Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Női szerzetes rendek. 350 A bpesti gör. katk. egykáz. Irgalom-ház. (III, San-Marco-u. — Tel. 3—45.) Főnöknő: Rada Hermin. — (14 nővér.) Elemi leányiskola és kisdedóvó. (VI, próféta-u. 1.) Főnöknő : Doletsko Zita. — (15 nővér.) Elemi leányiskola és kisdedóvó. (Vin, nap-u. 83.) Főnöknő: Plockberger Notburga. — (12 nővér.) Elemi leányiskola, polg. iskola, kisdedóvó. (m, szentlélek-tér 10, 11. — Tel. 3—98.) Főnöknő: Erbler Jozefa. — (16 nővér.) Xlemi-, polgári leányiskola, kisdedóvó, taní­tónőképző. (Ranolder-intézet. — IX, gyep-u. 23. — Tel. 57—34.) Főnöknő: Holzmann Auguszta. — (36 nővér.) Budapesti első gyermek-menhely. iJX, Vendel-u. 3. — Tel. 56 85.) Főnöknő : Pálisch Edita. — (9 nővér.) Bölcsőde. (Créche.) (Buda-Tabán, árok-u. 77.) Főnöknő: Zainko Amanda. — (6 nővér.) Bölcsőde. (Créche.) (VIH, nagytempiom-u. 3.) Főnöknő : Plockberger Notburga. — (4 nővér.) Egyetemi klinikák. (VIH, üllői út 26. — Tel. 132—92.) Főnöknő : Jirzsa Narczissza. — (64 nővér.) Uj szent János-kórház. I, Városmajor-u. 90. — Tel. 169-61.) Főnöknő : Ferlics Virgilia. — (52 nővér.) Szent Rókus-kórház. (VIH, Stáhly-u. 6—8. — Tel. 95—27.) Főnöknő : Perignatz Innocentia. — (100 nővér.) Szent István-kórház. (IX, gyáli út. — Tel. 52-65.) Főnöknő: Ullmann Berta. — (106 nővér.) Szent László-kórház. (IX, gyáli út. — Tel. 57-39.) Főnöknő: Kuster Marianna. — (24 nővér.) «Erzsébet» hasonszenvi kórház. (IX, Knezits-u. 14. — Tel. 56-26.) Főnöknő : Mathes Marianna. — (8 nővér.) «Margit» kórház. (Tel. 42-38.) Főnöknő: Kerling Róza. — (10 nővér.) «Stefánia» szegénygyermek-kórház. (VIH, üllői út 58—62.) Főnöknő: Posch Teodora. — (21 nővér.) «Ferencz József» kereskedelmi kórház. (VII, Bethlen-tér 1. — Tel. 51—71.) Főnöknő: Fink Leontin. — (13 nővér.) Újpesti kórház. (Tel. 14—81.) Főnöknő : Sailer Angela. — (10 nővér.) Tolonczház. (Tel. 156-39.) Főnöknő: Grassl Katalin. — (10 nővér.) «Erzsébet» szegényház. (VII, alsó erdősor 7. — Tel. 56—30.) Főnöknő: Freitag Erzsébet. — (22 nővér.) Szegényház Budán. Főnöknő: Nagl Lidvina. — (6 nővér.) Vakok országos intézete. (VII, István-út 95. — Tel. 52—68.) Főnöknő : Merkl Speciosa. — (14 nővér.) Országos tébolyda. (Lipótmező. — Tel. 40 59.) Főnöknő: Bozóky Mária. — (28 nővér.) Angyalföldi orsz. elmebeteg ápoló-intézet. (Tel. 4-26.) Főnöknő : Illv Paula. — (13 nővér.) Katonakórház. Angyalföld. (VI, Hungária körút. — Tel. 74—51.) Főnöknő : Eder Szeráfia. — (10 nővér.) Mária Reparatrix. (IX, üllői út 75.) Főnöknő: Maria de Jerusalem. Notre Dame de Sión. (I, Villányi-út 35.) Főnöknő : Mére Marie Nathanael de Sión. Angersi «ló Pásztor» Congregatiója. (m, szőlő-u. 60.) Főnöknő : Deck Mária Antonia. — (40 rendtag.) II. A budapesti görög kath. egyház. (Plébánia biv. :VH. Rottenbiller-u. 5lb. — Tel. Józs. 34—81.) a) Plébánia. Plébános: Melles Emil, szekszárdi cz. apát. Segédlelkész: Szemán István. Hitoktató : Ulicsák Béla. Éneklész: Bronzé János. Karnagy: Cséka Aladár. b) Egyházközség. Elnök: Melles Emil. plébános. Világi elnök: dr. Pásztélyi Jenő, ügyvéd. Jegyző: bedői Markos György, máv. felügyelő. Gondnok: Volenszky Gyula, polg. isk. igazgató. Ellenőrgondnok: dr. Zombory János, tanár. Egyháztanács: Andor Gyula, ny. képviselőházi el­nöki tanácsos, Bukovszky György, íertőtlenitési intézeti igazgató, Czyzewsky Gyula dr., főhercz. udv. orvos. kir. kamarás, Csudáky Bertalan, tanár, Danilovich Élek, curiai biró, Danilovich János, ny. főgymn. igazgató, Dzu­bay István, máv. ellenőr, GarancsyMihály, min. tanácsos, Illés Jenő, curiai biró, dr. Illés József, egyet. m. tanár, Janovich Emil, pl. felügyelő, Nóvák Bertalan, máv. fő­felügyelő, Répássy Miklós, műsz. tanácsos, dr. Schirilla Achilles, törv. biró, Szabó Jenő, főrendiházi tag, Szuchy János, min. telekkönyvvezető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom