Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - B

Czeiring. Lakás-jegyzék. 1242 Lakás-jegyzék. Czerovszky. Bottacsek Jánosné, özv., mag., VIII, Bezerédi-u. 13, Bottenstein Ármin, ügynök, V, sziget-u. 11. — Gyula, magánhiv., IX, gát-u. 36. — Gyula, magánmérnök, VTI, kertész-u. 33. — József, magánzó, VI, lomb-u. 41. Bottfy Lajoöné, özv., magánzó, B, Margit-körút 54. — Vilmos, főmérnök, II, Batthyány-u. 59. Botti Antoniette, tanitónő, V. Dorottya-u. 6. Bottka. (Botka). — Béla, (Botka), nyug. főispán, I, disz-tér 6. — Dezső, postatiszt, VHI, aggteleki u. 17. — István, (Botka), déli vas. főellenőr, I, Schwartzer Ferencz-u. 3. — Istvánné, (Botka), magánzó, I, mozdony-u. 21. — Józsefné, (Botka), özv., magánzó. VB, Hernád-u. 6. —•Józsefné, özv., magánzó, I. Lógody-u. 87. — Lajosné, háztulajd., I, disz-tér 6. — Lászlónó (Botka), özv., magánzó, I, Scliwartzer­Ferencz-u. 3. — Miklós, rajztanár, VH, murányi u 48. — Sándor, magánzó, VIH, aggteleki u. 17. Bottlik, (Botlik). — Alfréd, hivatalnok, IX, viola-u. 8. — Benedekné, özv., magánzó, VI, Szabolcs-u. 5. — Géza, pénzbeszedő, VI, fóthi út 16. — György, (Botlik), máv. kalauz, VHI, József-u. 67. — István, orsz. képv., IV, Semmelweis-u. 4. — János, (Botlik), czipész m., I, alkotás-u. 34. — Józsefné, (Botlik), özv., magánzó, VH, Erzsébet királyné-útja 65. — Mihályné, (Botlik), özv., mag., VH, verseny-u. 22. — Zoltánné, özv., magánzó, IH, kerék-u. 2. Bottmayer Istvánné, magánzó, VIH, József-krt 62. Bottos Gyula, szíjgyártó, VIH, óriás-u. 25. Bottyán István, fényező, X, Simor-u. 4. Botya Péter, színházi zenész, VH, dohány-u. 45. Botykay Eva, fodrásznő, H, fő-u. 60. Botzék, (Bocek). — Antal, magánzó, IX, liliom-u. 9. — Mihály, máv. nyugalm., VH, Rottenbiller-u. 5/c. — Sándorné, (Bocek), özv., mag.,VIH, Beviczky-u. 9. Botzenhardt Ferencz, dr., főorv.,IV,Semmelweis-u.4. — János, dr., ügyvéd, IH, Lajos-u. 183. Boucek József, 1 ankhiv., H, Szász Károly-u. 3. Bouchó Péterné, magánzó, VHI, József-u. 23. Bouland Gizella, élelmiszerker., IH, bécsi út 12. Bourginó Alajosné, magánzó, I, Vérmező-út 16. Bouschka Bezső, faszobrász, H, Zsigmond-u. 19. Bouszloff Miklósné, özv., mag ánzó, VI, Dávid-u. 7. Boxhorn Izrael, kereskedő, VH, Károly-krt 9. — Mózes, üzletvezető, VH, Károly-körút 9. — Sarolta, divatárus, VH, Csányi-u. 7. Boyd Poldina, özv., tanitónő, VH, kertész-u. 50. Boyer Lajos, czipész m., IH, kórház-u. 1. — Miksa, adóbiztos, VH, Wesselényi-u. 57. Boytha József, dr., orvos, VHI, Rákóczi-út 29. Tel. 59—88. Boza Vazul, fodrász m., VII, Elemér-u. 6. Bozák Emil, trvsz. jegyző, I, Attila-körút 23. Bozay 1. Bozzay. Bozietz Mihály, főszakács, VH, kisdiófa-u. 10. Bozintán György, máv. tisztv., X, bánya-u. 16. Bózner Géza, müsz. tisztviselő, H, Ribárv-u. 11. Bozó Antal Miklós, főhadnagy, IX, remete-u. 38. — Géza, gyógyszerész, I, alkotás-u. 34. — Gizella, telefonkez., VII, Cserhát-u. 5—7. — János, postaaltiszt, VH, Cserhát-u. 5—7. — József, főv. tanár, II, Batthyány-u. 25. — Julia, magánzó, VI, Andrássy-út 47. — Victória, varrónő, VIH, József-körút 66. Bozóky, (Bozóki). — Adám, dr., ügyvéd, H, Szilágyi Dezső-tér 6/7. — Andrásné, (Bozóki), özv., mag.,VII, Kazinczy-u. 9. — Árpád, dr., magánzó, VHI, József-u. 27. — Bonaventura, nyug. máv. főellenőr, I, uri-u. 72. — Bonaventuráné, özv., nyugd., I, uri-u. 72. — Endre, dr., főgimn. igazg., n, fhg Albrecht-út 31. Bozóky, (Bozóki). — Imréné, özv., földb.. VH, sip-u. 5. — János, órás m., VI, Szondy-u. 44/&. — Jánosné, (Bozóki), özv., magánzó, I, villányi út 10",.. — Jenő, dr. orvos, H, kacsa-u. 23. — József, légszeszgyári hivat., IX, Ferencz-körút 42.. — Kálmán, dr., jogügyi tanácsos, H, lánczhid-u. 8. — Károly, vendéglős, IH, Szépvölgy-u 34. Bozranyski Gyula, napidíjas, VI, szőnyi út 16. Bozsa József, vendéglős, VH, dohány-u. 80. Bozsák Alajos, gépész, VH. Szugló-u. 1. — Bern., fa- és szénker.,VHI, Szentkirályi-u. 11. Bozsán József, keresk., VH, Thököly-út" 20. Bozsék József, szabó m., IX. Ráday-u. 16. Bözsi Bezső, magánhiv, VHI, Csepreghy-u. 4. Bozsics János, fa- és szénkeresk.,VHI, práter-u. 4._ Bozsidár Bezső, nyomdász, IX, üllői út 97. Bozsik István, betűszedő, VHI, fhg Sándor-tér 4. — István, hivatalnok, VIH, Dugonics-u. 3. — János, mészáros, VILI, szigony-u. 27. — Lajosné, özv., magánzó, VILI, Berzsenyi-u. 4. — Lajosné, szabónő, IX, Tompa-u. 9. Bozsinszky József, magánzó, IX,Czuczor-u. 6. Bozsó Ida, magánzó, IV, bécsi u. 3. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Bulyovszky-u. 32. — József, pallér, VH, dob-u. 84. Bozsóják Sándor, matraczkészitő, ,VI, Szondy-u. 64 „ Bozsok Andrásné, magánzó, ATI, alsó erdősor 30. Bozsóky, (Bozsoki). — Jánosné, özv., (Bozsoki), magánzó, I, major-u. 4„ — József, betűszedő, VI, sziv-u. 64. — Károlyné, özv., nyugd., X, remény-u. 15. — Mihály, nyomdász, VI, sziv-u. 65. Bozsonyik János, ntazó, IX, vágóhid-u. 12. Bozuvovits Eufémia, magánzó, I, fehérvári út 14. Bozzány Lajosné, özv., varrónő, VHI,köztemető-út 7.. Bozzay István, szobatiszt, vállaik., IX, gr. Haller-u.48. — Józsefné, özv. varrónő, VI, országbiró-u. 32—34. — Kálmán, részv.társ. hiv.,VI, sziv-u. 30. Tel. 24—09. — Lajos, tanárjelölt, VH, Wesselényi-u. 4. — Lajosné, özv., varrónő, VH, Garay-tér 17. — Miklós, vendéglős, V, visegrádi u. 16. — Ödön, gépészmérnök, H, fő-u. 35. — Sándor, szabó m., ATH, Mária-u. 17. Böck, 1. Böckh. Böcker Berta, hivatalnok, IH, Zsigmond-u. 110. — Tivadar, min. irodatiszt, Hl, kórház-u. 22. Böckh (Böck, Bökk). — Béla, gépészmérnök, H, fő-u. 77. — János, (Bökk), mükertész, I, kelenhegyi út 46­— Károlyné, özv., magánzó, H, Margit-körút 18. — Mária, (Böck), varrónő, ATH, Lujza-u. 25. Böcksl Ferencz, épitész, ATH, szigetvári u. 27. Bőcs Ferencz, nyomdász, VHI, szigony-u. 27. — István, betűszedő, IX, Lónyay-u. 52. Böcskey (Bötskey). — Dániel, férfi szabó, VII, Jósika-u. 15. — Lajosné, (Bötskey), özv., magánzó, H, ürge-u. 14_ — Miklósné, özv., magánzó, ATI, bibor-u. 13. — Vilmos, hentes m., IX, Ranolder-u. 23. Böcz Rezső, vendéglős, ATI, király-u. 77. Bőde József, teniszmester, V. újpesti rkpt vár. ház 5. — Pál, bérkocsiiparos, I, németvölgyi út 32. — Péter, keresk. s., ATH, Hunyadi-u. 37. Bődi (Bődy). — Benedekné, özv., magánzó, V, Csáky-u. 28. — Istvánné, özv., mag., VIH, nagytemplom-u. 30. — József, (Bődy), magánzó, VH, aréna-út 11. — Kálmán Ferencz, (Bődy), szobrászművész, IH„ Zsigmond-u. 68. — Károly, (Bődy), posta és távirda-segédellenőr, VH., Hungária-krt 155. Bödő János, rendőrellenőr, IV, Havas-u. 4. — József, majoros, X, Kántorné-u. 12. Bödök Károly, főv. tűzoltó, IX, üllői út 107. Bödör Ferencz, szabó, ATH, Dobozi-u. 23, — Gizella, gépírónő, VI, király-u. 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom