Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Polgári iskolák. 428 Polgári iskolák. Miksa, Cserhalmi Ágoston, Dobó János, "dr. Fodor Hen­rik, Hermann Manó, dr. Horváth Károly, Jandl Béla, Ka­rácsonyi István, dr. Kertész Manó, Kunze Géza, Már­toníy Géza, dr. Orel Géza, Sárossy János, dr. Székely Nándor, Yass Béla, Vári N. 13. VII. ker. községi polgári fittiskola. (VH, Damjanich-u. 43.) Igazgató: Csomóssy Sándor. 14. VII. ker. izr. polgári fiúiskola. (VH, Wesselényi-utcza 44. Tel. 168—31.) Igazgató: Stern Ábrahám. líanárok: dr. Braun Salamon, Bárd Rezső, Biró Kál­mán, Mandl Bernát, Szegfy Alfréd, énektanár, Szenes Kál­mán, Szirtes Ignácz, dr. Steinberg Adolf, Wirth Kálmán, Widder Bódog. 15. VIII. ker. községi polgári fiúiskola. (VHI, homok-u. 9.) Igazgató : Lósy József. Tanárok: Antony Károly, dr. Balló Rezső, Baráth Géza, dr. Floris Áron, Hajós Fülöp, Moór Károly, Molnár István, dr. Polgár Gyula, Oberle Alajos, Simon Lajos, Sajóhelyi Dezső, Tőke Gyula, Teplánszky Sándor, dr. Uj István. 16. VIII. ker. községi polgári fiúiskola. (VIH, német-uteza 44.) Igazgató: Székely Lajos. Tanárok: Dancsics Ákos, dr. Erőss Lajos, Ágoston Béla, Békássy Sándor, Biró Károly, Gyulay Ferencz, Fáj Géza, Gergely Alajos, Laky Vilmos, Leidenfrost Gyula, Lévai Miksa, Gessler Ödön, Hajdú Miklós, Derne Bálint, Hugi György, Lőrincz Dénes, Horváth Sándor, Keleti Adolf, Szmodics Hildegard, Tarczal Viktor, Vargha László, Sződy Szilárd, Nagy Béla, Hegedűs Zsigmond, Ottinger Gyula, Mórocz Sándor, dr. Márki Gyula. 17. VIH. ker. községi polgári fiúiskola. (VHI, práter-u. 31.) Igazgató: Dallos István. Tanárok: Berényi Aladár, Festetics Pál gróf, Garzó Berthold, Halácsy Endre, Kelemen Mór, Krasznay Ist­ván, Kurucz Károly, Lenkei Lehel, ifj.Tellér Gyula, Vámos Samu. 18. VIII. ker. községi polgári fiúiskola. (Vin, üllői-út 54.) Igazgató : Benke Balázs. Tanárok: Bujda Ede, Cserny Dezső, dr. Diamant Gyula, Hoffer Lajos, Halász Adolf, Holits Ödön, Konkoly­Thege Pál, dr. Lantos Emil, Márton Ferencz, dr. Zobel Ernő, Zboril Albin, Zonda Ferencz. 19. IX. ker. községi polgári fiúiskola. (IX, Knezits-utcza 17.) Igazgató: Hochrein Lajos. Tanárok: Bellaágh Kálmán, Gyibäk Endre, Barna Dániel, Karácsonyi Pál, dr. Hézser Aurél, Holits Ödön, Kienkó János, dr. Molnár József, Szentirmai Ferencz, Nóvák József Lajos, Révész Antal, Waldbauer József, Szekeres Alb., Turcsánvi Dezső, Turcsányi Kálmán, dr. Zalai Béla, dr. Zóbel Ernő. 20. IX. ker. községi polgári fiúiskola. (IX, gyáli-út.) Igazgató : Zsingor Árpád. 21. X. ker. községi polgári fiúiskola. (X, százados-u.) Igazgató: Volenszky Gyula. 22. Rőser János nyilvános polgári fiúiskola. (VI, aradi utcza 10. — Tel. 82—15.) Igazgató: Rőser János. Igazgató-helyettes: Rőser Alfréd Edvin. Tanárok: Bolváry Ákos, dr. Braun Salamon, Hornyik József, Iharos József, Jenkovszky Sándor, Keresztesi Samu, Lengyel Gyula, Nagy Lajos, Szemző Miklós, Székány Béla dr., Sziklás Sándor. B) Polgári leányiskolák. 1. I. ker. községi polgári leányiskola. (I, koronaőr-uteza 3.) Id. igazgató: Hoppe Bezső. Tanárok és tanitónők: Beutum Ignáczné, Bodnár Aranka, dr. Deseö Irén, Fähndrich Mária, Földesi Gyuláné, Holler Vilmosné, Holló Ferenczné, Kemény Stefánia, özv. Kont Gyuláné, Láng Margit, Mészáros Dóra, Mike Jolán, özv. Biegler Ándrásné, Spády Sándorné, özv. Spányi Kálmánné, Szécsi Elekné, Szabó Gizella, Szentkirályi Györgyné, Sziklás Sándor, Szőcs Elek, Timkó Blanka, Urbán Gyuláné, Vasek Mária, Péter Ilona, Zerne,kk Ernőné. , Hitoktatók: dr. Bargár György, dr. Krizs Árpád, Kiss Áron, Fülöp Ede, Szüts Gábor, Nedelykovics Velimir, Józan Miklós. 2. I. ker. községi polgári leányiskola. (I, fehérvári út 60.) Igazgató: Perényi Lajos. Tanárok: Koralek Emil, Mertán János, dr. Beich Lajos, Szűcs Gábor, Szabó Károly. Tanárnők: özv. Láng Gézáné, gr. Festetics Pálné, dr. Lampérth Gézáné, Lengyel Sándorné, Rubner Károlyné, dr. Sárkány Oszkárnó, Surányi Sándorné, Szalay Gizella, Staub Cecília, Wargha Irén, Tótli Matild, Zerneck Ernőné. 3. II. ker. községi polgári leányiskola. (H, Batthyány-utcza 8.) Igazgató: Havas István., Tanárok: dr. Bexheft Ármin, Gyulay Elek, Környei Tódor, Vajda Pál. Tanárnők: Aranyi Lipótné, özv. Balajthyné Szalkay Elvira, dr. Bálint Áranka, Csizmadia Pálné, Cserháti Irma, özv. Göőz Józsefné, Kozma Dénesné, Környei Tó­dorné, Lukics Mária, Matyeka Károlyné, Komáromy Erzsébet, Marsovszky Katalin, Pell Zelma, Vithalm Irén, Tiry Gyuláné, Scheller Margit, Sauersitz Margit, Tatay Janka, Tolnay Anna. 4. III. ker. községi polgári leány- és női ipariskola. (IH, bécsi út 33—35.) Igazgató: Maurer Bezső. íanárok: zilahi Kiss Jenő dr., John Károly dr., Móra István. Tanitónők: Bauer Ida, Gorzaleczky Ilona, Gönyei Katalin, Ihrig Sarolta, Kaiser Gizella, Keresztes Bóza, Kövér Kálmánné, Krén Margit, László Mária, Medvei Dezsőné, Ócska Ignáczné, Tiborcz Ida, Asztfaller Irma, Tomicsics Janka, Sróter Berta, Császár Dénesné, Fráter Ágnes, Horváth F. Etelka, Héger Erzsébet, Héráid Bóza. 5. IV. ker. községi polgári leányiskola. (IV, Gróf Károlyi-u. 8—10.) Id. igazgató: dr. Ágh Géza. Tanár: dr. Andreánszky Jenő. Tanitónők: Apáthy Lászlóné, Dinglia Béláné, Grécs Hedvig, Fülöp Irma, Herald Róza, Mendlik Lujza, Quint Józsefné, Sebestyén Juliska, Szécsy Elekné, Wajdits Vik­tória, Weber Ilona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom