Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Jai;o linek. Lakás-jegyzék. 1444 Lakás-jegyzék. Jávorszky . Képessy Imre, tanár, I. ké kgol yó n. 15. — István, di'., máv. titkár, YK, fhg Sándor-tér 4. — Jakab, női szabó m., IV, Kristóf-tér 6. — József, dr., ügyvéd, VHI, fh g Sá ndor-tér 4. — Józsefné, özv., magánzónő, VHI,fhg Sándor-téri. Kepf Mór, keresk. utazó, VH, Elemér-u. 18. — Samu, ócskavaskeresk., VIH, Baross-u. 78. Kepler Samuné, magánzó, Hl, vörösvári u. 21. Keppel István, könyvkötő m., IX. vámház-körút 11. Keppich Alajos, magánzó, H, tudor-u. 6. Ármin, magánhiv., VH, Bottenbiller-u. 31. Béla, gabonaügynök. H, tudor-u. 6. — Emil, dr., orvos, VH, Wesselényi-u. 35. — Emiiné, özv., földbirt., VI, szobi-u. 3. Tel. 430. — Ferencz, dobozgyáros, VI, Dávid-u. 2. — Ferencz, magánhiv., VI, Csengeiy-u. 57. — Géza, m. hivatalnok, V, nádor-u. 43. — Gyula, dr., ügyvéd, VI, Bajza-u. 34,c. T. 17—35. — Jakab, hajógyári tiszt, VI, Csengery-u. 58. — József, magánhiv., IV, gróf Károlyi-u. 12. — József, dr., orvos, VHI, Bökk Szilárd-u. 17. — Lipótné, özv., magánzó. I, városmajor-u. 7. — Miksa, magánhiv., VI, felső erdősor 38. — Viktor, felpéczi, nagykeresk.,IV,Türr István-u. 1. — Vilmos, bizt. ügynök, VH, rózsa-u. 45. — Zsigmond, szobafestő, VI, Csengery-u. 58. Keppler Samuné, özv., magánzó, IH, SanMarco-u. 45. Kerbalt Béla, napidíjas, H, fhg Albrecht-út 8. Kerber Adolf, ny. számtan., H, Batthyány-u. 14. — Henrik, kereskedő, H, török-u. 4. — Henrik,vállalkozó,VIH, József-krt 64. Tel. 53—55. — Hermán, kávémérő, VI, Szabolcs-u. 12. — Lipót, megbízott, IX, Báday-u. 11 —13. Kerbler Ferencz, háztulajdonos, I. bors-u. 20. — Ignáczné, özv., kegydijas, VIH, Pál-u. 3. — János, tanár, YH, Bottenbiller-u. 5, c — Lajos, p. és táv. számtanácsos, IH, szőlő-u. 7Í). Kerchman Károly, magánhiv., Hl, Zsigmond-u. 44. Kercivay Gyuláné, nyugdijas, I, márvány-u. 31. — István, pü. titkár, I, márvány-u. 31. Kercsely Kár oly, stat. biv. főtiszt, H, medve-u. 12. Kercser 1. Kertscher. Kercsó Imre. korcsmáros, V, Zoltán-u. 7. KerCi Gyula, üzletvez., VIH, gyöngytyúk-u. 12. Kerdl L. Ferencz. gyári képv.,VH, Jósika-u. 26. Kerecsényi Anna, szülésznő, VED, Mátyás-tér 7. — Ferencz, p. ü számvizsgáló, I, tárnok-u. 22. — Károly, szfőv. hiv., IV. molnár-u. 37. — Sándor, asztalos ni., VH. öv-u. 121. Kerek István, bérkocsis iparos, IX, viola-u. 16. Jánosné, özv., magánzó. IX. viola-u. 371c. Kerék Jánosné, özv., szabónő, VH, Károly-körút 7. — Teréz, gépírónő, VI, gr. Zichy Jenő-u. 25. — Zsuzsánna, gépírónő, VH, Aliuássy-tér 7. Kerekes A. Ernő, szatócs, VI, kartács-u. 2. — Ábris, dr., tanár, VI, Izabella-u. 70. Alajosné, özv., nyugdijas, IX, tüzoltó-u. 23. — Andor, hirlapiró, VH, nefelejts-u. 19. — Andor, magánhiv., VH, Erzsébet-körút 22. — András, honv. százados, IX, Ernő-u. 6la. — Antal, építőmester, VI, Kmetty-u. 22. — Antal, postaaltiszt, H, gyorskocsi-u. 16. — Arthur, máv. mérnök, VIH, prátnr-u. 9. — Bálint, ifj., főv. tanitó IX, Bákos-u. 11. — Bálint, id., nyomdai alkalm., IX, Bákos-u. 11. — Barnabás, nyugdijas, VH, Dembinski-u. 52. — Béla, hitoktató, X, család-u. 26. — Bertalan, számellenőr, I, országház-u. 8. — Elemér, főv. tanitó, I, alkotás-u. 15. — Endre, honv. huszár száz., IX. üllői út 91 a. — Frigyes, ékszerész, VH, király-u. 43—45. — Fülöp, kereskedő, VI, Hungária-krt 73. — Fülöp, szabó m., VH, akáczfa-u. 65. — Gábor, háztulajd., X, cserkesz-u. 8. — Gábor, vili. alk., IH, Miklós-u. 24. — Géza, magánzó, IV, Károly-körút 16. — Géza, dr., rendőrsegédfogaim., IX,Bákos-u. 11. Kerekes Gézáné, özv., nyugdijas, VH, hajtsár-út 24. — Ignácz, magántanító, VH, Almássy-tér 16. — István, földh. int. tisztv., V, Lipót-körút 26. — István, máv. ellenőr, VIH, népszinház-u. 59. — Istvánné, özv , magánzó, VH, király-u. 49. — Izsó, r.-t. aligazgató,VI, Bulyovszky-u. 25. — János, lakatos, VH, murányi-u. 57. — János, szűcs iparos, IX, Báday-u. 61. — Jánosné, özv., magánzó, H, Margit-körút 83. — József, bonv. főhadn., VIH, Horánszky-u. 8. — József, magánhiv., V, Erzsébet-tér 18. — József, masseur, VI, felső erdősor 40. — József, nyomdai gépmester, VH, dob-u. 106. — József, nyug. p. és t. ellenőr, VHI, fhg Sándor-u. 17. - József, p. és táv. ellonőr, I, lovas-út 7. — József, tejkezelő, VH, Bottenbiller-u. 7. — Józsefné, m. kir. postám., H, Krisztina-körút 17. — Julia, hivatalnok, VH, Almássy-tcr 17. — Lajos, betűszedő, IX, Báday-u. 22. — Lajosné, nyugdijas, I, uri u. 72. — László, br., áll. pénztári ellenőr, VILI, nap-u. 3. — László, dr., orvos, IX, üllői út 41. — László, posta és táv. altiszt, H, medve-u. 13. — Lipót, rövidáru ügynök, VH, Erzsébet-körút 22. — Mátyás, vegyeskeresk., X, bolgái-u. 14. — Mihályné, özv., magánzó, VHI, népszinház-u. 59. — Miksa, betűszedő, VHI, József-körút 62. — Miksa, kártyaügynök, VH, Bottenbiller-u. 34. — Miksa, magánhiv., VI, Hunyadi-tér 9. — Mór, magánzó, V, csángó-u. 6. — Ödön, dr., orvos, VH, Thököly-út 87. Tel. 59 43. — Pál, áll. hivatalnok, VI, Hunyadi-tér 1. — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Pál, laborans.VHI, kőfaragó-u. 5. — Pál, dr., min. s.-titkár, V, Klotild-u. 18. — Pál, dr., ügyvédjel., VTH, rigó-u. 6-8. — Bóza, szatócs, VH, Dembinski-u. 31. — Budolf, keresk., VH, Elemér-u. 13. — Samu, borbizományos, VIH, Bökk Szilárd-u. 27. — Sándor, földbirtokos, VHI, Horánszky-u. 9. — Sándor, kereskedő, VH, István-út 26. Kerékfy Ferencz, ny. százados, I, bécsi kapu-tér 8. — Gábor, (Kerékífy), p. ü. szemlész, X, bánya-u. 1. Kerékgyártó Árpád. p.ü. számtan., I. Lógody-u. 55. — Béla, dr., képezd, tanár, I, városmajor-u. 52. — Béniné, özv., magánzó, IX, liliom-u. 4. — Elek, dr., polg. isk. igazg., X, Héderváry-u. 29. — György, fels. iparisk. tanár, VHI, Baross-u. 78. — Gyula, mérnök, I, mozdony-u. 19. — István, min. tanácsos, H, Krisztina-krt 79. — József, ács m., X, Szlávy-u. 47. — József, m. kir. főerdőőr, I, mozdony-u. 42. — Lóránt, p. ü. gyakornok, I, Fortuna-u. 7. — Lorántné. dr., mag. tanárnő,VH, Dembinski-u. 23. Kereki Jánosné, özv., magánzó,\TH, koszoru-u. 29. — Bafael, (Kereky), kárpitos, V, visegrádi u. 18/6. Kerény Adolf, főkönyvelő, V, visegrádi u. 14. — Adolf, magánhiv.,Vili, népszinház-u. 22. — Arnold, szállító, VIH. népszinház-u. 22. — Dávid, betűszedő, IH, pacsirtmező-u. 24 26 — M. Cornél, magánhiv., VH, kertész-u. 41. KerényiBéla, főv. kezelőtiszt, H, ró kushegyi lépcső 10. — Dezsőné, özv., magánzó, VH, akáczfa-u. 56. — Ede, magánhiv., VI, Podmaniczky-u. 61. — Gábor, bizt. hivatalnok, VH, murányi u. 34. — Gyula, máv. főtisztviselő, IX, Boráros-tér 2. — Hugó, tanár, VH, Almássy-tér 11. — János, dohánygy. oszt. vezető,VHI, Csokonai-u. 10. — József, máv. hiv., L Krisztina-körút 34. — Lajos, magánhiv., IX, Ferencz-körút 2 4. — Ottó, közvágóhidi gyak., IX, Lónyay-u. 26. — Bezső, főv. hivatalnok, IX, Lónyay-u. 26. — Zoltán, dr., orvos, H, Krisztina-körút 1. Kerepeczky Pálné, özv., magánzó, IX, liliom-u. 50. Keres Sándorné, máv. kezelőnő,H, Toldy Fer.-u. 42. Kerese Gábor, kir. ítélőtáblai biró,VHI,muzeum-u.19. — György, dr. ügyvéd, VIH, József-körút 70.

Next

/
Oldalképek
Tartalom