Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - N

N ie singe r. Lakás-jegyzék. 1649 Lakás-jegyzék. Nimoi'itt er. Nemez Károly, vasúti alkalm., VI. fóthi út 29. Nemila Márton, férfiszabó, VHI, tömő-u. 14. Nemlaha Bódog,dr.,p. és táv.s. titk.,Vll,hársfa-u. 10/c i Nemoda Péter, szabó m., "VUI, práter-u. 37. Nemrava Béla, kertész, VI, városligeti fasor 6. Nemschitz, (Nemsitz). — Albert Béla, magánzó,VI, Podmaniczky-u. 75. — Alfréd, oki. gépészmérnök,VI, Podmaniczky-u. 75. — Gyuláné, özv., (Nemsitz), magánzó, VIII, Szent­királyi-u. 1 ,'a. Nemsics János, czipész m., VI, Szondy-u. 38. Nemsilla Bemátné, özv., mag., IV. sarkantyus-u. 11. Nemtsák 1. Nemcsák. Nenadovics Lázár, dr., orvos, VI, Teréz-körút 30. Neubauer Dezső, magánbiv., IX, üllői út 91 Nenczer Jessie, háztulajdonos, VH. Jósika-u. 13. Nenczl Ferenczné, özv., lakáskiadó,IV .vármegye-u.5. Nendtwich Gusztávné, özv., magánzó, VIII. Szent­királyi-u. 7. — Ilona,(Nendtvich\polg.tanitónő,VI,amerikai út 32 — Izabella, szfőv. tanítónő, VII, aréna-út 19. — Jakab, gymn. tanár. II, Toldy Ferencz-u. 50. Nénib Márton, házmester, VII, angol-u. 21. Neninger Béla, fodrász m.. IX. tüzoltó-u. 66—68. Nenner Hugóné, íizlettulajd., VUI, szigetvári u. 10. Neogrády 1. Nógrády alatt is. Neogrády Antal, festőműv., tan., VI, Andrássv-út 71. — János, máv. mozdonyvezető, VII, Elemér-u. 24. — Kálmán, erdőfelügyelő, II. Margit-kőrút 49. Nép Jánosné, özv.,fa és szénárús,V, visegrádi u. 22. — Samu szinházi díszítő, VUI. német-u. 45. Nepasiczky VenczelOszkár,magánhivat.,I.Krisztina­korút 111. Népessv Lajos, gombkötő m., IX. Czuczor-u. 4. Nepil János, min. számellenőr, V, Géza-u. 7. Nepkó Gyula, főmérnök, I, országház-u. 14. Neppel Gyula, min. fogaim., IX, üllői út 59. — Bezső, droguista, VI, Révay-u. 10. Neprás József, czipész, IV, szerb-u. 19. Neproszel Ede, érczöntő m., II, erőd-u. 12. — Károly, min. tisztviselő. D, erőd-u. 12. Nerád János, színházi zenész, VUI, kun-u. 11. Nerancsits Dusán, kereskedő, VEI, alsó erdősor 32. Neráth Józsefné, özv., műkertész, I, alkotás-u. 29. Nerdi Giovani, szobrász. VI. Szabolcs-u. 11. Nerebeczki Gáborné, mag., VUI. gyöngytyuk-u. 10. Nérey, (Nérei). — Dezső, gondnok, I. fehérvári út 44. — Hona, (Nérei), magánzó, I, fehérvári út 44. — Ödön, magánhiv., IV, kigyó-tér 1. Nerger József, máv. alkalm., VII, murányi u. 30. Nerhaft Antal, művezető, VII, angol-u. 33. — Ferenczné, özv., szülésznő, VII. hársfa-u. 3. — György,szíjgyártó m.,VI,Erzsébet-királyné útja38. Neri Sándorné, özv.,varrónő,VLH, n.-fuva'ros-u. 24. Neruda Nándor, ifj., gyógyáruker.,IV,Kossuth L.-u. 7 — Nándor, id., magánzó, VUI, József-korút 17. Nervetti Győző, könyvelő, VII, abonyi u. 4. Neschitz Frigyes, raktárfőn.,VI,Podmaniczky-u. 1/3. — Mihály, órás m., VII, szövetség-u. 29. Neskó Antal, sapkás, VUI, Bákóczi-út 55. — Ferencz, fehérn. üzlettul.. vm, kistemplom-u. 4. Nespor Vincze, korcsmáros, VII, Damjanich-u. 51. Nessel Béla, ptak. tisztv., VI, váczi körút 31. Nesseldorf Géza, honvédhadnagy, IX, Lónyay-u. 9. Nesselfeld Fer., m. kir. áll. tisztv., IX, Lónyay-u. 9. Nessi Ernő, magánhiv., VI, Teréz-körát 40" — Gyula, kém. seprő mester, VH, Wesselényi-u. 15. — Pálné, magánzó, VUI, vas-u. 15/a. Nesntz Nándorné, özv., mag.,VI.Hungária-körút 113. Nesz Sándorné, özv., varrónő,VII, Dembinski-u. 45. Neszer Miksa, bankhiv., VI, váczi körút 29. Neszkó Józsefné, lakáskiadó, IX, mester-u. 75. Nesz! Ede, máv. felügyelő, VII, István-út 63. Neszlányi Fánni, varrónő, IV, hajó-u. 3. Neszler Bózsi, varrónő, VII, Bottenbiller-u. 19. Neszmann Józsefné, özv., mag., VITT, József-u. 67. Neszmély Lajos, gyárigazgató, VI, teve-u. 29. Neszmélyi Ferenczné, himzőnő, IX, remete-u. 9. — Izsó, szinh. karnagy,Vili, Vay Ádám-u. 3. Neszteli András, géplakatos, IX, bokréta-u. 15. — József, kályhás m., I, fehérvári út 56. Nesztor János, korcsmáros, VUI, gólya-u. 8. Neszváll Kamilla, hivat., X, delej-u., máv. gépgyár. Neszveda Vilmos, vendéglős, VII, rózsa-u. 48. — Vilmosné, özv., magánzó, VIII, rigó-u. 4. Neterda Modest, min. titkár, VH. István-út 24. Neteshaimer József,kőnyomdász, II. Batthyány-u.49. Neth József, szatócs, V, Koháry-u. 21. Netiba Ágost, forg. tisztv., I, bors-u. 10. Netkovszky Albert, p. ü. számvizsg., I, pálya-u. 13. Netler Dávid, magánzó, VII. Damjanich-u. 28la. Netling Józsefné, özv..varrónő, VUI, Bökk Szil.-u. 27. Netoliczky Ferencz, szinházi alkal., Hl, Lajos-u. 11. Netszáz Ferenczné, magánzó, IIJ, kiskorona-u. 58. Netteczky Gusztávné, özv.,varrónő, VII.Hernád-u.26. Netter 1. Naeter alatt is. Netter Adolf, szobafestő m., VLL. nefelejts-u. 25. — Albertné, özv., magánzó. V, Dorottya-u. 6. — Gyula, magánzó, VIII. német-u. 14. — Kálmán, magánhiv., VI, Dessewffy-u. 41. — Kóza, varrónő, VE, Peterdy-u. 14. Nettval Hugó, levelező, VIII, köztemető-út 7. Netz Alajos, hentes m., VII, akáczfa-u. 39. Netzasek Adolf, gyógyszerész, n. fillér-u. 22. — Adolf János, ifj., dr., kir. s. ügyész,II, filléi'-u. 22. — Ernő, banktisztviselő. II, Zsigmond-u. 12. — Emőné, özv., magánzó, I, Pauler-u. 4. — Gizella, irodista, n, Zsigmond-u. 12. — Károlyné, özv., háztul., II. trombitás-út 3. Netzkár Gyula, ügynök, VI, Csengery-u. 67. Neu 1. Ney. Neubach Gáspár, magánzó, VIII, szigetvári u. 24lb. Neubart D. Dezső, kalapkeresk., VIII. Bákóczi-út 25. — Henrikné, özv., magánzó, VII. Dembinski-u. 29. — Nándor, keresk. alkalm., VH, Dembinski-u. 29. — Simon, ruhaügynök, VH, kertész-u. 18. Neubauer Adolf, dr.,orv.VI.Andrássy-út21. T.89-19. Adolfné, özv., magánzó, VIII, Madách-u. 32. — Aladár,dr.,meteor.int. assistens,II.osalogány-u.52 — András, betűszedő, VI. bajnok-u. 5. — Antalné, özv., korcsmáros. III. Lajos-u. 65. Neubauer Arm in, irodafőnök, VI, Csengery-u. 72. — Béla, könyvkötő. VII, király-u. 87. — Béla, magánhiv, IX. Mátyás-n. 11. — Béláné, özv., magánzó, IX, gát-u. 14. — Dávid, asztalos, VI, Vörösmarty-u. 59. — Dezső, magánhiv., VLH, József-krt 26. Dezső, magánhiv., VUI. kálvária-u. 21/a. — Dezsőné, magánzó, VUI. József-körút 26. — Emil, magánhiv., V, Koháry-u. 4. — Ernő, postafőtiszt, VI, lovag-u. 7. — Ferencz, czipőfelsőr.kész. m.,VI,Szondy-u. 48— 50 — Fülöp, ügynök, VHI. Kenyérmező-u. 6. — Gáspár, magánzó, III, szentendrei út 22. — Gusztávné, özv., magánzó, VI, szerecsen-u. 52. — Gusztávné, özv., nyugdíjas, I, alagát-u. 1. — Gyula, kereskedő segéd, IX, Mátyás-u. 11. — Gyula, ügynök, VI, gyár-u. 26. — Gyula, ügynök, Vm, Teleki-tér 25. — Gyula, vasúti főellenőr, I, lovas-út 41. — Henrik, füszerkeresk., VH, Garay-u. 29. — Henrikné, özv.. magánzó, V, nagykorona-u. 24. — Hugóné, magánzó, VI, Lehel-u. 33. — István, szobafestő, I, gyökér-u. 16. — Istvánné, özv., fodrásznő, VUI, kálvária-tér 16. — Izidor, hivatalnok, VI, Szabolcs-u. 3la. — Jatabné, magánzó, VHI, bérkocsis-u. 18. — Jenő, vasúti ellenőr, VII, Damjanich-u. 28la. — József, borbély m., VI, Szondy-u. 17. — József, gépszedő, VI, Teréz-körút 35. — József, magánzó. VH, nefelejts-u. 24. — Józsefné, özv., kereskedő, VH, Barcsay-u. 11. — Károly, aranyműves, VHI, József-u. 9. Czim- és lakásjegyzék. 1910. 104

Next

/
Oldalképek
Tartalom