Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - L

Krisztinkovic h. Lakás-jegyzék. 1546 Lakás-jegyzék. Kronbauer. Lénárt, (Lénárd, Lénárth). — József, postafőtiszt, II, átlós-út I/o. — Katicza, hivatalnok, IX, bokréta-u. 15. — Lajos, magánhiv., V 7!, király-u. 20. — Lipót, magánhiv., VI, király-u. 20. — Matild, (Lénárd), tanitónő, VH, Thököly-út 36. — Mór, (Lénárd), fakereskedő, VH, Damjanich-u. 46, — Pál, borbély m., VI, bajnok-u. 31. — Sándor, czipész, VH, kertész-u. 6. — Sándor, földbirtokos, VEH, Szentkirályi-u. 13. — Sándor, ifj., gépészmérnök, I, Attila-u. 14. — Vilmos, (Lénárd), dr.,orvos, TV, Semmelweis-u. 19. — Vilmos, dr. ügyvéd, V, akadémia-u. 9. — Zoltán, dr., egyet. m. tanár, orvos, VHI, Szent­királyi-u. 6. Tel. 3-05. Lenatz Antalné. özv., magánzó, IX, gát-u. 36. Lenek 1. Lenk. Lenes Alajos, magánzó, VIH, kistemplom-u. 6. — Károly, (Lentsch), nyug. tisztv., IH. Zsigm.-u. 38. Lencse András, kályhás, VHH, vas-u- 7. — Mihály, fuvaros, IX, soroksári út 116. — Sándor, asztalos, IX, angyal-u. 18. Lencsés Ferencz, czipész, VH, kerepesi út 50. — György, detectiv, VH, dohány-u. 26. János, czipész m., VHI, kún-u. 4. — Mihály, fehérnemű tiszt., I, Pauler-u. 5. Lencsó János, szabóm., VH, akáczfa-u. 61. Lencz 1. Lenz. Lender Károly, nyerges, VHI, koszoru-u. 7. — Samu, máv. alkalm., VH, István-út 21. Lendl Adolf, dr., muegyet. mag. tan. H. Donáti-u. 7. — Alajos, magánhiv., VH, Bajza-u. 25. — Antonia, varrónő, VH, Izabella-u. 27/o. Ferencz, es. és kir. ezredes, H, Krisztina-krt 17. — Klára, magánzó, VH, Izabella-u. 27. Lendler 1. Ländler. Lendner János, majoros, X, Alkér-u. 4. Lendóczy Jakab, állványozó m., VHI, dob-u. 87. Lendva Bezső, rajzoló, VH, nefelejts-u. 17. Lendvay, (Lendvai). — Árminné, özv., magánzó, VH, Erzsébet-kit 34. — Bernát, máv. állomásfelv.. X, hölgy-u. 6. — Ferencz, főv. tanitó, VH, Hernád-u. 6. — Ferencz,(Lendvai),szobafestő m. VH,nefelejts-u.50 — Fülöp, nyug. tanitó, VI, Szondy-u. 24. — Gyula, (Lendvai), bankhiv., VH, Teréz-körút 8. — János, műkertész, I, alkotás-u. 11—13. — Jánosné, özv., szabónő, Margit-krt 5/a. József, (Lendvai),dr., p. tisztv.,V,visegrádi u.26/fc. — József, vegyész. VH, murányi u. 26. — Kamill, (Lendvai), hivatalnok, VI, Csengery-u. 39. — Károly, (Lendvai),mozdonyvez,X, Bákosifűtőház. — Lajos, (Lendvai), szabó m., IV, Semmelweis-u.17. — Leó, (Lendvai), magánh., VH, Erzsébet-körút 56. — Margit, tanitónő, I, alkotás-u 34. — Márk, (Lendvai), máv. főfelúgy.,VH, Szondy-u. 11. — Mórné, özv., (Lendvai), mag., VII, nefelejts u. 17. Pálné, (Lendvai),özv., paszomány.,IX.Ráday-n.34. — Sándor, lapszerk., VH. Bákóczi-iít 44. T. 12—53. — Sándor, (Lendvai), dr., orvos, VH, Lehel-u. 8,a. Lének László, mérnök, VIH, József-krt 83. — Venczel, magánzó, IX, Vendel-u. 10. Leng István, kifőző, VI, aradi u. 22. — Jánosné, özv.. keresk., V, Kálmán-u. 21. Lenger Verona, nyugdijas, VHI, óriás-u. 34. Lengey Sándor, nyug. főmérnök, VH, nefelejts-u. 63. Lengsfelder 1. Längsfelder. Lengyel Ábrah., vasúti hiv., IX, üllői út 113. — Adám, ügynök, VH, sip-u. 17. — Adolf, csipkekereskedő, IV, váczi u. 61. — Adolf, hivatalnok, VH. dob-u. 72. — Adolf, mészáros m.. TV, váczi u. 80. — Adolf Titusz, anyakönyvv. h., VH, Hernád-u. 45. — Agnes, magánzó, V, visegrádi-u. 16. — Aladár, bérkocsi iparos, IX, viola u. 19. — Alajos, dr.. polg. isk. ig.. VIH, práter-u. 17. — Albert, bádogos m., V TIH,'Madách-u. 30. Lengyel Albert, magánzó, VH, Garay-u. 23. — Amália, házvezető, V, személynök-u. 1—3—5. — András, máv. művezető, VI, Szabolcs-u. 3,a. — Antal, bankhiv., VI, váczi krt 19. — Antal, fővámhiv. főellenőr, IX, fővám-tér 8. — Árpád, napidíjas, IX, fővám-tér 8. — Arthur, műszaki hiv., VI, sziv-u. 51. — Aurél, dr., kir. tszéki jegyző, VI, dalnok-u. 22. — Béla, bankhiv., VIH., Bökk Szilárd-u. 17. — Béla, dr., egyet, tanár, IX. pipa-u. 6. — Béla, ptk. pénzt. s. tiszt, VI, dalnok-u. 22. — Béla, tanárjelölt, IV, Veres Pálné-u. 26. — Béla, dr.. ügyvéd, VHH, muzeum-körút 2. — Béla Bertalan, magánhiv., V, Arany János-u. 9. — Bernát, ügynök,V. Lipót-körút 3. — Bernátné, özv., magánzó, V, Arany János-u. 15. — Berta, hivatalnok, VIH, Bökk Szilárd-u. 17. — Bertalan, órás. VH. Károly-körút 17. — Cornélia, tanitónő, V, Nádor-u. 43. — Dániel, nyomdász, VIH, József-körút 17. — Dániel, postaaltiszt, VI, rózsa-u. 87. —- Dánielné, varrónő, VTH, József-körút 17. — Dávid, keresk. s., VH, Bombach-u. 14. — Dezső, hivatalnok, I, ménesi-út 98. — Dezső, kereskedő, V, Erzsébet-tér 12. — Dezső, szatócs, VH, Cserei-u. 3. — Dezső, ügynök, VH. dohá ny­u. 27. — Dezső, zeneszerző, tanár, VIH, salétrom-u. 10t — Ede, ügynök, VI. Teréz-körút 23. — Endre, dr., orvos. VH. Izabella-u. 11. — Endre, dr., ügyvéd, VHI, fhg Sándor-tér 3. — Erzsébet, szabónő, IX. mester-u. 4. — Ferencz, czipész m., IX, Báday-u. 34. — Ferencz, kőmives, VHI, tömő-u. 38. — Ferencz, máv. alkalm., IX, remete-u. 11. — Ferencz, máv. hivat.. VH, Szondy-u. 56. — Ferencz, ügynök, VHI, Beviczky-tér 1. — Fülöp, magánhiv., IX, Ferencz-körút 7. — Gábor, irnok, VIH, Lujza-u. 32. — Géza, hirlapiró, VH, Damjanich-u. 32. — Gusztáv, hangszerkészítő, VHI, vig-u. 11. — Györgyné, özv., magánzó, VI. csata-u. 17. — Gyuláné, özv., magánzó, V, alkotmány-u. 16. — Gyuláné, özv., magánzó, I, úri-u. 72. — Gyuláné, özv., magánzó, VH, hársfa-u. 57. — Henrik, műszaki hiv., VTH, József-u. 15. — Hermin, magánzó, VH, István-út 34. — Hugó, magánhiv., VH. nyár-u. 18. — Imre, czipész m., VI, Teréz-körút 25. — Imre, lakatos, H, áldás-u. 14. — Imre, p. és táv. altiszt, VH, Elemér-u. 3S. — Imréné. szülésznő, VI, Teréz-körút 33. — István, főpinczér, IX, gróf Haller-u. 15. — István, kazánkovács, X, kőbányai út 31. — Istvánné, özv., nyugdijas, I, bors-u. 5. — Izidor, dr., ügyvéd, VI, aradi u. 16. — János, bérkocsi iparos, X, Ihász-u. 19. — János, főpinczér, VH, Garay-u. 19. — János, ipari s. felügyelő, VHI, Csokonai-u. 10. — Jánosné, özv.. játékkeresk., VH, Thököly-út 13. — Jánosné, özv.. magánzó, VH. király-u. 99. — Jánosné, magánzó, VH. Dembinski-u. 50. — Jánosné, özv., nyugdijas, IX, tüzoltó-u. 80. — Jenő, utazó. VILI, tavaszmező-u. 19. — Jenő. dr., ügyvédjei., VI. Liszt Ferencz-tér 14. — József, bérkocsiiparos, IX, viola-u 19. — József, honvédszázados, I, fém-u. 2. — József, keresk. utazó, VH. sip-u. 16. — József, kertész, VII, amerikai út 23. — József, postatakp. tisztv.. V, Géza-u. 7. — József, p. táv. altiszt, VILI. vig-u. 6. — József, szobrász. IX, Banolder-u. 32. — József Ottó, dr., hadbirójelölt, V, sziget-u. 9. — Józsefné, özv., háztulajd., Hl, szőlőkert-u. 25. — Julianna, szabónő, IX, mester-u. 4. — Kálmán, pékmester, I. fehérvári út 53—57. — Kálmán, dr., ügyvédjelölt, V, Arany János-u. 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom