Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - M

Malindovszky. Lakás-jegyzék. 1590 Lakás-jegyzék. Man deli ó. Malindovszky Gyula, magánhiv. ,VIH,nagytemplom­ntcza 29. Malinszóka Rezső, főellenőr, V, nádor-u. 56. Malischka Jakab, bádogos m., II, Margit-körút 54. Malisiner Lipót, hivatalnok, IH, timár-u. 13la. Malits 1. Malics. Malitza Elek, máv. ellenőr, "VTH, mosonyi u. 12. Malkó György, betűszedő, VI, Szabolcs-u. 3/6, Malkus Emil, főhadnagy, VHI, práter-u. 14. Mallán 1. Malán. Mallár Antal, vendéglős, I, Döbrentei-tér 2. — József, borbély m., VIH, Conti-u. 4. - Sándor, szobafestő, VIH, Déry-u. 2. MallászErnő,áll.doh.-gyárioszt.-vez.,IX,Lónyay-u.ll — Gusztáv, nyug. áll.pénztári igazg., I. Fortuna-u.21. — Józsefné, özv., nyugdijas, I, Fortuna-u. 7. Malle János, kút mester, VID, futó-u. 18. Mailek 1. Malek. Maller 1. Mahler alatt is. Maller Campián Viktor, házt., IH, repkény-u. 12. — Imre, bankhivatalnok, VILI, Baross-tér 3. — Jakabné, özv., magánzó, VID, Baross-tér 3. — Sándor, háztulajdonos, VD, aréna-út 66. — Sándor, osztályvezető, IX, Lónyay-u. 43. Mallett Fer., E. amerikai alkonzul, V, Dorottya-u. 11. Malii Károly Vilmos, főmolnár, V, kádár-u. 5. Mallicza Elek, máv. ellenőr, VD. Ilka-u. 14. Mallinák Ferenczné, magán zó, VID, Dobozi-u. 45. Málló Erzsébet, magánhiv., VDI, üllői út 64. — Eszter, tkpt. hiv., I, fehérvári út 6. Málly 1. Mály. Malmarits Gyula, gyógyfüszerker. s., I, kereszt-u. 11. — Ignáczné, özv.,háztulajdonos, I, kereszt-u. 11. — István, magánhivatalnok, I, kereszt-u. 11. Málnai, (Málnay). — Béla, épitész, VD, Bottenbiller-u. 62. — Gyula, (Málnay), cs. kir. száz., II, vérmező-út 14. — Gyula, magánhiv., VD. Bottenbiller-u. 62. — Gyuláné, özv., (Málnay), nyugdijas, D, török-u. 4. — Lajos, bizt. társ. hiv., Vtt, Bottenbiller-u. 62. — Matild, (Málnay), hivatalnok. B, török-u. 4. — Mihály, dr., áll. isk. tanár, VI. Teréz-körút 39. — Mihályné, dr., tanint. tulajd., VI, Teréz-körút 39. Málnássy Ferencz, m. kir. állattenyésztési felügyelő, VI, felső erdősor 41. — Bezső, (Málnásy), rend. tisztv., VH, Cserhát-u. 14. Málnay 1. Málnai. Malobitzky János, min. oszt. tan., H, Ilona-u. 6. Malogajszky Simon, főraktárnok, IV, párisi u. 1. Malom Zsigm.-né, özv., telefonkezelő, H, fő-u. 11. Malomhegyi István, máv. főfelü.,VI, Andrássy-út 16. Malomsoky János, rendőrellenőr, VH, Peterdy-u. 30. — Józsefné, özv., háztulajd., VH, szövetség-u. 10. — Sándor, czipész m., X, kápolna-u. 10. — Sándor, rajzoló, VIH, Szentkirályi-u. 10. Malonay István, fehérnemű tisztító, VD. óvoda-u. 9. Malonyay Dezső,dr.,főgymn. tanár.író,VD.Izsó-u. 23. — Margit, hivatalnoknő, VI, Liszt Ferencz-tér 14. Maloschik Antal, háztulajdonos, VD, Thököly út 5. — Ferencz, vendéglős, VDI, népszinház-u. 15. — Ferenczné, özv., magánzó, VH, Miksa-u. 11. — István, fehérnemű tisztitó, VD, óvoda-u. 9. — Jánosné, özv., háztulajd., VD, Csányi-u. 11. — Józsefné, özv., háztulajd., VD, Garay-u. 50. — Károly, dijnok, VD, Miksa-u. 11. Maloveczky Gizella, könyvelőnő, VDI, nap u. 9. — Gizella, varrónő, VD, Elemér-n. 22. — János, férfi szabó, VD, Kazinczy-u. 10. Malovetz Ferencz, bankhiv., VI, váczi-krt 33. — Mihály, postaaltiszt, VI, Hungária-krt 239. Malschinger Ferenczné, magánzó. VD, akáczfa-u. 27. Malszinger Fer.-né, özv., mag., VI, Vasváry Pál-u.4. Máltás Béla, hivatalnok, I, Lógódy-út 55. — Hugó, ny. műsz. tan., VID, gyöngytyúk-u. 4lb. — Hugó, rendőrtanácsos, I, úri u. 2. — Miksa, nyug. igazgató, VDI, futó-u. 27. — Vilmosné, özv., főv. tanitónő,VIH, Baross-u. 36. Malter Hermina, varrónő, VH, szövetség-u. 9. Malus Dusán, czipész m.. VID, Baross-u. 100. — Zsigmond, (Malusz), házmest., X, harmat-u. 8189. Malusek József, czipész m., VD, Bottenbiller-u. 39. Malusev Dusán, szig. orv., VDI, fhg, Sándor-u. 32. Maluska János, szabó m., X, szent mihályi út 9. Malusz 1. Malus. Málvay György, szabó m.. VED. Stáhly-u. 7. Maly, (Málly). — Alice, (Mally), nyeivtanitó, VH, Izabella-tér 3. — Antal, bádogos m., ID, határ-u. 2. — Antalné, özv., magánzó, VI, ó-u. 8. — Conrád, ifj., (Málly), vállaik., D, tölgyfa-u. 24. — Ferencz, gyári hivatalnok, D, medve -u. 20. •— Ferencz, dr., műszaki tanácsos, I, alkotás-u. 7/6. — Ferencz, szfőv. tanitó, D, medve u. 20. — Ferencz, nyugdijas, X, Héderváry-u. 5. — Guidó, ű'nok, VH, Izabella-u. 81. — Guidó, keresk. s., VED, Beviczky-u. 7. — Guidóné, varrónő, VI, király-u. 72. — György, (Mally), géplakatos, VI, Hungária-krt 57. — Gyula,(Málly), gyógykov.,VH, Erzséb. kir. útja55. — Ignáczné, (Málly), özv., háztul., IX, Tompa-u. 23. — József, kir. tanácsos, nyug. min. titkár, VI, feEső erdősor 38. — Julianna, tejkereskedő, VH, Garay-tér 12. — Lajos, ptkpénztári dijnok, H, Niedermajer-u. 24. — Lipót, (Mally), villany szerelő, VH, munkás-u. 6. — Sándor, pü. min. oszt. tanácsos, I, disz-tér 2. — Vincze, czipész m., IX, viola-u. 37/6. Mályusz Kár., ny. megy. tiszv.,VH,Vörösmarty-u. 17. Maiz Jenő, magánhiv., VI, Teréz-krt 6. — Károly, lakatos, V, visegrádi u. 63. Malzer György, kávémérő, VH, dohány-u. 28. Mambriny Gyula,zeneakad. tanár, H,Batthyány-tér 3. — Jenő, hivatalnok, B, gyorskocsi-u. 19. Mamlecz István, hídvámoló, I, fehérvári út 6. Mamola Jakat), asztalos, IX, Szvetenay-u. 9. Mamusich József, ügyvédjel., IX, Kinizsi-u. 19. Mamuzsik Antal, hivatalnok, VHE, Baross-u. 74. Mamza Dezső, irnok, VD, nefelejts-u. 21. Man 1. Mann. Mana Györgyné, lakáskiadó, IX, Lónyay-u. 36. Manaradian Gergely, ügyvéd, VD, aréna-út 11. Manás Jarosláv, sütőmester, D, fő-u. 24. Manbrini Jánosné, özv., nyugd,, D, gyorskocsi-u. 19. Manch Antal, fodrász m., VD, nagydiófa-u. 18. Manchen Frigyes, főv. hiv., VID, Bökk Szilárd-u. 10. Mancz, (Manz). — András, fodrász, VII, Hernád-u. 11. — Emma, magánzó, IX. liliom-u. 21. — György, (Manz), borbély, VIH, Bákóczi-út 8. — János, szabó m., VHE, Mátyás-tér 12. — Miklósné, özv., magánzó, X, kápolna-u. 33, Mancza Dezső, tisztviselő, VHE. Bákóczi-út 55. — Ilona, gépirónő, VED, Bákóczi-út 55. — Tivadarné, özv., nyugdijas,VIH, Bákoczi-út 55. Man ezek János, szabó, VI, Hunyadi-tér 35. Manczer Józsefné, korcsmárosné, VEH, kender-u. 41. Manczfeld Gáspár,m. kir. opera tagja,X.sörgyár-u. 10. Manczinger József, házfelügyelő, VI, Izabella-u. 80. Manczovits János, szabó m., VI, Szondy-u. 61. Mandák Dezsőné, özv., nyugd., IV, Veres Pálné-u. 40. Mandel 1. Mandl. Mandelbaum Ernesztine, özv., magánzó, VH, kiiály­utcza 40. — Lipót, kávés, VII, Károly-krt 26. — Márkné, özv., üzletvezető. IH, Lajos-u. 91. — Miksa, szemfedélkészitő, VI, Lázár-u. 9. Mandelik János, hentes m., I, czipő-u. 9. Mandelló Ágostonné, özv., máv., nyugdíjas, VEH, népszinház-u. 44. — Gyula, kir. jogtanár, I, tábor-u. 2. — Hugó, bányabérlő, VDI, Bákóczi-út 11. — Ignáczné, özv., magánzó, IV, Veres Pálné-u. 15. — Károly, dr., főv. biz. tag, I. Lógody-u. 37. T. 66. Róza, magánzó, VD, Peterdy-u. 11 a,

Next

/
Oldalképek
Tartalom