Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

3. rész - A) Országgyűlés

Országgyűlés : Képviselőház. 247 Országgyűlés : Képviselőház. Jánoky-MadoCsány Gyula, (Trencsén vm., Bán), IV. Angol királynő szálló.(Puszta-Egeri, up.Nagylapás, Nyitravm.) Jekelfalussy Lajos, b. t. t., honv. minister, (Zólyom vm., Zólyom), I, honv. ministerium. Jeszenszky Ferencz, (Baranya vm., Szentlőrincz), VHI, Bökk Szilárd-u. 2. (Bükkösd.) Jungenfeld Károly br., (Szepes vm., Lubló), IV, Angol királynő szálló. (Szepesófalu.) Juriga Nándor, (Pozsony vm., Stomfa), VUI, tavaszmező­utcza 2. (Pozsonynagyszőllős.) Jnsth György, (Turócz vm., Szucsány), IV, Vadászkürt­szálló. (Neczpál, up. Turóczszentmárton.) Justh Gyula, b. t. t., (Makó város), VUI, Beviczky-u. 4. (Tornya.) Jnsth János, (Hajdú vm.,Hajdúszoboszló), V, bálvány-u. 3. Kacskovics Géza, (Somogy vm.. Szili), I, Budasfürdő. (Örs, up. Mernye.) Kállay Lipót, (Szabolcs vm., Nyírbogdány), VII, dohány­utcza 40. (Napkor.) Kállay Tamás, (Udvarhely vm., Székelyudvarhely), VHI, József-u. 25. (Nyiregyháza.) Kálosi József, (Nógrád vm., Nógrád). VH, Thököly-út 72. Karácsonyi Sándor, (Bars vm., Aranyosmarót), Vll, Boyal szálló. (Kisapáti, up. Aranyosmarót.) Karátsonyi Jenő gr., (Torontál vm., Zichyfalva), I, Krisz­tina-körút 127. (Bánlak.) Kardos Samu, (Torontál vm., Bógaszentgyörgy), VH, Boyal-szálló. (Nagybecskerek.) Kecskeméthy István, (Kolozsvár I, ker.), VHI, Pál-u. 25. (Kolozsvár.) Kecskeméti Fe. (Békés város), VIII, Adria szálló. (Békés.) Kelemen Samu, (Szatmár-Németi), VI, Liszt Ferencz­tér 6. (Szatmár-Németi.) Keller István, (Pest vm., Alsódabas), IV, kigyó-tér 1. Kerese György. (Baranya vm., Sásd), VHI, József-krt 70. (Sásd.) Kmety Károly, (Esztergom város), VHI, kistemplom-u. 3. Kollár Márton, (Pozsony vm., Nagyszombat), VH, Boyal szálló. (Nádas, Pozsony vm.) Koller Tivadar, (Fejér vm., Báczalmás), VH, Metropol szálló. (Alap, Fejér vm.) Kopony Vilmos, (Brassó vm., Szászhermány), V, Viseg­rádi u. 25. (Brassó.) Korda Andor, (Bihar vm., Cséke), I, somlói út 7. (Magyar­cséke.) Kossuth Ferencz, keresk. minist. (Czegléd város), V, Zrinyi-u. 1. Kovács Ernő, (Hont ym.., Szalka), IV. Curia-u. 3. Kovács Pál, (Nyitravm., Érsekújvár), VH, murányi-u. 55. Kökén.yesdy Mihály, (Máramaros vm., Márámarossziget), VHI, Bénri szálló. (Máramarossziget.) Kuales Godofréd, (Besztercze-Naszód vm., Besztercze). V, Magyar király-szálló. (Besztercze.) Kubik Gyula, (Borsod vm., Mezőcsát),VHI, Baross-u. 8. Kubinvi Márton, kamarás, (Nógrád vm., Szirák),IV. arany­kéz-u. 6. (Erdőtarcsa, Nógrád vm.) Kun Árpád, (Szilágy vm., Tasnád), Vili. tavaszmeze -u. 2. (Mezőtúr.) Kuszka István, (Komárom vm., Ócsa), VHI, József-u. 14. (Pus"ztatúrpásztó.) Laehne Hugó, (Vas vm., Kőszeg), V, Csáky-u. 5. (Arad.) Lányi Mór, (Bács-Bodrog vm., Begőcze), IV, koronaher­czeg-u. 14. (Szabadka.) László László, (Szolnok-Doboka vm., Nagyiklód), VHI, Pannónia szálló. (Nagyiklód). László Mihály, (Gyulafehérvár város), V, hold-u. 19. Lázár Pál, (Bács-Bodrog vm., Bácsalmás), X, el; ök-u. 11. Lázár Zoárd, (Arad vm., Kisjenő), VII, Almássy-tér 8. (Kisjenő, Arad vm.) Leitner Adolf, (Miskolcz I. ker.) VI, Petőfi-u. 3. (Szakácsi, Szilágy vm.) Lengyel Zoltán, (Szilágy vm.. Zilah),VH,Erzsébet-korút 50. (Kraszna). LeszKay Gyula, (Bihar vm., Berettyóújfalu), VITT. Bökk Szilárd-u. 37. (Beregszentmárton, u. p. Berettyóújfalu.) Lévay Mihály, (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Abony), VIH, fhg Sándor-u. 13. (Abony). Lindner Gusztáv (Nagyszeben II. ker.). IV, Magyar Király­szálló. (Nagyszeben.) Lipthay Sándor, (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Ráczkeve), VIH, Bémi-szálló. (Báczkeve.) Lovászy Andor, (Zenta város), H. Margit-körút 7. (Zenta.) Lovászy Márton, (Bács-Bodrog vm., Ókanizsa). VII. óvoda utcza 22. Luby Béla, (Szatmár vm., Csenger), VHI, rigó-u. 4. (Nagy­gécz, Szatmár vm.) Luby Géza,(Szatmárvm.,Fehérgyarmat),IH,Zsigmond-u.68. Lukács László, (Bihar vm., Belényes), VH, Bottenbiller­utcza 10. (Laczfalu, u. p. Felsőbánya). Maczki Emil, (Heves vm., Kápolna), VIH, Bémi-szálló. (Heves). Madarász József, idősb, (Fejér vm., Sárkeresztur), IS 7. Ferencziek-tere 4. (Kispest). Madarász József,ifj., (Bars vm.. Léva),IV,Ferencziek-tere 4. Mádi Kovács János, (Tolna vm., Paks), VHI. Baross-u. 28. (Gyapa-p. u. p. Németkér). Mahler György, (Arad vm., Ujszentanna). VH, Almássy­tér 8. (Élek). Mailáth Géza, gróf, (Nógrád vm., Nagyszécsény),I,Uri-u.54. (Gárdonyi u. p. Balassagyarmat.) Majthényi Ádám, (Borsod vm., Mezőkövesdi, VIH, Pan­nonia-szálló. (Mezőnyárád.) Malatinszky György, (Heves vm., Poroszló), IV, muzeum­körút 41. (Atkár, Heves vm.) Maniu Gyula, (Alsó-Fehér vm., Alvincz), VHI, Bákóczi­út 55. (Balázsfalva.) Manndorf Géza br., (Székesfehérvár város), VH, Almássy­tér 18. (Kis-Velencze Fejér vm.) Manojlovics János, (Torontál vm., 0zora),IV,molnár-u.33. (Szabadka.) Mariássy Mihály, (Szepes vm., Lőcse), VH, Boyal-szálló. (Szepeskörtvélyes). Marjay Péter, (Bihar vm., Hosszúpályi), VIH, muzeum­körút 10. (Nagyléta, Bihar vm.) Markbreit Gyula, (Vizakna város), V, Báthory-u. 20. (Tiszavárkony.) Markkot Aladár, (Nyitra vm., Vágújhely), IV, muzeum­korút 17. (Vágújhely). Markos Gyula, (Győr vm., Pér), VHI. József-körút 49. Máthé László, (Bereg vm., tiszaháti ker.), VIH, Pannónia­szálló. Mednvánszky László, (Trencsén vm., Iiiava), IV. Ferencz József-rakp. 27. (Medve, u. p. Ledniczrovnye, Trencsén vármegye.) Melczer Géza, (Borsod vm., Edelény), IV, Angol királynő­szálloda. Melzer Vilmos, (N.-Küküllő vm., Segesvár), IV, Ferencz­József-rakpart 2. (Segesvár)., Mérey Lajos, (Nyitra vm.,Nyitra),VTH,József-u. 6. (Nyitra.) Meskó László, (Nyiregyháza város), H, Margit-rkp. 33. (Nyiregyháza). Mezőü Vilmos, (Csongrád vm. Szegvár), VH, István-út 67. Mezőssy Béla, földrniv. államtitkár, (Szabolcs vm.. Nagv­kálló), V. Földm. ministérium. (üjfehértó, Szabolcs vm.) Miháli Tivadar, (rizolnok-Doboka vm., Nagyilondai, IV, v adászkürt-szálló. (Dés.) MiTaalovits Endre, (Bács-Bodrog vm., Óbecse) IV. Fe­rencz-József-rakpart 23. (Temerin, Bács-Bodrog vm.) Mihályi Péter, (Máramaros vm., Sugatag), IV, Vadászkürt szálló. (Máramarossziget.) Miksa Imre (T.-Aranyos vm., Felvincz), IV, Hungária­szálló. (Iladrév.) Mikszáth Kálmán. (Fogaras vm., Fogaras), VHI. Reviczkv­tér 1. Molnár Akos, (Bihar vm., Székelyhíd), VH, Bákóczi-út 22. Molnár János, (Sopron vm..Eszterháza),IV,Ferencz József­rakpart 27. Molnár Jenő, (Szentes), IX. üllői út 1. Moskovitz Iván, (Hunyad vm., Dobra), V, Vécsey-u. 5. (Alsókörtvélyes, u. p. Bákócz.) Mrksity Jása, (Torontál vm., Törökbecse), IX, Báday-u. 5. (Ada, Bács-Bodrog vm.) Mukits Simon, (Szabadka, H. ker.). VHI.Pannonia-szálló. (Szabadka.) Musitzkv Düme, (Bács-Bodrog vm.. Titel), IV, Bristol­szálló. (Pancsova.) Múzsa Gyula, (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.. Dunapataj), IX, mester-u." 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom