Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - P

Plei ninger. Lakás-jegyzék. 1717 Lakás-jegyzék. Po clha jeczky. Piwiger Fer., jezsuita rendtag, Vili, Horánszky-u. 22. Pix Károly, bronzmüves, VI, lőportár-u. 5. Pizanti Sám.-né, özv., mag., VH, Dembinski-u. 10. Pizinger, (Pisinger, Pitzinger). — Györgyné, (Pisinger), özv., mag.,VTH, práter-u.32. Jánosné. özv., magánzó, VIH, Lujza-u. 14. Lajos, (Michl Alajos czég), épület, bútor, szab. iskolapadok gyára. VIH, nagytemplom-u. 17. Tel. 53—10. Mátyásné, (Pitzinger), özv., háztul., IX, Perencz­utcza 39. Pizl 1. Pitzl. Pizmann, (Pitzinann). János, bérkocsitulajd., VIH. nagytemplom-u. 16. — József, fuvaros, VIH . na p-u. 37. — József, ifj., fuvaros, VHI, óriás-u. 9. Károly. (Pitzmanl, főv. tűzoltó. IH. raktár-u. 7. — Mihály, fuvaros, X, Gergely-u. 46. Pjecsek Jakab, asztalos m..VHL nagytemplom-u. 31. Placht Ilona, tanitónő, IV, sörház-u. 6. — Irma, magánzó, IV. sörház-u. 6. — József, dijnok, IV, sörház-u. 6. — Józsefné, özv., háztulajd., IV, sörház-u. 6. Plachty Hermin. magánzó, VII. Bulyovszky-u. 27. Plachy Dánielné, özv.. magánzó. X, Gergely-u. 68. — János Kálmán, női divatterem tulajd.VIL Jósiká­it tcza 25. — Jenő, takarékp. hiv., VH, Jósika-u. 25. — József, czipész m., I, fehérvári út 16. — Kálmánné, magánzó, IX, üllői út 57. — Tamásné. özv.. nagybirtokos, IX, üllői út 1. Placsek I. PÍatschek. Plaozner 1. Platzner. Plager Imre, hivatalnok, VI. Dessewffy-u. 3. Plágh Pál, férfi szabó, VID. nagyfuvaros-u. 15—17. Plahú Lipótné, özv., tanitónő, IV, Ferencziek-tere 9. Plan Ignácz. magánzó, VD, király-u. 85. — Károly, keményitőgyáros, I, fehérvári út 11. Plam-it Sarolta, tanitónő, VII, holló-u. 12. Planer Antalné, özv.. háztulajd., IV, Károly-körút 4. — Béla, gépészmérnök, V. sólyom-u. 20. — Györgyné. özv.. nyugdijas, V, csáklya-u. 8. — Gyula, szfőv. főmérnök, VI, Hunyadi-tér 7. — Jenő, takarékptári oszt. főnök, VB. akáczfa-u. 3. — József, dr., orvos, VI, Eötvös-u. 24. — László, dr., ügyvéd, VIH, József-körút 78. — Miksa. dr„ bankigazg.,V.Lipót-krt 15.T. 118 60. — Nándor, bankfőtisztv., VH. nyár-u. 16. Plánért Sarolta, tanitónő, V. Géza-u. 5. Planéta Márton, magánhiv., VI, Szondy-u. 22. Planeter Guidoné, dr.,özv.,főv. tanitó,VTH, vas-u. 18. — Józsa, varrónő, VIB, Kisfaludy-u. 5. Planicsig Ágoston, cs. k. százados. I, Lógody-u. 59. Planiczkv Tivadar, utazó, VH, szövetség-u. 9. Planisek Ágost, kapitány, I, Lógody-u. 59. Planitska Vinczéné, özv., varrónő, H, iskola-u. 12. Plank Ede, honv. ezredes, IX. Ferencz-körút 30. — Ferencz, főpinczér, IX. gr. Haller-u. 30. — Ferencz. magánzó, IH. matróz-u. 9. Planka Béla, czipész, X, Álmos-u. 22. Planner György, honv. száz ado s, IX, angyal-u. 19. Plányi Ervin, festőművész, VH. rózsa-u. 35. Planzer Vilmos, cs. k. őrnagy. VD, Bákóczi-út 70. Piapert Sándár, zongoramester. VD. hársfa-u. 41. Plapu György, dr.. táblabíró, V, bank-u. 4. Plaschka Manóné. özv., magánzó, I, Mészáros-u. 22. Plascsák Vilmos, czipész, V, berzenczei u. 55. Plasek Julia, szülésznő, X. maláta-u. 3. Plásn Ignácz, magánzó, VI, Izabella-u. 7. Plassky Géza. hivatalnok, H, Batthvány-u. 65. Plaszkony Andrásné, özv., mag.,VID,örömvölgy-u. 8. Plate Adolf, mérnök, V, Lipót-körút 13. Plata Szaniszló, házmester, AHI. Bákóczi-út 34. Plath Bezső, műszaki hiv., V, Lipót-körút 26. Plathy 1. Platthv. Platón Mihályné,özv.. p. és t. tisztviselőnő,IV.Irányi­utcza 8. PÍatschek, (Placsek, Platsek). — Ignácz, nyomdász s., VI, felső erdősor 16. — Ján., (Placsek). főpinczér, IV, S em melweis-u. 27. — Jánosné, (Placsek), szülésznő, VD, dohány-u. 45. Jenő, szóbafestő ím, VID, szigetvári-u. 10/«. — Kálmán, keresk. s., V, kádár-u. 10. — Manó, keresk.. IX, Báday-u. 60. — Náthánné, özv., magánzó, VD, Klauzál-u. 35. — Bezső, mészárszéki felügyelő, A TI, Szondy-u. 27. — Tamásné,özv.(Platsek), mag., VIH, Bökk Sz.-u. 10, — Vilmos, ruhakeresk., VI, aradi u. 57. Tel. 109—94. Platskó Józsefné. varrónő. VI, ó-u. 24. — Katicza. himzőnő, VH. dob-u. 69. Platthy, (Plathy). •- Géza, hivatalnok, H. Batthyány-u. 65. — György dr., ügyvéd, IV, reáltanoda-u. 16. — Imre, dijnok, A rE. Gizella-út 34. — János, dr., kir. jogügyi tanácsos, IV, sörház-u. 4. íjajos, (Plathy), kereskedő s., I, Krisztina-krt 77. — Zsigmond, p. ü.min.számellenőr,AHH,József-u.27. — Zsigmond, r. kath. hittanár, VIH, Baross-u. 41. Plattmann Ferencz, gyógykovács, X, üllői út 102. Plattner István, háztulajd., I, ménesi út 72. Platz Armin, máv. nyugdijas. IX, Bákos-u. 17. — Ferencz, földbirtokos, AHL dob-u. 77. — Ferencz, nyug. máv. felügyelő, IX, Bákos-u. 17. •— Ilona, főv. tanitónő, IX, Bákos-u. 17. — János, vili. vas. pályamester, B, Margit-körút 32. — Lipót, kefekötő m., AH, Hermina-út 65. — Tivadar, korrektor, IX, Báday-u. 11—13. Platz Bezső, irodafőnök, VE, Izabella-u. 29. Platzer Frigyes, cs.kir.főhadn.,IX,Mária Terézia lakt. — János, házmester. A TE, szövetség-u. 35. — Józsefné, özv., nyugdijas,VIH, Ludoviceum-u. 18. — Magdolna, magánzó, IX, gr. Haller-u. 30. — Sándor, dr., orvos, IX. Ferencz-körút 14. Platzner, (Placzner). — Arthur, magán hiv.. VE. kerepesi út 40/a. — Emil, magánhiv., AH, Csengery-u. 72. — Gyula, magánhiv., AHL mexikói-út 7. — Izidor, magánzó. VH, AVesselényi-u. 54. — Mór, szatócs, V, berzenczei-u. 51. - Simon, korcsmáros, AHI. dob-u. 55. — Simon, üzletvezető. IX, gr. Haller-u. 52. Planer Alajosné, magánzó, AHH,Tisza Kálmán-tér 12. Plaveczky Aurél. áll. pénzt, eil., H, Zsigmond-u. 7. — Ede, kőműves m., IX, Ráday-u. 45. — János, bérkocsitulajd., IX, Márton-u. 30. — József, házmester, IV, Kaplony-u. 3. — Oszkár, p. főtiszt, VB, Garay-u. 11. — Pál, szíjgyártó m., VE, Elemér-u. 33. — Pálné, özv., varrónő, IX, viola-u. 37 a. Plávits Ferencz, mészáros, VHH, Illés-u. 16. Plavsic György, házmester, IV. papnövelde-u. 10. Plebánosy Ferencz, expeditor, AHH, szigetvári-u. 4. Plech Antal, kereskedő s.. V, váczi út 102. Plechl Béla. dr., képvh. könyvt., V, személynök-u. 8. — József, dr., ügyvédjel.. E, csónak-u. 13. Pleclischmidt Frigyes, légszeszgyári főpénztáros, VIE. Tisza Kálmán-tér 19. — Jenő. bankhiv.. Vin, Tisza Kálmán-tér 19. — Károly, magántisztv., IX, bokréta-u. 29. Plecz Mór, kereskedő, VH, Thököly-út 21. Pleczer Jarosláv, aranyozó, VI, Lehel-tér 7. Plefkó Albertné, bérkocsi tulajd.. VH, Csengery-u. 6. — József, bérkocsis, VTE, Illés-u. 20. Plehs Albertné, bérkocsitulajd., VH, Csengery-u. 6. Pleier 1. Bleier alatt is. Pleier, (Plejer, Pleyer). — Gyula, (Pleyer) bankaltiszt, IX, Ferencz-körút 17. Gyula, (Pleyer), magánzó, IX, Vendel-u. 20. — Gyuláné, (Pleyer), vendéglős, IX, angyal-u. 38. — József, (Plejer), vendéglős, E. kacsa-u. 8. — Pál, könyvelő, I, hidegkúti út 72. — Zsigmond, házmester, IX, gyep-u. 33. Pleinert József, hentes m.VI, Szondy-u. 51. Pleininger Ferencz, orsz. képv., AHH. Bákóczi-tér 14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom