Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Papirkárpit-rakt. Czím-jegyzék. 899 Czím-jegyzék Papirkereskedők. 1 FREI FERENCZ, — V, Erzsébet-tér 17. szám. — Tel. 20-24. Mangold Manó, VHI, József-körút 31/6. Telefon 62—71. Minius Jakab, Vű, Eákóczi-út 6.. fiók üzlet: IV. Irányi-u. 25. Sátori, Frank és Volker, VI, Hungária­körút 72. Telefon 26- 02. Schillinger Gyula, VH, kertész-u. 35. Sieburger és Társa, cs. és kir. ud­vari szállitó,V, fürdő-u. 8. Telefon 30-04. Szlukovényi N., IV, koronaherczeg-u.8. Thomás Ármin, VI, Teréz-körút 5. — 91-74. Weisz Béla, ifj., VI, dalszinház-u. 10. Tel. 15—50. Zimmermann Bernát, VH, Erzsébet­körút 33. Papirkereskedők. Adám Hermann I, Krisztina-körút 77. Telefon 96—18. Adler Ferencz, IV, sütő-u. 5. Auer Ignác, VIH, Bákóczi-út 11. — Tel. 55—38. Ausländer B., VH, Bottenbiller-u. 12. Balassa Béla, VHI, Baross-u. 63—67. Bálint Lajos, VI, Lázár-u. 5. Barcza József, IV, váczi u. 60. Telefon 76—40. Fiók üzlet: IV, váczi u. 44. Barta S., V, nádor-u. 35. Tel. 39—50. Bauer Ede, VH, király-u. 9. Tel. 4- 77. Berger Ignácz. VH, Bombach-u. 15. Bergsmann Jakabné, özv.,V, váczi krt 6. Tel. 83—37. Bichler Ignácz, HE, Zsigmond-u. 114. Bineter József, VH. Károly-körút 19. Tel. 8—16. Biró Albert, VH, Klauzál-u. 35. Bocke Flórisné, őz v., HI, polgár-tér 3. Böjti J. ut., VH, király-u. 85. T. 46—97. Braun Samu.V, váczi körút 76. Telefon 37—46. Biuck Ferencz és Tsa, VI, nagymező­utcza 6. Telefon 68—47. Burkoffszky Pálné, özv., IX, mester­utcza 36. Büchler József, VI, váczi körút 15. — és Schröter, V, váczi körút 74. Tele­fon 94-65. Charle Miklósné,VH, Wesselényi-u. 39. Cilcer és Társa, V, Ferencz József-tér 5-6. Telefon 30—43. Dánn Jenő, H, Zsigmond-u. 13. Dénes László, VH, Wesselényi-u. 47. Deutsch Arnold, VI, aradi u. 35. — Károly, IV, hajó-u. 8. Telefon 2 78. — Zsigmond ifj., VI, aradi u. 35. Dobó Ede, VH, Erzsébet-körút 28. Telefon 5—68. Drechsler Zsigmond, VH, dob-u. 82. Eisler I., VI, Izabella-u. 68. Engel I. Imre. VI, Andrássy-út 42. Tel. 12—58. Fiók : VHI, práter-u. 30. — és Ladányi, VI, ó-u. 6. Tel. 75—19. Engelsmann Vilmos,VI, Eötvös-u. 37. Telefon 98—22. Ernszt József és társ. utóda,VI, Eötvös­utcza 6. Telefon 87—20. Erczhegyi Ferenczné,I,szent háromság­tér 7. Erdélyi Emil,IX,üllői út 41. Tel. 55—58. Faragó Béla, VH, akáczfa-u. 57. Tele­fon 39—52. Farkas Árpád, IV, kecskeméti u. 6. Te­lefon 6—52. — Testvérek ifj., V, nádor-u. 19. Tel. 22—32. Feigenbaum Izidor, VI, váczi út 46. Fellner Mór, I, fehérvári út 11—13. Fichner Samu, VHI, Tisza Kálm.-tér 3. Fleischmann M.,V, akadémia-u. 14. Tel. 95—19. Flores Francisco, VI, király-u. 26. Tel. 18—82. Frankendorffer Lajos, II, alagut-u. 4. Franki Jakab, VI, király-u. 12. Telefon 19—42. Fuchs és Nagy,VI, Vörösmarty-u. 19/6. 71—42. Funk József, IV, Kristóf-tér 6. Gang Adolf, VH, aréna-út 44. Telefon 60—31. Gestetner Lipót, VH, Barcsay-u. 6. Glaser Lajos, V, Dorottya-u. 6/a. Tel. 35—80. Glück Samu,V,Vécsey-u. 3. Tel. 18—50. Görög (Grünberger) Jakab, IX, Báday­utcza 2. Telefon 68—34. Grawatsch Tivadar, H, iskola-u. 38. Grosz Laj.,VI, váczi körút 37. T. 4—98. Gruzl Irma, VI, felső erdősor 32. Grünhut Bernát, VH, dob u. 4. Guttmann Benedek. IV, muzeum-krt 13. Telefon 6—63. — Ferencz, VH. Erzsébet-körút 39. Te­lefon 23 52 Halász B. VH, Hernád-u. 45. Hambach Ferencz,VI, Szondy-u. 94/6. — Ferenczné, VH,dohány-u. 36.Telefon 96—08. Hamrák Károly, IH, Lajos-u. 107. Hangos Géza, IV, Calvin-tér 5. Harsány Emil, IX, Lónyay-u. 7. Telefon 71—38. Hell J. Ede, VHI, Luther-u. 4. Heller Katalin, IH, vörösvári út 124. Hellmich Nővérek, IH, pacsirtamező­utcza 41. Heltai J„ czégvezető: Medvei Zsigmond VI, hajós-u. 14. Henik Sándor, VlH, József-körút 32. Telefon 62—57. Hőnig Károly, IH, nád-u. 1. Kanitz C. és fiai, V, Dorottya-u. 12. gyár: V, vadász-u. 28. Tel. 31—60. Károlyi György, V, Dorottya-u. 10. Te­lefon 31—50. — Testvérek utóda, Hiller E. A. VI, Andrássy-út 79. ; Kaszinó Jakab. VI, nagymező-u. 58. Katona Adolf, V, váczi körút 58. — Ernő, IX, mester-u. 25. Keinberg Julia, VI, Andrássy-út 35. Kertész Márk. VH, hársfa-u. 12. Tele­fon 27—43. — Márton, VH, dohány-u. 102. Kiss DezsŐ, VHI, örömvölgy-u. 1. ! Klein A. VI, Andrássy-út 50. T. 91- 49 | — Samu, VIH, Karpfenstein-u. 2/c. I — testvérek, VI. Dessewffy-u. 4. Knote Győző, I, k ereszt-u. 7. Kohn Simon, VHI, József-körút 10/12. Telefon 67—30. Komlós S., IX, Ferencz-körút 30. Kovács Gusztáv, IH. Kolosy-tér 7. Köncs Géza, VIH, üllői út 2. T. 54—49. Kraushar P., VI, gyár-u. 17. Kremsier GersoD, VI, szerecsen-u. 37. Kunstädter Vilmos,VIH,József-körút 7 Tel. 58—06. Landau József, VIH, József-körút 48. Telefon 64—90. Laufer Bernát, VIH, népszinház-u. 16. Leitner M. L. és Fiai,V, váczi körút 18 Tel. 27—82. Loebl Izor, V. nádor-u. 23. Tel. 37—78. Lohonyai Jenő, VI, Andrássy-út 61. Loschitz Ferencz, VI, Csengery-u 66 Telefon 64—60. Lőbl Dávid és fia, VI, nagymező-u. 26. Luszt Sándor, VHI, Bákóczi-út 61 Tel 97—22. Medvei Paula, VI, király-u. 100. Mikenbrün Henrik,VI, f. erdősor-u. 26 Telefon 92—30. Molnár Emil, I, Krisztina-tér 2. — I. Imre, VH, Erzsébet-kőrút 1—3. Telefon 23—73. Müller Izidor, VI, Teréz-körút l/a. — Károlyné, özv., VHI, jázmin-u. 7. Némethy és Társa. IV, váczi u. 45. Tel 78-77. Niggl Irma, IH, tavasz-u. 12. Örömy és társa, IV, Kossuth Lajos-u. 17. Tel. 592. Pauker Mór, V, váczi krt 58. T. 47—37. és váczi körút 23. Tel. 86—73. Pintschof J. Mór, V, József-tér 9. Te­lefon 31—09. és V, nádor-u. 36. Tel. 83—89. Polgár Sándorné, özv.,VHI, práter-n. 12. Posner Károly Lajos ós fia, V, József­tér 14. Telefon 23-55. Präger Samu, ifj., VH, dohány-u. 10 — Tel. 17—27. Banschburg Simon, VI, Szondy-u. 44/6 Telefon 89—73. Baj da Lajos, VH, Thököly-út 28. ós VH Peterdy-u. 11. Telefon 75—18. Beidlinger testvérek VHI, főh. Sándor­utcza 25. Beisinger Lajos, IV, koronaherczeg­utcza 17. Reitz Gyuláné, I, Krisztina-krt 161. Bényi I., VH, murányi u. 11. Bichter Lipót, IX, üllői út 83. T. 63 14 Rigler József Ede papirnemü-gyár részv.-társaság, VI. rózsa-utcza 55. Telefon 23—43. — Városi raktárak : V, Erzsébet-tér 19. Telefon 23—48., IV, egyetem-tér 5—6. Telefon 617. Bóna Antal,VI, nagymező-u. 52. T. 285. Bosenbaum Fülöp, YH, dob-u. 80. Bosenfeld Farkas, VH, Thököly-út 14. Both és Groszmann, V, József-tér 13 Telefon 49—44. Salamon Francziska, VH, aréna-út 52. Sárosi Ad., IV, Irányi-u. 1. Tel. 39—31. Schamburg Gábor,VHI, erdélyi u. 4. Schulcz Adolf, VIH, Baross-u. 81. Schwarcz Jakab, VI, Petőfi-u. 9 Tel 29—47. Seefehlner J. L., IV, váczi u. 20. Tele­fon 11—88. Singer Sándor, VI, Andrássy-út 122. Telefon 46—49. Sorger és Weisz, V, szabadság-tér 14. Telefon 97—37. Steiner József, VH, Bombach-u. 8. — Julia, VI, Andrássy-út 33. — Zsigmond, X, kápolna-u. 1. Stern Gizella, VH, király-u. 108. — I. Izidor, V. fürdő-u. 8. Tel. 30—87 Süsz Dá\id, IV, fővám-tér 5. T. 7—89. Szalmásy Béla, VI, kis János-u. 5. Tel. 83—18. Szemere Jakab, IX, üllői út 21. Szénásy Béla, IV, ferencziek-tere 9. Tel. 975. 57*

Next

/
Oldalképek
Tartalom