Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

3. rész - A) Országgyűlés

Országgyűlés : Képviselőház. 241 Országgyűlés : Képviselőház. Hrabovszky Guidó,(Szabolcs vm., Kisvárda), VITT, József­körút 78. (Kisvárda.) Hunyady László gr., (Nyitra vm., Nagytapolcsány), VHI, Trefort-u. 3. (Ürmény.) Illyés Bálint, (Bihar vm., Báránd), IV, váczi u. 78. (Kis­tarcsa, up. Kerepes.) Inkey József, br., (Somogy vm., Csurgó), VIH, fhg Sán­dor-u. 4. (Csurgó.) Irsay József, (Kolozs vm., Gyalu), M, Adria-szálló. (Kolozsvár.) Issekutz Győző, (Erzsébetváros), VHI, József-körút 36. (Erzsébetváros.) Ivánka Imre, (Veszprém vm., Zircz), (Dolány, up. Nagy­szécsény.) Ivánka Milán, (Pozsony vm., Bazin), VHI, Adria szálló. (Nagyszombat.) Ivánka Oszkár, (Hont vm., Ipolyság), IV, Kaplony-u. 9. Jankovics Marcell, (Nógrád vm., Fülek), IV, Hungária­szálló. (Pozsony.) Jánokv-Madocsány Gyula, (Trencsén vm., Bán), IV, Angol királynő szálló. (Puszta-Egeri, up.Nagylapás, Nyitra vm.) Jekelfalussy Lajos, honv. minister, (Zólyom vm., Zólyom), I, honv, ministerium. Jeszenszky Ferencz, (Baranya vm., Szenti őrincz), VHI, Bökk Szilárd-u. 2. (Bükkösd.) .Tungenfeld Károly br., (Szepes vm., Lubló), IV, Angol királynő szálló. (Szepesófalu.) Juriga Nándor, (Pozsony vm., Stomfa), VHI, tavaszmező­utcza 2. (Pozsonynagyszőllős.) Justh György, (Turócz vm., Szucsány), IV, kötő-u. 6. (Neczpál, up. Turóczszentmárton.) Justh Gyula, (Makó város), VIH, Beviczky-u. 4.(Tornya.) Justh János, (Hajdú vm..Hajdúszoboszló), V, bálvány-u. 3. Kacskovies Géza, (Somogy vm., Szili), I, Budasfürdő. (Örs, up. Mernye.) Kállay Lipót, (Szabolcs vm., Nyírbogdány). VH, dohány­utcza 40. (Napkor.) Kállay Tamás, (Udvarhely vm., Székelyudvarhely), VH, Metropol szálló. (Níyregyháza.) Kálosi József, (Nógrád vm.', Nógrád). VH, Thököly-út 72. Karácsonyi Sándor, (Bars vm., Aranyosmarót), VH, Boyal szálló. (Kisapáti, up. Aranyosmarót.) Karátsonyi Jenő gr-., (Torontál vm., Zichyfalva), I, Krisz­tina-körút 127. (Bánlak.) Kardos Samu, (Torontál vm., Bégaszentgyörgy), VH, Boyal-szálló. (Nagybecskerek.) Kecskeméthy István, (Kolozsvár I, ker.), VHI, József-krt 7. (Kolozsvár.) Kecskeméti Ferencz (Békés város), VIH, Adria szálló. (Békés.) Kelemen Samu, (Szatmár-Németi), VI, Liszt Ferencz­tér 6. (Szatmár-Németi.) Keller István, (Pest vm., Alsódabas), IV, kigyó-tér 1. Kerese György. (Baranya vm., Sásd), VIH, József-krt 70. (Sásd.) Ivmety Károly, (Esztergom város), VTH, kistemplom-u. 3. Kollár Márton, (Pozsony vm., Nagyszombat), VH, Boyal szálló. (Nádas, Pozsony vm.) Koller Tivadar, (Fejér vm., Báczalmás), VH, Metropol szálló. (Alap, Fejér vm.) Kopony Vilmos, (Brassó vm., Szászhermány), V, Viseg­rádi u. 25. (Brassó.) Korda Andor, (Bihar vm.. Cséke), I, somlói út 7. (Magyar­cséke.) Kossuth Ferencz, keresk. minist. (Czegléd város), V, Zrinyi-u. 1. Kovács Ernő, (Hont vm.., Szalka), IV, Curia-u. 3. Kovács Pál, (Nyitra vm., Érsekújvár), VH, murányi-u. 55. Kovácsy Albert, (Székelyudvarhely város), VH. Metropol­szálló. (Székelyudvarhely.) Kökényesdy Mihály, (Máramaros vm., Máramarossziget), VIH, Rémi szálló. (Máramarossziget.) Kuales Godofréd, (Besztercze-Naszód vm., Besztercze). V, Magyar király-szálló. (Besztercze.) Kubik Gyula, (Borsod vm., Mezőcsát),VHI, Baross-u. 8. Kubinyi Márton, kamarás, (Nógrád vm., Szirák), IV, arany­kéz,-u. 6. (Erdőtarcsa, Nógrád vm.) Kun Árpád, (Szilágy vm., Tasnád), VHI, tavaszmezí :-u. 2. (Mezőtúr.) Czim- és lakásjegyzék. 190*. Kuszka István, (Komárom vm., Ócsa), VTH, József-u. 14. (Puszta túrpásztó.) Laehne Hugó, (Vas vm., Kőszeg), V, Csáky-u. 5. (Arad.) Lányi Mór, (Bács-Bodrog vm., Regőcze), IV, koronaher­czeg-u. 14. (Szabadka.) László László, (Szolnok-Doboka vm., Nagyiklód), VHE, Pannónia szálló. (Nagyiklód). László Mihály, (Gyulafehérvár város), V, hold-u. 19. Lázár Pál, (Bács-Bodrog vm., Bácsalmás), X, elnök-u. 11. Lázár Zoárd, (Arad vm., Kisjenő), V, Dorottya-u. 11. (Kis­jenő, Arad vm.) Leitner Adolf, (Miskolcz I. ker.) VI, Petőfi-u. 3. (Szakácsi, Szilágy vm.) Lengyel Zoltán, (Szilágy vm., Zilah),VH,Erzsébet-körút 50. (Kiaszna). LeszKay Gyula, (Bihar vm., Berettyóújfalu), VII, dohány­utcza 39. (Beregszentmárton, u. p. Berettyóújfalu.) Lévay Mihály, (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Abony), IV, Deák Ferencz-tér 4. (Abony). Lindner Gusztáv (Nagyszeben II. ker.), I, Attila-körút 30. (Nagyszeben.) Lipthay Sándor, (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Ráczkeve), VHI, Rémi-szálló. (Ráczkeve.) Lovászy Andor, (Zenta város),VHI,József-körút 77.(Zenta.) Lovászy Márton, (Bács-Bodrog vm.,Ókanizsa), VII. óvoda­utcza 22. Luby Béla, (Szatmár vm., Csenger), VIH, rigó-u. 4. (Nagy­gécz, Szatmár vm.) Luby Géza, (Szatmárvm.,Fehérgyarmat),IH,Zsigmond-u. 68. Lukács László, (Bihar vm., Belényes), VH, Bottenbiller­utcza 10. (Laczfalu, u. p. Felsőbánya). Madarász József, idősb, (Fejér vm., Sárkeresztur), IV, Ferencziek-tere 4. (Kispest). Madarász József,ifj., (Bars vni., Léva),IV,Ferencziek-tere 4. Mahler György, (Arad vm.,Ujszentanna),V,akadémia-u.l3. (Elek). Mailáth Géza, gróf, (Nógrád vm., Nagyszécsény),I,uri-u.54. (Gárdonyi u. p. Balassagyarmat.) Majthényi Ádám, (Borsod vm., Mezőkövesd), VIH, Pan­nonia-szálló. (Mezőnyárád.) Malatinszky György, (Heves vm., Poroszló), IV, muzeum­körút 41. (Atkár, Heves vm.) Maniu Gyula, (Alsó-Fehér vm., Alvincz), IH, Császárfürdő. (Balázsfalva.) Manojlovics János, (Torontál vm., Ozora),IV,molnár-u.33. (Szabadka.) Máriássy Mihály, (Szepes vm., Lőcse), \TH, fhg-Sándor­utcza 30 b. (Szepeskörtvélyes i. Marjay Péter, (Bihar vm., Hosszúpályi), VIH, muzeum­körút 10. (Nagyléta, Bihar vm.) Mark breit Gyula, (Vizakna város), V, Báthory-u. 20. (Tiszavárkony.) Markhot Aladár, (Nyitra vm., Vágújhely), IV, muzeum­körút 17. (Vágújhely). Markos Gyula, (Győr vm., Pér), VIH, József-körút 49. Máthé László, (Bereg vm., tiszaháti ker.). Meczner Béla. (Zemplén vm., Királyhelmecz), I, ország­ház-u. 7. (Sátoraljaújhely.) Mednyánszky László, (Trencsén vm., Iiiava), IV, Ferencz József-rakp. 27. (Medve, u. p. Ledniczrovnye, Trencsén vármegye.) Melczer Géza, (Borsod vm., Edelény), IV, Angol királynő­szálloda. Melzer Vilmos, (N.-Kiiküllő vm., Segesvár), IV, Ferencz­József-rakpart 2. (Segesvár). Mérey Lajos, (Nyitra vm.,Nyitra),VHI,József-u. 6. (Nyitra.) Meskó László, (Nyíregyháza város), H, Margit-rkp. 33. (Nyíregyháza). Mezőfi Vilmos, (Csongrád vm. Szegvár),VH„ István-út 67. Mezőssy Béla, földmiv. államtitkár, (Szabolcs vm., Nagy­kálló), VIH, Pannónia szálló. (Ujfehértó, Szabolcs vm.) Miháli Tivadar, (Szolnok-Doboka vm., Nagyilonda), IV, vadászkiirt-szálló. (Dés.) Mihalovits Endre, (Bács-Bodrog vm., Óbecse) IV. Fe­rencz-József-rakpart 23. (Temerin, Bács-Bodrog vm.) Mihályi Péter, (Máramaros vm., Sugatag), IV, Vadászkürt­szálló. (Máramarossziget.) Miksa Imre (T.-Aranyos vm., Felvincz), IV, Hungária­szálló. (Hadrév.) 16

Next

/
Oldalképek
Tartalom