Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

3. rész - A) Országgyűlés

Országgyűlés : Képviselőház. 236 Országgyűlés : Képviselőház. Falk Miksa (Budapest, I.), V, Dorottya-u. 14. Faragó Antal, (Csongrád), VIH, Pannónia-szálló. Farkas Ábrahám (Bimaszombat), X, Szabóky-u. 38. Farkas József, Zala vm. (Z.-Egerszeg). IV, Vadászkürt sz. Farkasházy Zsigmond, (Élesd), V, Nádor-u. 43. Fábry Károly, Békés vm. (Gyoma), VILI, Pannónia szálló. Fejérváry Jenő, (Bethlen), IX, csillag-u. 6. Fenyvesi Soma, (Marosvásárhely I. ker.), VHI, Pannónia szálló. Ferdinándy Béla. (Mohács), IX, Lónyay-u. 23. Ferenczy Géza, (Nagy-Ajta), VII, Orient-szálló. Fernbach József, Bács vm. iKerény), IV, városház-tér 3. Fernbach Péter, (Zombor), I, Krisztina-körút 143. Fileg Albert. M.-Torda vm. (Gernyeszeg), VHI, Rémi szálló. Filipich Lajos, Zala vm. (Csáktornya),VH, Metropol szálló. Fodor Kálmán, (Galgócz), VIII, Fhg Sándor-u, 30lb. Fogarassy Zsigmond (Halmi). VH, csömöri-út 66. Földes Béla, (Nagybánya), IV, Duna-u. 1. Förster Ottó, Vas vm. (Sárvár), VHI, Trefort-u. 4. Fried Lajos, Bereg vm. (Munkács). VH, Boyal szálló. Gaál András, Borsod vm. (Szirmabessenyő), IX, Ferencz­körát 36. Gaál Gaszton, Somogy vm. (Lengyeltóti),VH, aréna-út 82. Gaál Gyula, (Kolop), VIH, Pannónia szálló. Gajáry Géza, (Bittse), V, váczi körút 54. Gál Sándor, Maros-Torda vm. (Nyárád-Szereda), V. Arany János-u. 1. Geréb János, (Bereczk), VHI, Rémi szálló. Giesswein Sándor, (Magyar-Óvár),VHI, Szentkirályi-u. 28. Goldis László, Arad vm. (Badna), V, Magyar kir. szálló. Gothárd Sándor, Vas vm. (Szombathely),VH, Boyal szálló. Gränzenstein Béla, Kr.-Szörény vm. (Oravicza), H, páf­rány-u. 1. Gratz Gusztáv. Szeben vm. Ujegyház), V, nádor-u. 43. Gresskovitz Vilmos, Szeben vm., (Kereszténysziget), V, Magyar kir. szálloda. Gromon Dezső, Bács-Bodrogm. (Bácstóváros), IV, pap­növelde-u. 10. Gulner Gyula. Pest vm. (Abony), IV, Kossuth Lajos-u. 20. Günther Antal, (Igló), VI, Gvár-u. 5. Gyapay Pál, Fehér vm. (Vaál), VIH, József-körút 20. Gyárfás Endre, (Székely-Keresztur), VILI, Pannónia­szálló. Gyarmathy Dezső, Udvarhely vm. (Székelykeresztúr),VH, Erzsébet-körút 51. Györgypál Domokos (Csíkszereda), IX, Bákos-u. 2. Gyurisa Emil, (Csaeza), VH, Boyal szálló. Hadik Béla, gróf, (Kassa), VHI, Szentkirályi-u. 17. Hadik János, gr., Abauj-Torna vm. (Szín), VIH, vas-u. 10. Hadik Sándor, gr., (Apatin), IV, muzeum-körút 27. Hajdú Frigyes. (Faeset), VH, Boyal szálló. Halász Lajos, (Ugra), VH, Boyal szálló. Hammersberg László (Garbócz-Bogdány), VIH, József­körút 41.) Haviár Dániel (Szarvas,) VH, Erzsébet-körút 6. Havdin Imre,Trencsén vm.(Várna),VH,Erzsébet-körút 17. Hebrony József, (Dédes), VI, Teréz-körút 26. Heinrich Antal (Temes-Békás), V, sas-u. 14. Heincz Hugó, (Selmecz- és Bélabánya), VII, Jósika-u. 2. Hellebronth Géza, Heves vm. (Fügéd), V, váczi körút 35. Hencz Károly, Zala vm., (Lövő), VIH, üllői út 52 b. Hentaller Lajos (S. Vásárhely), VH, bosnyák-u. 8. Herczeg Ferencz, (Pécska), IV, Borz-u. 7. Hermán Ferencz, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (Fülöp­szállás), VHI, József-körút 10. Hédervári Lehel, Pest-Pilis Solt-Kiskun vm., (Gödöllő), VI, váczi körút 31. Hieronvmi Károly, Szeben vm., (Szászsebes), VI, An­drássy-út 106. Hilberth Károly, Győr vm., (Győr). IX, üllői út 1. Hinléder Ernő, (Oklánd), VIH, Metropol szálló. Hintz Ernő (Brassó, H.), IV, Vadászkürt-szálló. Hiltenstein Lajos, (Mezőkászony) VIH, Pannónia szálló. Hlatky Endre, (Nagyvárad). VIH, Panronia-szálló. Hock János, (Kecskemét, EL), Kőbánya. Hodossy Imre, Sárosm. (Kis-Szeben), IV,Károly-körút 19. Hodzsa Milán, (Kölpény, VIH, Bákóczy-tér 3. Hoffmann Ottó, (Somog.y-Tab), IX, üllői-út 52. Hoitsy Pál, (Pápa), IX, Ferencz-körút 36. Holczer János, Hont vm. (Korpona), VH, Metropol-szálló. Hollaky Imre, Hunyad vm. (Kőrösbánya), IV, Vadászkürt szálloda. Holló Lajos (Félegyháza), VI, Teréz-körút 19. Horthy Béla, Biharm., (Tenke), VH, városligeti fasor 26. Horváth Artúr br. (Balavásár), IX, üllői út 1. Horváth Dezső, Nyitra vm. (Vágvecse), VHI, Mária-u. 46. Horváth Gyula, Fehér vm. (Csákvár), VH, angol-u. 26. Horváth József, (Marosujvár), Semmelweis-u. 6. Horváth József. (Nagyvázsony), VI, Podmaniczky-u. 12. Hrabovszky Guidó, (Kisvárda), VIH, József-körút 78. Hunyady László gr., (Nagytapolcsány), YJH. Trefort-u. 3. Huszágh István, (Szliács), IV, magyar-u. 23. Illyés Bálint, Bihar vm. (Báránd), IV, váczi u. 78. Inkey József, br., Somogy vm. (Csurgó), VEI, Fhg Sán­dor-u. 4. Irsay József, (Gyalu), VIH, Adria-szálló. Issekutz Győző (Erzsébetváros), VII, kerepesi út 40. Ivánka Oszkár, Hont vm. (Ipolyság), IV, Kaplony-u. 9. Jakabffy Imre,Kr-Szörény vm. (Karánsebes) IX, üllői út 11. Jankovich Marczell, Nógrád vm., (Fülek), IV, Hungaria­szálló. Jánoky-Madocsányi Gyula (Tr.-Bán), IV, Angol királynő szálló. Jehlicska Ferencz, (Bazin). Nyitralacsány. Jekelfalusy Lajos, (Zólyom), I, honv. minisztérium. Jeszenszky Ferencz, (Szent-Lőrincz), VIH, Hunyady-u. 20 Jungenfeld Károly br., (Szepes-Lubló), IV. Angol királynő­szálló. Juriga Nándor (Stomfa), VIH, tavaszmező-u. 2. Justh György, (Szucsány). IV, kötő-u. 6. Justli Ferencz, Turócz vm. (Stubnya), IV, Ferencz József­rakpart 33. Justh Gyula (Makó), VHI, Beviczky-u. 4. Justh János, (H.-Szoboszló), VHI, Beviczky-u 4. Kaas Ivor, br. (Zsámbokrét), Nyitra m., IV, kecskeméti utcza 7. Kabdebó Gergely, (Csákóvá), V, Kálmán-u. 20. Kabós Ferencz, K.-Küküllő vm. (Balavásár), IX, Ferencz­körút 25. Kacskovics Géza, Somogy vm. (Szil), IV, Hungária-szálló. Kállay Lip., Szabolcs m. (Ny.-Bogdány),VH, dohány-u. 40. Kállay Tamás, (Székelyudvarhely), VIH, Bémi-szálló. Kállay Ubul, (Veszprém), IV, Angol királynő-szálló. Kálmán Bezső, (Nagyigmánd), VHI, Adria-szálló. Kálosi József, Nógrád m. (Nógrád), VHI, muzei;m-körút 2. Kapotsfy Jenő (Lengyeltóti), X, román-u. 3. Karácsonyi Sándor, (Aranyos-Maróth), I, Fiume-szálló. Karátsonyi Jenő, gr., Torontál vm. (Zichyfalva), H, Krisztina-körút 127. Kardos Samu, (Bégaszentgyörgy), VH, Boyal-szálló. Károlyi György, gr., Szatmár vm. (Krassó), VIH. Be­viczky-u. 6. Károlyi István gróf, Szatmárm.. (Nagy-Károly), VIH, Re­viczky-u. 6. Károlyi Mihály, gróf, (Pétervásár), IV, Egyetem-u. 6. Károlyi Sándor, gr., Abauj-Torna vm. (Garbócz-Bog­dány), IV, Egyetem-u. 6. Kaufmann Géza, Veszprém vm. (Ugod\ H, Császárfürdő. Kecskeméthy István, (Kolozsvár I, ker.), VH, Madách-u. 38 Kecskeméti Ferencz (Békés 1, VIH, Bémi-szálló. Kelemen Béla, Csongrád m. (Tápé),VI,Podmaniczky-u. 16. Kelemen Samu, (Szatmár), VI. gyár-u. 14. Keller István, (Alsó-Dabas), IV, Kigyó-tér 1. Kende Péter, Ung vm. (Ungvár), V, Lipót-körút 26. Kerese György, (Sásd), VH, kerepesi út 42. Készíts Antal,' (B.-pest H, ker.\ VH. Wesselényi-u. 2. Khuen-Héderváry Károly, gr. (Temesvár), IV, Szervita­tér 10. Kiss Pál. Zólyom vm. (Zólyom), VI, Teréz-körút 33. Kmety Károly, (Esztergom), VHI, kistemplom-u. 3. Kollár Márton, (Nagyszombat), VI, London-szálló. Koller Tivadar, Fejér vm. (Báczalmás), VI, London­szálló. Komjáthy Béla, Ung vm. (N.-Kapós), VH, Bosnyák-u. 11. Kopony Vilmos, (Szászhermány), IV, Vadászkürt-szálló. Korda Andor, (Cséke), I, somlyói út 7. Kossuth Ferencz keresk. minist. (Czegléd), VIH, József­körút 47.

Next

/
Oldalképek
Tartalom