Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) - B

Cbovancsák. Lakás-jegyzék. 1016 Lakás-jegyzék. Cimponerin. Bota Józsefné, özv., magánzó, YII, mexikói út 3. — Károly, borbély m., YII, Miksa-u. 5. — Szilárd, min. dijnok, YH, m urányi u. 34. — Szilárdné özv., magánzó, YH, murányi u. 34. — Vilmos, élelmiszer ügynök, VTH, Hunyady-u. 33. Botár Árpád, műszaki rajzoló, IX, Báday-u. 39. — Béla, rend. fogalmazó, YIH, népszinbáz-u. 59. — János, posta és táv. főfelügyelő, II, fő-u. 77. — János, postakézbesitő, IV, Kaplony-u. 9. Botfalszky Mária, gyümölcsker., IV, borz-u. 9. Botji, (Bott). — Ádám, házmester, YH, dob-u. 87. — Antal, házmester, VI, Andrássy-út 35. — Antalné, özv., magánzó,VHI, fhg. Sándor-u. 32. — Dezső, bankbizományos, VH, Bottenbiller-u. 1. — Endre, pénzügyi hivat., IX, Lónyay-u. 42ib. — Erzsébet, áll. tanitónő, VTH, József-körút 45. — Eszter, (Bott), fodrásznő, IV, Királyi Pál-u. 9. — István, máv. pályaőr, IB, Homokos dülő 1492. — Istvánné, lakáskiadó, IX, Telepy-u. 2/c. — János, nyomdász IX, páva-u. 31. — János, p. ü. titkár, V, nádor-u. 26. — József, fűtő, X, ihász-u. 19. — József, (Bott), háztulajd., IH, bécsi út 94. — Márton, háztulajd., I, csurgói út 13. — Menyhért, festőművész, VI, délibáb-u. 25. — Péter, (Bott), házfelügyelő, VH, Cserhát-u. 9. — Vilma, házfelügyelő. É, Margit-rakpart 50. Botics Arthur, gyógyszerész s., IY, Deák-tér 4. Botka, (Bottka). — Béla, (Bottka), rendőrtisztv., VH, István út 21. — Dezső, (Bottka), postatiszt, YIH, aggteleki u. 17. — István, déli vas. ellen., I, Schwartzer Eerencz-u.3. — József, lakatos s., VHI, Bákóczi-út 69. — Lajosné, (Bottka), háztulajd., I, disz-tér 6. — Lászlóné, özv., széplaki, magánzó, I, mozdony-u.2. — Márton, tolópadkezelő, X, máv. munkástelep 20. — Miklós, (Bottka), rajztanár, VH, murányi u. 48. — Sándor, (Bottka), magánzó,VTH, aggteleki u. 17. Botlik 1. Bottlik. Botló Sándor, czipész m., IX, liliom-u. 29. Botos Attila, fodrász, YB, Izabella-u, 10. — Györgyné, mészáros m., V, Tisza-u. 12. — Gyula, czipész m., B, Margit-körút 61. — Gyula, (Bothos), dr., törvsz. albiró, IX, Ferencz­körút 7. — István, postaszolga, I, szt Háromság-tér 7. — István, rendőr, VTH, szigony-u. 34. — József, áll. lovasrendőr, VT, sziv-u. 31. — Sándor, munkafelügy., VH, rózsa-u. 35. Bott 1. Both. Bottá 1. Bota alatt is. Bottá József,, magánzó, VH, mexikói út 3. Bottenstein Ármin, magánhiv., VI, Hunyady-tér 1. — Gyula, magánhiv., IX, gát-u. 36 — Gyula, magánmérnök, VH, kertész-u. 33. — József, magánzó, VI, lomb-u. 41. — Károly, lisztkereskedő, IX, üllői út 61. Bottfy Vilmos, kir. főmérnök, B, Batthyány-u. 63. Bottka 1. Botka. Bottlik, (Botlik). — Anna, házfelügyelőnő, VH, Elemér-u. 18. — János, (Botlik), czipész m., I, alkotás-u. 34. — József, (Botlik), postaszolga,YH, Egressy-út 20la. — Sánd.,(Botlik),munkafel.,VIH,nagytemplom-u. 20. Bottlós László, szabó m., VIE, práter-u. 25. Botzék, (Boczék). — Antal, ügynök,. VTH, József-körút 23. — Kálmán, (Boczék), p. ü. számt, I. Fortuna-u. 18. — Mihály, máv. nyugalm., VH, Bottenbiller-u. 5/c. Botzenhardt János, dr., ügyvéd, EH. Lajos-u. 172. Bovári János, postaszolga, VH, Ilka-u. 16. Boxhom Oszkár, hivatalnok, V. hajnal-u. 3. Boyer Lajos, czipész m., IH, csemete-u. 3. Boytha József, dr., rendőrorvos,VTH, Bákóczi-út 29. Boythor Ferencz, áll. számtanácsos,-X, füzér-u. 28. Bóza László, mozdonyvezető, IH, apát-6505. Bóza Mihály, áll. rendőr, VH, Várna-u. 15. Bozay 1. Bozzay. Bozda Sándor, fémöntő m., VI, váczi út 109. Bozetzky József, üveges s., VI, Eötvös-u. 25la. Bozic Illésné, özv., nyugd., VI, szerecsen-u. 15. Bozintán György, máv. tisztv., X, bánya-u. 16. Bozits Milán, VI, Teréz-körút 2—4. Bozó Ferencz, szabó m., YH, holló-u. 13. — János, postaaltiszt, YH, Cserhát-u. 5—7. — József, főv. tanitó, IH, Majláth-u. 41. — Pál, honv. százados, X, Orczy-út 35. — Sándor, postaaltiszt, VHI, Baross-u. 102. Bozóky 1. Batyik Bozóky alatt is. Boz,óky, (Bozóki). — Ádám, dr., ügyvéd, H, Szilágyi Dezső-tér 6/7. — András, szobafestő m., V, Lipót-körút 26. — Andrásné, özv., házfeÍügy.,VT, Csengery-u. 61. — Árpád, dr., országgy. képv., VHI, József-u. 27. — Béla, dr., orvos, V, hajnal-u. 2. — Bonaventura, máv. tisztv., B, Toldy F.-u. 30. — Bonaventuráné,özv.,(Bozoki),nygd.IH,kerék-u.41. — Endre, dr., főgimn. tanár,B, főhg Albrecht-út 31 — Ferencz, (Bozoki),máv. kalauz, IX, gr. Haller-u.40. — Géza, r. k. áldozár. I, Verbőczy-u. 1. — Gyula, honvédfőhadnagy, IX, Ferencz József gy. 1. — István, (Bozóki), máv. alk., VI, felső erdősor 39. — János, órás m., VI, Szondy-u. 44Ib. — Jenő, dr. orvos, B, kacsa-u. 23. — Józs.,légsz.gyári anyaggond., VHI,József-krt 59/61. — Károlyné, magánzó, I, győri út 18. — Leó, (Bozoki), min. hiv., VH, dohány-u. 74. — Mátyás, (Bozoki), postaszolga,VTH, József-u. 53. — Mihály, (Bozóki), hiv. szolga, I,Városmajor-u. 15. — Mihályné, szülésznő, VBI, József-körút 78. Bozor András, postaszolga, VE, Cserhát-u. 15. Bozs Gyula, bizt. felügyelő, I, fehérvár, út 11—13. Bózsa István, rendőr, IX, Erkel-u. 18. — János, postaszolga, VHI, kálvária-u. 24. — Sándor, rendőr, H, oszlop-u. 6. Bozsák Bern., fa- és szénker.,VEI, Szentkirályi-u. 11. — Mihály, máv. hiv., VH, Dembinski-u. 34. Bozsán József, magánhiv., VB, óvoda-u. 37. Bozsánek József, házfelügyelő, IX, viola-u. 32. Bozsék József, szab ) m., YIH, nagytemplom-u. 11. Bözsi Bezső. magánhiv, IX, Ferencz-körút 43. Bozsics János, fa- és szénkeresk., VIH, práter-u. 4. Bozsik Ignácz, rendőr, VH, nefelejts-u. 16. — Imréné, szabónő, IV, Semmelweis-u. 11. — István, betűszedő, VlH, József-u. 23. — István, vili. kalauz, IX, Márton-u. 5la. — János, hivatalszolga, IX, köztelek-u. 8. — József, házmester. IY, molnár-u. 35. — Julia, gépírónő, IX, Tompa-u. 9. — Lajosné, szabónő, IX, Tompa-u. 9. — Pálné, özv., varrónő, VI, váczi körút 15. Bozsinszky József, kávémérő,IX, Ranolder-u. 28Ib. Bozsó József, postaszolga,VH, óvoda-u. 38. Bozsók Lajos, fafaragó, VIH, k. kerepesi út 3. Bozsóky Károlyné, özv., nyugd., X, remény-u. 15. — Mihály, hiv.-szolga, TV, Deák Ferencz-u. 3. Bozzay, (Bozay). — István, szobatiszt., vállaik., IX, gr. Haller-u. 48. — János, (Bozay), vili. kalauz, X, liget-u. 47. — József, házmester,VI, Andrássy-út 53. — József, máv. kalauz, VI, Petneházi-u. 90. — Kálmán, magánhiv., VI, sziv-u. 39. — Ödön, gépészmérnök, H, fő-u. 35. — Zoltán, főreálisk. tanár, H, fő-u. 77. Böbl István, vili. alk., VHI, losonczi-u. 13/6. Böck, (Böckh). — Béla, mérnök, IX, boráros-tér 1. — Irma, szabónő, VTH, Tisza Kálmán-tér 12. — János, (Böckh), áll. hiv., IX, Boráros-tér 1. — Jenőné, özv., tanitónő, VI, sziv-u. 28. — Mária, varrónő, IV, hajó-u. 12. Böcker Tivadar, min. irodatiszt, IH, Lajos-u. 18. Böckh 1. Böck.

Next

/
Oldalképek
Tartalom