Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - Y - Z

Zadubánszky. Liakás-jegyzék. 1740 Lakás-jegyzék. Zakariás. Zadubánszky Irén, tanítónő, IV, molnár-u. 22. Zafank Emil, mechanikus, VI, tüzér-u, 27. Zaffir Kálmán, min. számtiszt, II, Donáti-u. 12. Zafourek Ferencz, mázoló, D, Corvin-tér 10. Zagár Antalné, özv., gyümölcsárus, IX, Knezits-u. 12. Zagnóczky József, keresk. utazó, V, váczi út 12. Zagnóffy Márton, áll. nyugdijas, D, csalogány-u. 25. Zágoni Mózesné, tejkeresk., VI, Csengery-u. 52. Zagróczky DezsŐ, tüzérfőh., Vlil, tavaszmező-u. 19. Zagyva Berta, festőnő, VD, lövölde-tér 2. Zaha István, hiv. szolga, IV, Ferencz József-rkp. 27. Zahajszki Jenő, honvédszámtiszt, I, tábor-u. 1. Zahalka Vilm., esztergályos m.,VI, Szt. László-út 12. Zahár 1. Zachár. Zabareszkú Jánosné, fehérn. tisz.,VDI, Bezerédj-u. 3. Zaharetzky Ödön, tanár, VI, uj-u. 38. Zahari Antal, fodrász m., IX, soroksári u. 72. Zahler 1. Czaler alatt is. Zahler Bernát, férfiszabó m., VD. nagydiófa-u. 6. — Emil, dr., orvos, IX, üllői út 95. — Ignácz, ügynök, VI, király-u. 98/6. — Lajos, üzletvezető, V, Bálvány-u. 6. — Mihály, malomhiv., DI, Zsigmond-u. 47. — Samu, férfiszabó m., V, bálvány-u. 6. — Sándor, kereskedő s., VD, nagydiófa-u. 6. — Zsigmond, ügynök, VDI, Tököly-u. 5. Zahn 1. Bolváry-Zahn alatt is. Zahn Ernő, magánhiv., DI, daru-u. 17. — Jakab, faszobrász m., VI, Csengery-u. 68. Zahnmetzky Ferencz, máv. hiv., VID, práter-u. 37. Zahofszky Imre, asztalos, I, aranykakas-u. 35. Záhonyi Alajos, betűszedő, VI, Vörösmarty-u. 42. — András, máv. felvigy., X, kőbányai út 37. Zahorák Gábor, fényképész, VI, Podmaniczky-u. 5. Zahoray Ede, nyugd. vasúti hiv., DI, óbudai rkpt 4. — Károly, főv. tanitó, VII, dohány-u. 54. Zahors'zky András, vendéglős, VDI. Baross-a. 129. — János, háztulajdonos, X, maglódi út 89. — József, főv. szolga, IV, papnövelde-u. 8. — Kálmánné, özv., nyugd., VI, Teréz-körút 40/42. Zahradkó Ferencz, házfelügy., IV, váczi u. 65. Zahradnik István, előmunkás, IX, Márton-u. 5la. — János, aranyozó, VID, gyöngytyuk-u. 10. Zahradnitzky Fer., min. hiv., DI, pacsirtamező-u. 32. Zahumenszky József, női szabó, IV, ujvilág-u. 9. — Márton, szabó m., I, Karolina-út 13884. Zaitschek Alajos, bankhiv.,VD, Csengery-u. 22. — Arthur, dr., vegyész, D, Pálffy-tér 1. — Imre, ifj., tisztviselő, IX, Márton-u. 35/c. — János, hivatalszolga, VI, Dávid-n. 1/6. — Jánosné, özv., magánzó, D, kapuczinus-u. 6. — Jeromos, bútorgyáros, VI, Teréz-körút 30. — József, háztulajdonos, I, szent János-u. 1. — László, bankhivatalnok, I, sáncz-u. 7. Zajácz Aladár, asztalos s., Vin, Illés-u. 34. — István, gyári munkás, IX, soroksári út 48. Zajaszenczky János, czipész m., VI, viola-u. 37/6. Zajcsek Mariska, háztulajd., I, átlós-u. 41. Zajda Ferencz, dohánygyári altiszt, DI. fő-tér 4. Zajee Emil, hadnagy, VI, Szondy-u. 96/6. Zajic Krisztina, magánhiv., IX, bokréta-u. 20. Zajicek Venczelné, özv., mag., VI, Bulyovszky-u. 32. Zajonghy Elemérné, özv., nyugd., I, Attila-u. 53. Zajty Pál, vállalati igazgató, VDI, József-körút 70. Zajzon Gyula, főigazgató, I, várfok-u. 14. — István, vasúti ellenőr, I, Enyedi-u. 6. Zák 1. Czák alatt is. Zaka Lajos, magánhiv., VD, százház-u. 4. Zakál 1. Szakái alatt is. Zakál Károly, adótiszt, D, ponty-u. 2. — Lajos, postatkpt. s.-gondn.,VDI, Tisza Kálm.-tér 2. Zakar Albert, takpt. tisztv., IX, soroksári u. 43. — István, mozdonyvezető, VI, dévai u. 9. — István, posta főtiszt, VD, Garay-u. 29. — Istvánné, magánzó, I, fehérvári u. 155. — Pál, kovács s., X, kőbányai út 23. — Sándor, asztalos s., X, kőbányai út 23. Zakariás 1. Zachariás alatt is. Zakariás Izsák, vámtiszt, I, alkotás-u. 7la. — Mihály, ügynök, VH. Almássy-tér 12. — Mózes, főv. adóbiztos, VDI, Bökk Szilárd-u. 3. Zakkay Ferencz, p. és táv. altiszt,VB, Cserhát-u. 14. Zaklukál József, posta szolga, IX, gát-u. 10. Zákó András, majoros, X, Szacsvay-u. 5. — Elemér, dr., háztulajd., Vili, kistemplom-u. 8.. — Izidora, máv. gépírónő, VI, Andrássy-út 91. Zakonyi András, gépész, V, bodor-u. 8. — Ferencz, máv. mozd. vez., VT, dévai-u. 9. — József, magánzó, IX, gr. Haüer-u. 50. Zakumenszky János, czipész m., DI, bécsi út 44. Zala Adolf, bankigazg., V, Lipót-körút 13. — Alfréd, bankhiv., VI, ó-u. 11. — Armin, magánhiv., VT, Vörösmarty-u. 33. — Aurél, bankhiv., VI, Podmaniczky-u. 5. — Dezső, könyvelő, IX, Ferencz-körút 10. — Ferencz, kereskedő, VID, nap-u. 21. — Ferencz, min. számellenőr., V, Koháry-u. 19/6. — Ferenczné, máv. pénzt.-nő, VII, k. kerepesi út 4. — György, szobrász művész, VTI, István-út 79. — Hermann, kalapkeresk., VD, király-u. 93. — Imre, dr., ügyvéd, V, Lipót-körút 12. — István, magánhiv., VHI, üllői út 52/6. — János, máv. kalauz, VI, Eötvös-u. 28. — Károly, füszerkeresk., VH, Elemér-u. 5. — Károly, máv. tisztviselő, VHI, jázmin-u. 18. — Lajos, könyvelő, VH, Miksa-u. 11. — Lajos, magánhiv., VH, király-u. 87. — Mór, könyvkereskedő, VTH, Luther-u. 1/c. — Mór, máv. tiszt, VH, Garay-u. 23. — S. Sándor, hivatalnok, VI, Szondy-u. 78. — Zsigmond, magánhiv., IX, Ferencz-körút 12. Zalaba Sándor, házmester, VH, Bethlen-u. 43. Zalabay Gábor, asztalos m., IX, Bakáts-tér 4. — Sándor, majoros, VH, őv-u. 13. Zalai 1. Zalay. Zalán Gyula, iparműv. muz. tisztv., IX, Fer.-krt 18. — Károly, máv. főellenőr, VH, Sajó-u. 5la. — Lipót János, háztulajd., TV, kötő-u. 8. Zalányi Victor, asphalt m., IX, üllői út 91. Zalaváry Antalné, özv., mag., VH, dohány-u. 81. Zalay, (Zalai.) — Béla, tanár, IX, remete-u. 34. — Gábor, áll. hivatalnok,VB, Almássy-tér 17. — Ignácz, (Zalai), bizt. hiv., VI, hajós-u. 27. — István, min. titkár, H, Donáti-u. 44. — Istvánné, özv., földbirtokos, VI, dalszinház-u. 2. — Kálmán, nyug. jószágfelügy., D, széna-tér 7. — Márk, gimn. tanár, VI, Szondy-u. 82. — P. Pál, ügyvédj., IX, Ferencz-körút 15. — Pálné, özv., magánzó, V, szabadság-tér 6. — Zsigmond, magánzó, VI, Teréz-körút 6. Zálcz Pinkász, kékitő árus, VH, százház-u. 14. Zaleszky Mihály, dr., ügyvéd, VTH, Mária-u. 6. Zaletka Ferencz, rajzoló, VI, dalnok-u. 27. Zalezsák Ferencz, hiv.-szolga, VI, Kemnitzer-u. 10. Zalinszky István, műszerész. VH, Egressy-út 20. Zalka Antalné, özv., nyugdijas, IX, liliom-u. 43. — Ferenczné, özv., varrónő, IX, angyal-u. 27. — János, mészáros m., VH, Vörösmarty-u. 19. Zallel Lajos, asztalos m.. VHI, erdélyi u-13. Zaluba Józsefné, özv., háztulajd., VIH, óriás-u. 28. Zambelly Károly, magánhiv.,VTH, nagyfuvaros-u. 27. Zambó György, czipész s., IX, remete-u. 7. — István, postatiszt, VI, Vörösmarty-u. 46. — János, könyvvezető, IX. Kinizsy-u. 27. — Károly, órás, VI, uj-u. 12. — Margit, p. és táv. kezelő, IX, bokréta-u. 27. — Pál, magánzó, V, nádor-u. 2. — Pál, szinh. alk., VH, alsó erdősor 34. — Sándorné, özv., magánzó, H, erőd-u. 2. Zámbory Károly, festő, VHI, József-körút 71—73. — Gyula, számtan.,VHI, József-körút 71—73. Zámborszky Dénes, képviselőházi hiv., V, személy­nök-u. 1—3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom