Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

3. rész - A) Országgyűlés

Országgyűlés : Képviselőház. 232 Országgyűlés : Képviselőház. Horthy Béla, Biharrn., (Terike). VH, városligeti fasor 26. Horváth Dezső, Nyitra vm. (Yágvecse), VHI, Mária-u. 46. Horváth Gyula, Fehér vm. (Csákvár), IV, magyar-u. 11. Horváth József, (Megyaszó), IV, Ujvilág-u. 9. Hrabovszky Guidó, (Kisvárdal, "VHI, Pannouia-szálló. Huszágh István, (Szliács), IV, magyar-u. 23. Illyés Bálint, Bihar vm. (Báránd), IV, váczi u. 78. Inkey József, br., Somogy vm. (Csurgó), "VHI. Fhg Sán­dor-u. 4. Issekutz Győző (Erzsébetváros), VII, kerepesi út 40. Ivánka Oszkár, Hontvm. (Ipolyság),- IV, Kaplony-u. 9. Jakabfíy Imre,Kr-Szörény vm. (Karánsebes) IX, üllői út 11. Jankovich Marczell, Nógrád vm., (Fülek), IV, Hungaria­szálló. Jeszenszky Ferencz, (Szent-Lőrincz), VHI, Fhg Sán­dor-u. 4. Justh Ferencz, Turócz vm. (Stubnya), IV, Ferencz József­rakpart 33. Justh Gyula (Makó), VHI, Beviczky-u. 4. Kaas Ivor, br. (Zsámbokrét), Nyitra m., IV, kecskeméti utcza 7. Kabdebó Gergely, (Csákóvá\ V, Kálmán-u. 20. Kabós Ferencz, K.-Küküllő vm. (Balavásár), IX, Ferencz­körút 25. Kacskovics Géza, Somogy vm. (Szü). IV, Hungária-szálló. KállayLip., Szabolcs m. (Ny.-Bogdány).VH, dohány-u. 40. Kállay Tamás, (Székelyudvarhely), V, Continental-szálló. Kállay Ubul, (Veszprém), IV, Angol királynő-szálló. Kálmán Bezső, (Nagyigmánd), VHI, Adria-szálló. Kálosi József, Nógrád m. (Nógrád), VII. csömöri út 72. Kapotsfy Jenő (Lengyeltóti), X, román-u. 3. Karácsonyi Sándor, (Aranyos-Maróth), I, Fiume-szálló. Karátsonyi Jenő, gr., Torontál vm. (Zichyfalva), H, Krisztina-körút 127. Károlyi György, gr., Szatmár vm. (Krassó), VIB. Be­viczky-u. 6. Károlyi István gróf, Szatmárm.. (Nagy-Károly), VIH, Be­viczky-u. 6. Károlyi Mihály, gróf, (Pétervásár), IV, Egyetem-u. 6. Károlyi Sándor, gr., Abauj-Torna vm. (Garbócz-Bog­dány), IV, Egyetem-u. 6. Kaufmann Géza, Veszprém vm. (Ugod , B, Császárfürdő. Kecskemét Ferencz (Békés 1, I, Bercsényi-u. 9. Kelemen Béla, Csongrád m. (Tápé),VI,Podmaniczky-u. 16. Kelemen Samu, (Szatmár), VH, Boyal-szállo. Keller István, (Alsó-Dabas). IV 7, Kigyó-tér 1. Kende Péter, Ung vm. (Ungvár), V, Lipót-körút 26. Kerese György, (Sásd), VH, kerepesi út 42. Khuen-Héderváry Károly, gr. (Temesvár), IV, Szervita­tér 10. Kiss Pál. Zólyom vm. (Zólyom), VI, Teréz-körút 33. Kmety Károly, (Esztergom), VHI, kistemplom-u. 3. Koller Tivadar, Fejér vm. (Báczalmás), VB, Metropol­szálló. Komjáthy Béla, Ung vm. (N.-Kapós), VH, Bosnyák-u. 11. Kossuth Ferencz (Czegléd), VIB. József körút 47. Kovács Ernő, (Ipolyszalkal, IV, Curia-u. 3. Kovács Gyula. Hajdú vm. (Szoboszló), IX. üllői út 1. Kovács Pal. Nyitra vm. (Érsekújvár), IV. Ferencziek-tere 3. Krasznay'Ferencz, P.-P.-S.-Kis-Kun vm. (Dunapataj), V, alkotmány-u. 3. Kristóft'y József Krassó-Szörény vm. (Bogsán\ VI, An­drássy-út 106. Kuales Godofréd. Besztercze-Naszód-m. (Besztereze\ V, nagykorona-u. 4. Kubik Béla, Borsod vm. (Mezö-Csát)VHI, József-körút47. Kubinyi Márton, Nógrád vm., (Szirák), V, Lipót-körút 2. Kun Árpád, (Tasnádi, VIB. őr-u.,7. Kuszka István, Komárom vm., (Ocsaí, VHI, József-u. 17. Laehne Hugó, (Kőszeg), IV, Hungaria szálló. Láng Lajos (Csacza), IV, Ferencz József-rakpart 39. Lányi Bertalan, ( Liptó-szent-Miklós), VTH. József u. 30. Laszlovszky Béla, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Szent­Endre. (Pomáz). Lator Sándor, Máramaros \m. (Sziget). IX, vámház-kör­út 5. Lázár László, Hunyad vm., (Dobra), V. Lipót-körút 13. Lázár Pál, (Bács-Almás), X. Elnök-u 11. Leitner Adolf, (Miskolcz I. ker.) VI. Petőfi-u. 3. Lengyel Zoltán, Szilágy vm. (Zilah),VH,Erzsébet-körút 50. Leszkay Gyula, Bihar vm. (B.-Újfalu), VII, dohány-u. 39. Lindner Gusztáv, Nagy-Szeben II. ker.. H. erőd-u. 6. Lónyay Géza. Bereg vm. (M.-Kászony), IV, molnár-u. 24. Lónyay Sándor, Beregm., (N.-Berezna), VHI, József­körút 31/6. Lovászy Márton, Bács-Bodrogh vm. (Ó-Kanizsa), VII. óvoda-u. 22. Luby Béla, Szatmár vm. (Csenger), VIH, József-u. 15. Luby Géza, Szatmár vm. (Fehérgyarmat), VHI, József-u. 31 c Lukács László, (Körmöczbánya), VI, Nagy János-u. 17/a. Lukáts Gyula, (Körmend), IX, Lónyay-u. 13. Madarász Imre, Jász-Nagykun-Szolnok vm. (Karczag), VH, Orient-szálló. Madarász Józs., idősb, Fejér vm. (Sárkeresztur), IV, Veres Pálné-u. 32. Madarász József, ifj., (Léva), IV, Veres Pálné-u. 32. Majláth Géza, gróf, (Nagyszécsény), I. uri-u. 54. Majthényi Ádám, (Mezőkövesd), ÍV, ma,gyar-u. 6. Makkai Zsigmond, Maros-Torda vm. (Ákosfalva), V, ná­dor-u. 24. Malatinszky György, Heves vm. (Poroszló), IV, muzeum­körút 41. Marjai Péter, Bihar vm. (Hosszupályi), VHI, muzeum­körút 10. Markbreit Gyula, (Vizakna), VI, ó-utcza 5. Markos Gyula, (Peérl, VHI, József-körút 49. Meczner Béla. (Királyhelmecz), I, uri u. 20. Melzer Vilmos, N.-Kükúllő vm, (Segesvár), V, vadász-u.17. Meskó László; (Nyíregyháza), VHI, Pannonia-szálló. Mezőfi Vilmos, Csongrád vm. (Szegvár),VH, István-út 67. Mezőssy Béla, Szabolcs vm. (N.-KállóJ.'VIB, Pannónia sz. Mihajlovits Endre. Bács-Bodrogh vm. (Ó-Becse) IV, Egyetem-u. 1. Mihályi Péter, Márm. vm. (Sugatag), IV, Vadászkürt-száll. Mihályi Tivadar, Szolnok-Doboka vm. (Nagyilonda), Dés. Miklós Ödön, Borsod vm. (Sz.-Bessenyő). VI, délibáb-u. 29. Miksa Imre (Felvincz), IV, Hungária-szálló. Mikszáth Kálm.. Fogaras vm. (Fogaras), VIH. Beviczkv­tér 1. Misoga Sándor, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (Báczkeve), I. orvos-u. 13. Molecz Dani, (Pozsony I. ker.), VH. Boyal-szálló. Molnár Ákos, Bihar vm. (Székelyhíd), VH, kerepesi u. 30. Molnár Albert, (Losoncz), VHI, József-körút E3. Molnár Ján., Sopronm. (Eszterháza), V, Ferencz József­rakpart 27. Molnár Jenő, Szentes, IX. üllői út 1. Montbach Imre, (Nagy-Iklód), IV. Bristol-szálló. Morzsányi Károly, (Budapest VH.), "VH, kerepesi út 28. Mukits Simon, (Szabadka, H. ker.), VHI.Pannonia-szálló. Nagy Emil, (Szolnok), Vin, Bökk Szilárd-u. 32. Nagy Ferencz, Máramaros vm. (Vissó). IV, Cálviu-tér 2. Nagy Sándor, (Nagylak), VIH, Rémi-szálló. Návay Lajos. (Battonya). IV, Angol királynő-szálló. Nedeczey János, Bereg vm. (Munkács), IV, Angol királynő­szálló. Neiszidler Károly (Pozsony H.), IV, Bristol-szálloda. Nemes Zsigmond. Krassó Szörénv m (Facsét), IV. kigyó­tér 1. Nessi Pál, Somogy vm. (Tab). VH, Wesselényi-u. 15. Nopcsa Elek, br., Hunyad m. (Hátszeg), IV, váczi u. 83. Novácu Aurél, (Szászkabánya), IV, Vadászkürt-szálló. Nyáry Béla, (Lendva), IX, Fővámpalota. Nyegre László, Máramarosm. (Huszt), IV, kigyó-u. 4. 0 berth Károly, Nagy-Küküllő m. (Medgyes), VIH, gyöngy­tyuk-u. 4. Okolicsányi László. Jász-N.-K.-Szolnok vm. (Jákóhalma), IV, koronaherczeg-u. 3. Olay Lajos. Somogy vm. (Szigetvár), VHI, bérkocsis-u. 18. Osztroluczky Miklós, Zólyom vm. (Breznóbánya), VHI. József-u. 6. Ováry Fer., Veszprém vm. (N.-Vázsony), I, Gellért-tér. 3. Papp Elek, Hajdú vm. (Nádudvar). IX, üllői út 1. Pap Géza, Torontál vm. (Szent-György), IV, szép-u. 5. Pap Zoltán Szabolcs vm. (Tiszalök), IV. Ferencz József­rakpart 2. Papp Sándor, Szolnok-Doboka vm. (Magyarlápos), IX. csillag-u. 6. Pattyánszky Elek. Krassó-Szörény vm. (Lúgos), VI, király­utcza 84.

Next

/
Oldalképek
Tartalom