Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közlekedés : 302 Vasutak. Számtisztek: Szabó István. Fischer Sal., WaigandKá­roly, Gábel Vilmos, Weinzierl Antal, Spreitzer Frigyes, Ott Antal, Búzna József. B. n. d) ügyosztály. Anyag- és leltárkezelés ellenőrzése. (VI, Andrássy-út 83.) Ügyosztályvezető: Dapsy Lajos, főellenőr. Ellenőr: Weisz Ödön, Balog Gyula, Hegedűs Károly, Tóth Félix, Fazekas Ferencz. Hivatalnokok: Pavlicsek J. Béla, Zólyomi Jenő, Kar­lik Károly, Bazsó János Pál. B. III. szakosztály. Bevétel ellenőrzés. (VI, Teréz-körút 60. Tel. 13—72.) Szakosztályvezető: Sviderszky József. Szakoszt. vezető hely.: Benke Elemér, felügyelő. Ellenőr: Leyrer Károly. Számtiszt: Zombath Pál. Hivatalnok: Kelemen Antal. B. m. a) ügyosztály. Helyi áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Mayer Antal, felügyelő. Főellenőrök: Bögler Béla, Thold József, Nóvák Mór, Keller Gyula, Annau Károly. Ellenőrök: Simonits Béla, Greth Géza, Höffler Miksa, Strasser Ferencz. Hivatalnokok: Wallenfels Károly, Scherzinger Alajos, ifj. Bobitsek Gyula, Hosszú Antal. Számriszt: Lévay József. Irodatiszt: Hrabovszky Kázmér. B. m. b) ügyosztály. Szomszédos áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Főellenőrök: Zaphiry György, Somló Károly, Sze­mere János, Sátori Jakab, Ploskál János, Bende Ferencz, Sámy Endre. Ellenőrök: Kilius Gyula, Schneider Antal, Schuster Zsigmond, Fábry Ede, Ellinger Antal, Gebauer Vilmos, Boros Ignácz, Vincze Tivadar, Eisner Bóbert, Grawatsch Bezső, Tolnai Árpád, Geber Antal. Hivatalnokok: Zeller Géza Győző, Vigh Sándor, Mol­nár Kálmán, Hirn Mór, Békési Gyula, Jilli Béla, Axaméthy Ignác;, Adámy Bezső, Ternyei Elek, Soós Miklós, Zeller Albert, Czóbel Béla István. Mathisz Nándor, Feldl István, Bichter Victor, Halmágyi Endre. Számtiszt: Lukács József. B. HL c) ügyosztály. (A helyi érdekű vasutak áruforgalma, továbbá a belföldi, osztrák és boszniai vasutakkal való köteléki áruforgalom.) (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Villax Béla, főellenőr. Főellenőrök: Bretschneider Othmár, Koch Henrik, Weiner Antal, Petz Antal, Poppel Gusztáv, Leitner Vil­mos, Fuchs Ferencz, Bózsahegyi István. Ellenőrök: Balogh Benő, Faludi Mór, Lövész Lipót, Medgyessy Bertalan,Kruttschnitt Pál, Bőssel Ödön, Elek Sándor, Markó Pál, Hazay János, Hlavács Samu, Fe­dortsik Sándor, Harmos János, Werner Károly, Tolnai Lázár, Bohuczky István, Surányi Antal, Bóth Béla, Aszódi Salamon, Lingsch János, Hollósy Jenő. Fogalmazó: Bezerédy Ábel. Hivatalnokok: Finda József, Kádár Lipót, László János, Kajári Simon, Varsányi Dezső, Homonnai Nándor, Minich József, Körösi Márk, Kigyósi György, Nóvák Mór, Pávai Vájna Elek, Kelemen Antal. B. m. d) ügyosztály. Külföldi áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Pesky János, felügyelő. Főellenőrök: Weiglein Vilmos, Fiala Mátyás, Várnai Jakab, Klampfer Zsigmond, Kaveczky Ottó. Ellenőrök: Bobleter Károly, Lantos Vilmos, Erős La­jos. Schiebinger Károly. Kövér György. Hivatalnokok: Zsoldos László, Szerényi István, Her­bert Tivadar. Sándor Gyula, Tatárka Antal, Huszár Béla, Ternovits Ödön. Számtiszt: Ángyán Kálmán. B. IH. e) ügyosztály. Személy- és podgyászforgalom. (VI, Teréz-körút 58.) Ügyosztályvezető: Kassovitz Henrik, felügyelő. Főellenőr: Piliczár Lajos. Ellenőrök: Bató István, Zettl János, Franki Náthán, Incze József, Schnedár József, Majer Lajos, Grüner Gyula, Haydn József, Csia Oszkár, Bakovszky Dezső. Hivatalnokok: Pribis Ferencz, Wahl Ignácz, Ehren­reich Henrik, Csomor Aladár, Waltner József, Ausländer Adolf, Kis Gyula, Eötvös Imre, Badimeczky János, Ke­resztes János, Forgó Antal, Saáry Emü, Hoffmann Kár. Irodatiszt: Jónás Emil. Számtisztek: Matheidesz István, Kühlburger Béla, Zahumenszky Fer., Keleti Laj., Mikulich Géza, Houchard Géza, Veres Lajos. B. m. f) ügyosztály. Állomáspénztári szolgálat és az utánvételek és dijmente­sitési letétek ellenőrzése. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Gsell József, főellenőr. Főellenőrök: Freytag Buppert, Kuncze Lajos, Fischer József. Ellenőrök: Haag Rezső, Eckbauer András, Wikken­hauser Ferencz, Friedl Károly, Bergh Albert, Mészáros Zsigmond. Hivatalnokok: Molnár Ferencz, Szél Gyula, Vihely Zoltán, Grosits Elek, Németh Lajos, Grosz István. Számtiszt: Sándor Ferencz. B. IH. g) ügyosztály. Az összes bevételek egybefoglalása. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Bezucha Gyula, főellenőr. Főellenőrök: Stark Antal, Fellner Károly, Urbányi Gusztáv, Bozóky Bonaventura, Lillek István, Lesska Kár. Ellenőrök: Hann Adolf, Holzschuster Antal, Inczédi Gyula, Beitz Ottó, Swaton Ágost, Schöpflin Hugó, Gar­baisz Ferencz, Witkovitzky Károly, Klotzbücher Károly, Ország Mór, Bajkor Béla, Nagy Zsigmond, Hackler Ernő, Bach Ödön, Mendl Márk, Zucker Ármin, Várhidi József. Hivatalnokok: Plutznár János, Kónya Mihály, He­gedűs Lajos, Szabó Sándor, Kovács Gyula, Bessenyei Dániel, Englmayer János, Belényessy Alajos, Holluby Arthur, Kunz Gyula, Harnischfegger István, Varasdy Géza. Számtiszt: Kuffrik Antal. C) Kereskedelmi főosztály. (VI, Andrássy-út 73—75.) Igazgató : Szájbély Kálmán, udv. tanácsos. Ellenőr: Bácz István. A ker. ministeriumba berendeltek: Hendel Béla, udv. tanácsos, főfelügyelő; Hajnal Vilmos, Egán Ede, Mátray Elemér, felügyelők ; Kapus Béla, Bin­der János, Bónay Emil, Kósa Károly, főellenőrök ; Tro­zonyi Ferencz, Bellaágh Imre, Kondor Mihály, ellenőrök; Sulyok Imre, Varga Jenő, hivatalnokok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom