Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Plébániák. 276 Szerzetes rendek. Királyi adományozásból egyházi javadalmat élvező r. kath. és gör. kath. főpapok elhalálozása ntán a javadalmi törzs­vagyon elkülönítése, valamint a hagyatékok rendezése felett véghatározási joggal felruhá­zott vegyes bizottság. Elnök : A vallás- és közoktatásügyi minister. Tagok: Gyulányi Lajos, min. tan., az igazságügyminister részéről. Gottl Ágoston, curiai biró, a m. kir. Curia részéről. Németh Lajos, curiai biró, a m. kir. Curia részéről. Bakonyi Géza, oszt. tan., a pénzügyminister részéről. Tost Gyula, min. tan., közalapítványi igazgató, a vallás­és közoktatásügyi minister részéről. a) Plébániák. 1. Budapest-Vár, Koronázó templom. (I, Verbőczy-u. 1.) Plébános: dr. Nemes Antal, apát. Segédlelkészek: Bozóky Géza, Laczó Viktor. 2. Budapest-királyi Vár. (I, palota-tér.) Plébános: Kánter Károly. Segédlelkész: Demény Dezső. Karnagy: Kling Lajos. 3. Krisztinaváros. (I, Mészáros-u. 1.) Plébános: Rostaházy Kálmán. Káplánok: Tálos Gyula, Bargár József, Lukács József (Svábhegy). 4. Budapest-Viziváros I. (II, Batthányi-tér 7.) Plébános: König Gusztáv. Segédlelkészek: dr. Huszár Elemér, ifj. Laub Lajos, Hofer Jenő. 5. Budapest-Viziváros II. (II, fő-u. 32.) Plébános-helyettes: Bruha Sebestyén,kapuczinus. Segédlelkészek: Holli Agató, Nagy Ipoly, kapuczinus­rendü áldozárok. 6. Budapest-Ujlak. (III, bécsi út 32.) Plébános: dr. Ott Ádám. Segédlelkész: Pongrácz József. Hitoktatók: Demkovits Ágoston, Nagyfalussy Lajos. Nyugalmazott plébános: Kántor Lajos. 7. Budapest-Margit-körút. (II, Margit-körút 23.) Plébános: Kaizer Nándor, zárdafőnök. Segédlelkészek: Sebeszta Jusztin, Baranyai Dömötör, szt.-ferenczrendi áldozárok. 8. Budapest Tabán. (I, Apród-u. 5.) Plébános: Zierer Károly. Segédlelkészek: Leimeter János, Hunkár Géza, Mol­nár László. 9. Budapest-Belváros. (IV, váczi u. 45.) Plébános: Bakács János. Segédlelkészek: Aubermann Miklós, Horváth József, Baumann Károly. Karnagy: Szautner Zsigmond. 10. Budapest-Ferenczváros. (IX, Bakáts-tér 13.) Plébános: Kurtz Vilmos. , Segédlelkészek: Bán Sándor, Fertői Bichard, Siposs Ágoston, Groszmann Antal. Karnagy: Hanisch János 11. Budapest-Józsefváros. (VIII, Mária Terézia-tér 9.) Plébános helyettes: Krizsán Mihály, pápai kamarás. Segédlelkészek: dr. Bundala J., Bleskány F., Liha Géza, dr. Metzger József, Jaeger Géza. Karnagy: Dötsch Károly." 12. Budapest-Lipótváros. (V, Lipót-tér 9.) Plébános: Lollok Lénárd, prépost. Segédlelkészek: Vodicska Lajos, Zatkovics Béla, Od­varka Rezső. Karnagy: Ziegler Béla. 13. Budapest-Rókus. (VIII, gyöngytyuk-u. 2.) Plébánoshelyettes: Tihanyi Károly. Segédlelkészek: Jalsovszky Géza, a szt. Bókus kór­házban; Sáfár József, a Szt. László-kórházban, Gramantik Ágoston a Szt. István-kórházban, Karnagy: Heimich Rezső. 14. Budapest-Terézváros. (VI, érsek-u. 2.) Plébános: Stieber Vincze, apát. Segédlelkészek: Pápay Ferencz, dr. Zelliger Vilmos, Angyal Kálmán, dr. Kováts Kálmán. Karnagy: Kossovits József. 15. Budapest-Erzsébetváros. (VII, szegényház-tér 8.) Plébános: Nóvák István. Segédlelkészek: Valnicsek Béla, Marczinka Imre, dr. Pompéri Aurél. Karnagy: Göndöcs István. 16. Ó-Buda. (III, Lajos-u. 168.) Plébános: Sagmüller József. Segédlelkészek: Badics Gyula, Szentgyörgyi Imre, Hofbauer György. Karnagy: Laub János. 17. Budapest X. ker. Plébánia. (X, Kőbánya.) Plébános: Hock János, orsz. képv. Segédlelkészek: dr. Horváth Zsigm., Aschenbrenner József. Hitoktatók: Psitek Bruno Ján., Bolváry Ákos,Skrypieo József, Sziklai Bezső, Csomó Sándor. b) Papnövelde. (IV, papnövelde-u. 5—7. Tel. 21—41.) Igazgató: Aligazgató: Krizsán Mihály. Lelkiigazgató: dr. Hanauer István. Tanulmányi-felügyelő: dr. Glattfelder Gyula. Második tanulmányi-felügyelő: dr. Kmoskó Mihály. c) Szerzetes rendek. 1. Kegyes-tanitórend. (IV, városház-tér 4.) Tartományi főnök: Magyar Gábor. T iszteletbeli tartományi íőnök: Kalmár Endre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom