Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

3. rész - A) Országgyűlés

Országgyűlés : Képviselőház. 229 Országgyűlés : Képviselőház. Heincz Hugó, (Selmecz- és Bélabánya), VII, Jósika-u. 2. I Hellebronth Géza, Heves vm. (Fügéd), VH, kerepesi út 6. • Hencz Károly, Zala vm., (Lövő). Hentaller Lajos (S. Vásárhely), VH, Erzsébet-korút 42. Herczeg JFerencz, (Pécska). Hermann Ferencz Hertelendy László, Szepes vm. (Lőcse), VH, Stefánia-út 22. Hieronymi Károly (Szatmár-Németi),VI, Andrássy-iit 106. Hilberth Károly, Győr vm., (Győr). Hinlóder Ernő, (Oklánd). Hintz Ernő (Brassó, H.), V, István fhg szálló. Hlatky Endre, (Nagyvárad). Hock János, (Kecskemét, II.). Hodossy Imre, Sárosm. (Kis-Szeben), IV,Károly-körút 19. Hodzsa Mihály, (Kulpin). Holczer János, Hont vm. (Korpona), VII, csömöri út 67. Hollakylmre, Hunyadvm. (Kőrösbánya), IV, Vadászkürt­szálloda. Holló Lajos (Félegyháza), VI, Teréz-körút 19. Horthy Béla, Biharm., (Tenke). Horváth Dezső, Nyitra vm. (Vágvecse), VII, Boyal-szálló. Horváth Gyula, Fehér vm. (Csákvár), IV, magyar-u. 24. Horváth József. (Megyaszó). Hrabovszky Guidó, (Kisvárda). Huszágh István, (Szliács). Illyés Bálint, Bihar vm. (Báránd), IV, váczi u. 78. Inkey József, br.,Somogy vm. (Csurgó), IV, ujvilág-u. 2. Issekutz Győző (Erzsébetváros), VII, kerepesi út 40. Ivánka Oszkár, Hontvm. (Ipolyság), IV, Kaplony-u. 9. Jakabfíy Imre,Kr-Szörény vm. (Karánsebes) IX, üllői út 21. Jankovich Marczell, (Fülek). Jeszenszky Ferencz, (Szent-Lőrincz). Justh Ferencz, Turócz vm. (Sztubnya), IV, Ferencz József rakpart 33. Justh Gyula (Makó), VIH, Beviczky-u. 4. Kaas Ivor, br. (Zsámbokrét), Nyitra m., IV, kecskeméti utcza 7. Kabdebó Gergely, (Csákóvá). Kabós Ferencz, K.-Küküllő vm. (Balavásár), VH, Erzsé­bet-körút 7. Kacskovics Géza, Somogy vm. (Szü), IV, Hungária-szálló. Kállay Lip., Szabolcs m. (Ny.-Bogdány),VH, dohány-u. 40. Kállay Tamás, (Székelyudvarhely). Kállay Ubul, i Veszprém). Kálmán Bezső, (Nagyigmánd). Kálosi József, Nógrád m. (Nógrád), VH, csömöri út 72. Kapotsfy Jenő (Lengyeltóti), X, román-u. 3. Karácsonyi Sándor, (Aranyos-Maróth). Karátsonyi Jenő, gr., Torontál vm. (Zichyfalva), H, Krisztina-körút 127. Károlyi György, gr., Mii. Beviczky-u. 6. Károlyi István gróf, Szatmárm,, (Nagy-Károly), Károlyi Mihály, gróf, (Pétervásár). Károlyi Sándor, gr., Abauj-Torna vm. (Garbócz-Bog­dány), VHI, Esterházy-u. 21. Kaufmann Géza, Kecskeméthy Ferencz (Békés), I, Bercsénvi-u. 9. Keglevich István, gróf, (Técső). Kelemen Béla, Csongrád m. (Tápé), VHI, Csepreghy-u. 2. Kelemen Samu, (Szatmár). Keller István, (Alsó-Dabas). Kende Péter, Ung vm. (Ungvár), V, Báthory-u. 12. Kerese György, (Sásd). Khuen-Héderváry Károly, gr. (Temesvár), IV, Szervita­tér 10. Kiss Pál, Zólyom vm. (Zólyom), VT, délibáb-u. 33. Kmety Károly, (Esztergom). Koller Tivadar, Fejér vm. (Báczalmás), IV, Ferencziek­tere 1. Komjáthy Béla, Ung vm. (N.-Kapos), VII, Bosnyák-u. 11. Kossuth Ferencz (Czegléd), VHI, József-körút 47. Kovács Ernő, (Ipolyszalka). Kovács Gyula, Hajdú vm. tSzoboszló). VLU,Pannonia-száll. Kovács Pal, Nyitra vm. (Érsekújvár), IV, Ferencziek-tere 3. Krasznay Ferencz, P.-P.-S.-Kis-Kun vm. (Dunapataj), V, alkotmány-u. 3. Kuales Godofréd, Besztercze-Naszód-m. (Besztercze). Kubik Béla, Borsod vm. íMező-Csát), VHI, kerepesi út 29. Kubinyi Márton, Nógrád vm., (Szirák). Kun Árpád, (Tasnád). Kaszka István, Komárom vm., (Ocsa). Laehne Hugó, (Kőszeg). Láng Lajos (Csacza), IV, Ferencz József-rakpart 39. Lányi Bertalan, (Liptó-szent-Miklós). Laszlovszky Béla Lator Sándor, Máramaros vm. (Sziget), IX, soroksári u.2E. Lázár László. Hunyad vm., (Dobra). Lázár Pál, (Bács-Almás). Leitner Adolf Lengyel Zoltán, Szilágy vm. (Zilah), VHI, József-körút 42. Leszkav Gyula, Bihar vm. (B.-Ujfalu), VII, dohány-u. 39. Lindner Gusztáv, Nagy-Szeben II. ker., H, erőd-u.*6. Lónyay Géza, Bereg vm. (M.-Kászony), VI, felső-erdősor 1. Lónyay Sándor, Beregm., (N.-Berezna). Lovászy Márton, Bács-Bodrogh vm. (Ó-Kanizsa), VII. óvoda-u. 22. Luby Béla, Szatmár vm. (Csenger), VIH, József-u. 15. LubyGéza, Szatmár vm. (Fehérgyarmat), VHI, József-u. 31» Lukács László, (Körmöczbánya), VI, Nagy János-u. 17/a, Lukáts Gyula, (Körmend), IX, Lónyay-u. 13. Lurtz Károly, Brassó vm. (Hermány), I, Fiume-szálló. Madarász Imre, Jász-Nagykun-Szolnok vm. (Karczag), VH, Klauzál-u. 6. Madarász Józs., idb., Fejér vm. (Sárkeresztur), IV, molnár­utcza 10. Madarász József, ifj., (Léva). Majláth Géza, gróf, (Nagyszécsény). Majthényi Ádám, (Mezőkövesd). Makkai Zsigmond, Maros-Torda vm. (Ákosfalva), V, ná­dor-u. 24. Malatinszky György, Heves vm. (Poroszló), VHI, Ho­ránszky-u. 8. Maijai Péter, Bihar vm. (Hosszupályi), VHI. muzeum­körút 10. Markbreit Gyula, (Vizakna). Markos Gyula, (Peérl Meczner Béla. (Királyhelmecz). M elzer Vilmos, N.-Küküllő vm. (Segesvár), V, sas-u. 23. Meskó László, (Nyíregyháza). Mezőfi Vilmos Mezőssy Béla, Szabolcs vm. (N.-Kálló), VID, Pannónia sz. Mihajlovits Endre Mihályi Péter, Márm. vm. (Sugatag), IV, Vadászkürt-száll. Mihályi Tivadar Miklós Ödön, Borsod vm. (Sz.-Bessenyő), VI, délibáb-u. 29. Miksa Imre (Felvincz), IV, Hungária-szálló. Mikszáth Kálm., Fogaras vm.(Fogaras),VIH,Beviczky-tér 1. Miloszavljevics Milán Molecz Dani, (Pozsony I. ker.), VH, Boyal-szálló. Molnár Akos, Bihar vm. (Székelyhid), VH, kerepesi u. 30. Molnár Albert, (Losoncz). Molnár Jan., Sopronm. (Eszterháza), VIH, József-körút 35. Molnár Jenő, Szentes, IX. üllői út 1. Montbach Imre, (Nagy-Iklód). Morzsányi Károly, (Budapest VH.), VH, kerepesi út 26. Mukits Simon, (Szabadka, H. ker.), VHI,Pannonia-száiló. Nagy Emil, (Szolnok). Nagy Ferencz, Máramaros vm. (Vissó), IV, Cálvin-tér 2. Nagy Sándor, (Nagylak), VI, Szondy-u. 89. Návay Lajos, (Battonya). Nedeczey János, Bereg vm. (Munkács), IV, Angol királynő­szálló. Neiszidler Károly (Pozsony H.), IV, Bristol-szálloda. Nemes Zsigmond, Krassó-Szörény m. (Facsét), IV, váczi utcza 9. Nessi Pál, Somogy vm (Tab), VH, Wesselényi-u. 15. Nopcsa Elek, br., Hunyad m. (Hátszeg), IV, váczi u. 83. Novácu Aurél, (Szászkabánya). Nyáry Béla, (Lendva). Nyegre László, Máramaro.^m. (Huszt), IV, kigyó-u. 4. Nyiri Sándor, (Budapest, JL). Oberth Károly, Nagv-Kükinlő m. (Medgyes), VIH, gyöngy­tyuk-u. 4. Okolicsányi László, Jász-N. K.-Szolnok vm. (Jákóhalma), VHI, József-körút 78. Olay Lajos, Somogy vm. (Szigetvár), VIH, bérkocsis-u. 21. Osztroluczky Miklós, Zólyon, vm. (Breznóbánya), IV. vámház-korút 12. RRR1 IT7 V VI.' I VICI/ni \ ...1 A„ v,^» i i- Í-- • T" '

Next

/
Oldalképek
Tartalom