Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Plébániák. 278 Szerzetes rendek. Tagok: Gyulányi Lajos, min. tan., az igazságügyminister részéről. Gottl Ágoston, curiai biró, a m. kir. Curia részéről. Németh Lajos, curiai biró, a m. kir. Curia részéről. Bakonyi Géza, oszt. tan., a pénzügyminister részéről. Tost Gyula, min. tan., közalapitványi igazgató, a vallás­és közoktatásügy minister részéréi. a) Plébániák. 1. Budapest-Vár, Koronázó templom. (I, Verbőczy-u. 1.) Plébános: dr. Nemes Antal, apát. Segédlelkészek: Bozóky Géza, Laczó Viktor. 2. Budapest-királyi Vár. (I, palota-tér.) Plébános: Kánter Károly. Segédlelkész: Demény Dezső. Karnagy: Kling Lajos. 3. Krisztinaváros. (I, Mészáros-u. 1.) Plébános: Bostaházy Kálmán. Káplánok: Tálos Gyula, Borgar József. 4. Budapest-Víziváros I. (II, bomba-tér 7.) Plébános: König Gusztáv. Segédlelkészek: dr. Huszár Elemér, ifj. Laub Lajos, Hof er Jenő. 5. Budapest-viziváros II. (II, fő-u. 30.) Plébános-helyettes: Bruha Sebestyén,kapuczinus. Segédlelkészek: Gauruder Isaurus, Holli Agató, ka­puczinusrendű áldozárok. 6. Budapest-Ujlak. (III, bécsi út 32.) Plébános: dr. Ott Ádám. Segédlelkész: Pongrácz József. Hitoktatók: Demkovits Ágoston. Nagyfalussy Lajos. Nyugalmazott plébános: Kántor Lajos. 7. BudapesMargit-körüt. (II, Margit-körút 23.) Plébános: Ambró János, szt.-ferenczrendi áldozár. Segédlelkészek: Sebeszta Jusztin. Pölcz Kapisztrán, Vénn Jakab szt.-ferenczrendi áldozárok. 8. Budapest-Tabán. (I, Döbrentei-u. 50.) Plébános: Zier er Károly. Segédlelkészek: Leimeter C. J., Hunkár Géza. 9. Budapest-Belváros. (IV, váczi u. 45.) Plébános: Bakács János. Segédlelkészek : Ambermann Miklós, Horváth József, Baumann Károly. Karnagy: Szautner Zsigmond. 10. Budapest-Ferenczváros. (IX, Bakáts-tér 13.) Plébános: Kurtz Vilmos. , Segédlelkészek: Bán Sándor, Fertői Bichard, Siposs Ágoston, Groszmann Antal. Karnagy: Hanisch János 11. Budapest-Iózsefváros. (VIII, Mária Terézia-tér 9.) Plébános: Kanovics Béla Móricz, k. alesperes, apát. czimz. püspök. Segédlelkészek: dr. Bundala J., Bleskány F., Liha Géza, dr. Metzger József, Jaeger Géza. Karnagy: Dötsch Károly. 12. Budapest-Lipótváros. (V, Lipót-tér 9.) Plébános: Lollok Lénárd, prépost. Segédlelkészek: Vodicska Lajos, Zatkovics Béla. Karnagy: Ziegler Béla. 13. Budapest-Bókus. (VIII, gyöngytyuk-u. 2.) Plébánoshelyettes: Tihanyi Károly. Segédlelkészek: dr. Török Mihály, a szt. Rókus kór­házban ; Sáfár József, a Szt. László-kórházban, Gramantik Ágoston a Szt. István-kórházban, Karnagy: Erney József. 14. Budapest-Terézváros. (VI, érsek-u. 2.) Plébános: Stieber Vincze, apát. Segédlelkészek: Pápay Ferencz, dr. Zelliger Vilmos, Angyal Kálmán, dr. Kováts Kálmán. Karnagy: Kossovits József. 15. Budapest-Erzsébetváros. (VII, szegényház-tér 8.) Plébános: Nóvák István. Segédlelkészek: Valnicsek Béla, Marczinka Imre, dr. Pompéri Aurél. Karnagy: Göndöcs István. 16. Ó-Buda. (III, Lajos-u. 188.) Plébános: Sagmüller József. Segédlelkészek: Radics Gyula, Szentgyörgyi Imre, Hofbauer György. Karnagy: Laub János. 17. Budapest X< ker. Plébánia. (X, Kőbánya.) Plébános: Hock János, orsz. képv. Segédlelkészek: dr. Horváth Zsigm., Aschenbrenner József. Hitoktatók: Psitek Bruno Ján., Bolváry Ákos.Skrypieo József. I D) Papnövelde. (IV, papnövelde-u. 5—7.) Igazgató: Aligazgató: Krizsán Mihály. Lelkiigazgató: dr. Hanauer István. Tanfelügyelő : dr. Glattfelder Gyula. Második tanfelügyelő: dr. Kmoskó Mihály. c) Szerzetes rendek. 1. Kegyes-tanítórend. (IV, városház-tér 4.) Tartományi főnök: Magyar Gábor. Tiszteletbeli tartományi főnök: Kalmár Endre. Rendi kormánysegédek: Pap. Nep. János, Fekete Endre, Müllner Pál, Farkas József. Rendfőnöki titkár: dr. Hénap Tamás. Házfőnök: Szölgyémy János. Áldozárok és gyinn. tanárok: Kováts Antal, főgymn. igazgató, Csaplár Benedek, Matusik János, Pfeiffer Antal, Pivár Ignácz, a vakok orsz. int. igazgatója, dr. Maywald

Next

/
Oldalképek
Tartalom