Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

3. rész - A) Országgyűlés

Országgyűlés : Képviselőház. 231 Országgyűlés : Képviselőház. Zsámbokréthy Emil, Trencsén vm. (Vág-Besztercze), YI, nagy János-u. 2. Zselénszky Róbert, gr., Arad vm. (Lippa), YI, város­ligeti fasor 2. Horvát-szlávojhországi képviselők. Adamovics Béla, VIII, Csepreghy-u. 1. Barlovics István, V, Yadászkiirt-szálló. Bénák Károly, VIII, Pannónia-szálló. Chavrak Letovanieski Levin, Cseh Ervin, VEI, Szentkirályi-u. 16. Csincsek Flórián, IX, soroksári u. 63. Dedovics György, IV, Kossuth Lajos-u. 14. Egersdorfer Sándor, VHI, Pannonia-szálloda. Ferrich Ferencz, IV, Hungária-szálló. Gavranics Péter, IV, Angol királynő-szálloda. Gyurgyevics Vazul, IV, Angol királyné-szálló. Josipovich Géza, YHI, József-körút 56. Josipovich Imre, IV, Angol királynő-szálloda. Josipovich Lajos, VHI, Pannonia-szálloda. Kiss Oszkár, (Varasd), Nemzeti-szálló. Kosovácz Fridolin, IV, Angol királynő-szálló. Kovácsevics István. Krajacz László, IV, Teréz-körút 10. Krajcsovics Ottó, VHI, Pannonia-szálloda. Kulmer Lajos gróf, Makszimovics Milán, IV, Angol királynő-szálloda. Martinecz Ignácz, VHI, Pannonia-szálloda. Maseg Lipót, IV, Hungária-szálloda. Masics Illés, IV, Hungaria-szálloda. Milekics Czirill, IV, Angol királynő-szálloda. Nedeljkovics Tivadar, VHI, Pannónia-szálló. Nemcsics Szlavolyul, VIII, Pannonia-szálloda. Pavics Armin, Pliverics József, VIII, Pannonia-szálloda. Popovics István, YI. Andrássy-út 45. Popovics Vazul István, IV, zöldfa-u. 25. Ratkovics Iván, VHI, Pannonia-szálloda. Saj Ferdinánd, IV, Vadászkürt-szálló. Süovics József. Sliepcsevics Dusán. Sorak Péter, IV, Vadászkürt-szálló. Spevec Ferencz, VIH, Pannonia-szálloda. Stekovics János, VHI, Pannonia-szálloda. Sumanovics Szvetozláv, IV, Angol királynő-szálló. Tomasics Miklós, IV, Angol királynő-szálloda. Bizottságok. I—IX. bíráló bizottság. I. Gr. Apponyi Albert, Babó Mihály, Boncza Miklós, Crausz István, Rákosi Viktor, Szalay László, Visontai Soma. II. Bakonyi Samu, gr. Batthyány Tivadar, Farkas Ábrahám, Hellebrondt Géza,Kapotsfy Jenő, Ováry Ferencz, Vietoris Miklós. III. Angyal -Tózsef, Barabás Béla, Barcsay Domokos, Bartha Ignácz, Bernáth Béla, Egry Béla, Eitner Zsigmond. IV. Haviár Dániel, báró Inkey József, Krasznay Ferencz, Patyánszky Elek, Thaly Kálmán, gr. Zichy Vladimir, Zsámbokréthy Emil. V. Désy Zoltán, Issekutz Győző, Kelemen Béla, Návay Lajos, Okolicsányi László, Polónyi Géza, Szmrecsányi Jenő. VI. Gajáry Géza, Holló Lajos, Kmety Károly, Lányi Berta­lan, Miksa Imre, Nagy Sándor, Szontágh Andor. VII. Darányi Ferencz. Drakulits Pál, Gulner Gyula, Mezőssy Béla, Schmidt Károly, Szatmári Mór, gr. Zichy Miklós. VIII. Belitska Béni, Bizony Ákos, Endrey Gyula, Günther Antal, Haydin Imre, Lovászy Márton, Simonyi-Semadam Sándor. IX. Gr. Benyovczky Móricz, gr. Károlyi György, Kelemen Samu. Meskó László, Nyáry Béla, Szederkényi Nándor, Sziklay Ede. Gazdasági bizottság. Gróf Bethlen István, Daniel László, Hegedűs Károly, Horváth Dezső, Malatinszky György, Molnár János, br. Nopcsa Elek, Nyegre László, Óbe'rth Károly, Rátkay László, Salamon Géza. Könyvtári bizottság. Ballagi Aladár, Bedőházi János, Bene István, grófBe­nyovszky Sándor, Ciocán János, gróf Esterházy Kálmán, Mihálovits Endre, Mikszáth Kálmán. Simonyi-Semadam Sándor, Ugrón Gábor, gróf Zichy Jenő. Mentelmi bizottság. Gróf Esterházy Mihály, Gál Sándor, Hentaller Lajos, Hencz Károly, Hlatky Endre, Kálosi József, gr.Keglivich István. Kubik Béla, Olay Lajos. Pisztóry Mór, Popovics Vazul István, Samassa János, Szatmári Mór, Sziváklmre, gróf Sztáray Sándor, Várady Károly, Vázsonyi Vilmos, Zboray Miklós. NaplóbiraTó bizottság. Berzsenyi Jenő, Bittó Dénes, Bozóky Árpád, Csépán Géza, Csincsek Flórián, báró Dániel Tibor, Ferenc zv Géza, Fogarassy Zsigmond, Geréb János, Gyárfás End/e, Györgypál Domokos, Héderváry Lehel, HrabovszkyGuiöo, Karácsonyi Sándor, Maithényi Ádám, Molec Dani, Rá' h Endre, Rudnay Sándor, Szász Zsombor. Szkicsák Ferenc:;, gróf Teleld Pál, Trauschenfels Emil, Trubinyi János, Ura 7 Miklós, Világhy Gyula, gróf Zichy Miklós. Osszeférhetlenségi állandó bizottság. Gróf Károlyi István, elnök, Günther Antal, helyettes elnök, gr. Andrássy Tivadar, Eötvös Károly, gr. Hadik János, Heincz Hugó, Hellebronth Géza, Leszkay Gyula, Popovics Vazul István, Szentiványi Árpád, Zboray Miklós. Szám viz sgáló-biz ottság. Adamovics Béla, Brázay Zoltán, Eitner Zsigmond, Laehne Hugó, Meczner Béla, Ráth Endre, Semsey Boldizsár, Sipeky Sándor, Vermes Zoltán, Wildfeuer Károly, Za­nella Richárd. Képviselőházi hivatalok. a) Elnöki hivatal. Elnöki tanácsos : Andor Gyula. Elnöki titkár : Dr. Lázár Lajos. Segédfogalmazó : Dr. Tóth Ferencz. Irodatiszt: Palágyi Gyula. b) Háznagyi hivatal. (Telefon 47., 41., 42., 43.) Titkár: Dessewfíy Aristid. Segédtitkár: Orczy Dezső. Fö-terembiztoä: Szabó Ignácz és Farkas János. Terembiztosok: Dessewfíy László, Dőry Ádám, Kóbor Dezső, Laczkovich Géza, Molnár Lajos, Szűcs Gyula, Ta­más Sándor, Zámborszky Dénes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom