Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1904-1905 (16. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közlekedés : 293 Vasutak. Főellenőr: Chlumszky Manó. Ellenőrök : Pernáth Alajos, Gi vis ser Nándor, Kirch ­lechner Imre, Laber Béla, Yály Antal, Mosch Ferencz. Hivatalnokok: Erdély Gyula, Kádár Salamon, Magyar­József. Számtisztek: Sebestyén Lajos. Kenesei Jenő Hugó. B. H. c) ügyosztály. Mühelyi kiadások ellenőrzése. "Ügyosztályvezető : Hegrád László, főfelügyelő. Főmérnökök : Müller Kár., Némethy Ant. Nagel Eezső, Nitsch Rezső. Főellenőrök: Dukesz Zsigmond, Kósa Sándor, Yogl Henrik. Mérnök: Székely GyuJa. Ellenőrök : Chirke Aladár, Pátz Károly, Weiss József. Segédmérnökök : Nóvák Károly, Szőnvi Samu. Hivatalnokok : Bajza József. Thull Richárd, Némethy József. Müller Sándor, Enyetér István, Uray Endre, Beliczay János. Számtisztek: Szabó István, Fischer Sal., Waigand Ká­roly, Gábel Vilmos, Weinzierl Antal, Spreitzer Frigyes. B. H. d) ügyosztály. Anyag- és leltárkezelés ellenőrzése. (VI, Andrássy-út 88.) Ügyosztályvezető: Giestl Venczel, felügyelő. Főellenőrök : Sándor Simon, dapsai Dapsy Lajos. Ellenőr: Weisz Ödön, Balog Gyula, Hegedűs Károly, Tóth Félix. Hivatalnokok: Weszely Gyula, Fazekas Ferencz, Pavlicsek J. Béla, Vörös Lajos, Zólyomi Jenő, Karlik Ká­roly. Bazsó János Pál. B. III. szakosztály. Bevétel ellenőrzés. (VI, Teréz-körút 60. Tel. 13—72.) Szakosztályvezető : Zucker János, főfelügyelő. Szakoszt. vezető hely.: Sviderszky József, felügyelő. Ellenőr: Villax Béla. Számtiszt: Zombath Pál. B. Hl. a) ügyosztály. Helyi áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető : Mayer Antal, felügyelő. Főellenőrök: Szilágyi Vincze, Koblitz Antal, Nóvák Mór, Keller Gyula, Annav Károly. «­Ellenőrök: Thold József. Simonits Béla.Bernardi Ist­ván, Greth Géza, HöfHer Miksa, Strasser Ferencz, Veres Sándor. Hivatalnokok: Wallenfels Károly, Fernkorn Gusztáv, Radimeczky János, Radula Milán, Molnár Lajos, ifj. Bo­bitsek Gyula. Számtiszt: Lévay József. Irodatiszt: Hrabovszky Kázmér. B. IH. b) ügyosztály. Szomszédos áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Szontágh Titusz, felügyelő. Főellenőrök: Zaphiry György, Somló Károly, Sze­rnere János, Sátori Jakab, Ploskál János. Ellenőrök: Kilius Gyula, Schneider Antal, Szedogla­vits Adolf, Sámy Endre, Schuster Zsigmond, Fábry Ede, Béla Péter, Zeller Géza Győző, Markó Adolf, Hanus Jó­zsef, Ellinger Antal, Gebauer Vilmos, Boros Ignácz. Kövér György. Elsner Bóbert, Grawatsch Bezső. Hivatalnokok: Jilli Béla, Axáméthy Ignácz, Adámy Bezső, Ternyei Elek. Soós Miklós, Geber Antal, Zeller Albert, Czóbel Sándor, Czóbel Béla István, Matliisz Nán­dor, Feldl István, Bichter Victor, Halmágyi Endre. Számtiszt: Lukács József. B. IH. c) ügyosztály. (A helyi érdekű vasutak áruforgalma, továbbá a belföldi, osztrák és boszniai vasutakkal való köteléki áruforgalom.) (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Teichmann Mátyás, felügyelő. Főellenőrök: Bretschneider Othmár, Koch Henrik, Ivocsy Ignácz, Stark Antal, Weiner Antal, Petz Antal, Pop­pel Gusztáv. Ellenőrök: Leitner Vilmos, Sporschil Ármin, lovag, Balogh Benő, Faludi Mór, Singer Antal, Géczy József, Galateo Antal, Lövész Lipót, Medgyessv Bertalan, Krutt­schnitt Pál, Bőssel Ödön, Elek Sándor, Markó Pál, Hazay János, Fuchs Fercncz, Bózsahegyi István, Hlavács Samu, Fedortsik Sándor, Harmos János, Werner Károly, Tolnai Lázár. Hivatalnokok: Roth Béla, Kelemen Antal, Finda József. Kádár Lipót, Aszódi Salamon. Lingsch János, Hollósy Jenő, László János, Kajári Simon, Varsányi Dezső. Homonnai Nándor, Minich József, Körösi Márk, Kigyósi György, Noválc Mór. B. IU. d) ügyosztály. Külföldi áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Pesky János, felügyelő. Főellenőrök: Weiglein Vilmos, Gervay Károly, Fiala Mátyás, Várnai Jakab. Ellenőrök: Pinkus Zsigmond, Solarcz József, Besen­beck Gyula, Bobleter Károly, Lipp Mátyás, Lantos Vilm.. Erős Lajos, Tatárka Antal, Schieburger Károly. Hivatalnokok: Zsoldos László, Szerényi István. Her­bert Tivadar, Sándor Gyula. Számtiszt: Ángyán Kálmán. B. IH. e) ügyosztály. Személy- ós podgyászforgalom. (VI, Teréz-körút 58.) Ügyosztályvezető: Benke Elemér, felügyelő. Ellenőrök: Bató István, Bussay Kálm., Zettl János, Saly Ágoston, Babits János, Franki Náthán, Incze József, Schnedár József, Simonics Béla, Majer Lajos. Hivatalnokok: Pribis Ferencz, Némethy Ernő, Wahl Ignácz. Ehrenreich Henrik, Travnicsek Ede, Rakovszkv Dezső. Harnischfeger István, Csomor Aladár, Csia Oszkár, Waltner József, Ausländer Adolf, Bimanóczy Ferencz. Kis Gyula, Eötvös Imre. Kunz Gyula, Widt Elek. Segédfogalmazó : dr. Gebhard Rezső. Irodatiszt: dr. Szabó Lajos. Számtisztek: Matheidesz István.- Kühlburger Béla, Zahumenszky Fer., Keleti Laj., Mikulich Géza, Houohard Géza, Veres Lajos. B. IH. f) ügyosztály. Állomáspénztári szolgálat ós az utánvételek ós dijmente­sitési letétek ellenőrzése. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Kassowitz Henrik, felügyelő. Főellenőrök: Freytag Ruppert, Kuncze Lajos, Fischer József. Ellenőrök: Haag Bezső, Eckbauer András, Wikken­hauser Ferencz, Friedl Károly, Bergh Albert. Hivatalnokok: Molnár Fercncz, Tauffer Gyula, Szél Gyula, Vihely Zoltán, Rózsa Ambrus, Balogh Imre. Számtiszt: Sándor Ferencz. B. IU. g) ügyosztály. Az összes bevételek egybefoglalása. (VI, Teréz-körút 60.) , Ügyosztályvezető : Posch Gyula, főellenőr, Főellenőrök: Weiszmann Mór, Nagy Ant., Piliczár Laj., Fellner Károly, Urbányi Gusztáv, Bozóky Bonaventura, Lillek István. Ellenőrök: Hann Adolf, Holzschuster Antal, Inczédi Gyula, Reitz Ottó, Prenninger Adolf, Swaton Ágost, Be­zucha Gyula, Mészáros Zsigmond, Schöpflin Hugó. Gar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom