Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közlekedés: 26Í Vasutak. B. Hí. e) ügyosztály. Személy- és podgyászforgalom. (VI, Andrássy út 88.) Ügyosztályvezető : Benke Elemér felügyelő. Főellenőr: Petz Antal. Ellenőrök : Pfeiffer Manó, Bató István, Bussay Kálm., Zettel János, Saly Ágoston, Babits Ján., Schnedár József, Prenniuger Adoíf. Waczowsky Ferencz, Franki Náthán. Hivatalnokok: Pribis Ferencz, Némethy Ernő, Majer Lajos, Wahl Ignácz. Ehrenreich Henrik. Travnicsek Ede, Rakovszky Dezső. Harnischfeger István, Kunz Gyula, Csomor Aladár, Csia Oszkár. Segédfogalmazók: Báth Aladár, dr. Gebhard Bezső, dr. Deák Sándor, Irodatiszt: Polgár István. Számtisztek: Matheidesz István. Kühlburger Béla. Zahumenszky Ferencz, Mikulich Géza. B. IH. f) ügyosztály. Állomáspénztári szolgálat és az utánvételek ós dijmente­sitési letétek ellenőrzése. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Kassovitz Henrik, felügyelő. Főellenőr: Freytag Buppert. Ellenőrök: Kuncze Lajos, Fischer József, Jakabházy László, Eckbauer András, Demay János, Wikkenhauser Ferencz. Friedl Károly. Hivatalnokok: Molnár Ferencz, Bergh Albert, Haág Bezső, Tauffer Gyula, Szél Gyula, Engelmayer János. Számtiszt: Sándor Ferencz. B. IH. g) ügyosztály. Az összes bevételek egybefoglalása. /(VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Sviderszky József, felügjelc\ Főellenőrök: Weiszmann Mór, Nagy Ant., PiliczárLaj. Ellenőrök: Fellner Károly, Urbányi Gusztáv, Gervay Károly, Bozóky Bonaventura,,Hann Adolf, Lillek István, Holzschuster Ántal, Swaton Ágoston. Hivatalnokok : Plutznár János, Mendl Márk, Bendes József, Paehler Ferencz, Schöpflin Hugó, Inczédi Gyula, Ország Mór, Nagy Zsigmond, Vigh Sándor, Kónya Mihály, Hegedűs Lajos, Szabó Sándor, Klotzbücher Károly, Nemes János, Kovács Gyula, Bessenyei Dániel. Witkovitzky Ká­roly, Gerbaisz Ferencz, Molnár Kálmán, Klein János. Számtiszt: Kuffrik Antal. C) Kereskedelmi főosztály. (VI, Andrássy-út 73—75.) Igazgató: galgóczi Schober Albert, ministeri tanácsos, elnökhelyettes. Igazgató-helyettes: Szájbely Kálmán, kir. tanácsos, a por. IH. o. kor. r., a rom. kor. r. tulajd., főfelügyelő. A ker. ministeriumba berendeltek: Hendel Béla, kir. tanácsos, főfelügyelő; Méhely Pál, Hajnal Vilmos, felügyelők ; Binder János, Mátray Ele­mér, Bónay Emil, Kósa Károly, főellenőrök; Kapus Béla, Gonda József, ellenőrök; dr. Bacsinszky Vladimir, titkár ; dr. Balogh Arthur, s.-titkár; Bácz István Kondor Mihály, Trozonyi Ferencz, Bellaágh Imre, hivatalnokok. C. I. szakosztály. Belföldi és Ausztriával való áruforgalom díjszabási ügyei. Szakosztályvezető : Szájbely Kálm., kir. tan.. főfelügy. igazgató helyettes. C. I. a) ügyosztály. Helyi és belföldi köteléki forgalmak. Ügyosztályvezető : Zeller Nándor, főellenőr. Főellenőrök: Néger István. Bene László. Ellenőrök: Proszt Emil, Weltner Emil, Kósmárszky Kálmán. Segédtitkárok: dr. Képessy István, Piványi Ernő. Hivatalnokok: Neisar Károly, Strovsky Lajos, Boros Andor, Pech Ödön, Vuits Milivoj, Dobó László, ifj. Bene László. » C.I. b) ügyosztály.} Ausztriával és az okkupált tartományokkal való kötelék­forgalom. Ügyosztályvezető: Ehrlich István, felügyelő. Főellenőr: Molnár Mór. Ellenőrök: Pichler Károly, Halász Jenő, Gerő Károly. Segédtitkár: dr. Balázsovits Domokos. Hivatalnokok: Darázs Zsigmond, Horváth Gyula, Hegyi Imre, Czenner Kálmán, Sulyok Imre, Huber Fe­rencz, Barabás Béla, Stejskál Károly. Segédfogalmazó : dr. Urbanovich Tihamér. C. I. c) ügyosztály. Helyi érdekű vasutak. Ügyosztályvezető : Schneider Albert, felügyelő, Főellenőrök: Vay Kázmér, Kék István. Ellenőrök: Sas János és Dervarits Gyula, Pajkossy István. Hivatalnokok: Schlick Géza, Varga János. C. II. szakosztály. (VI, Andrássy-út 73—75. IH. ein.) Külföldi és az adriai kikötőkkel való árúforgalmak díjszabási ügyei. Szakosztályvezető: csatári Csatáry Frigyes, a IV. o. tör. medj. r., a Hl. o. szerb Tak. r., a IH. sz. Száva r. és a IV. o. bolg. Sándor r. tul., kir. tanácsos, főfelügyelő. Felügyelő : Holl Ernő. Irodatiszt: Jónás Emil. C. II. a) ügyosztály. Északi és nyugoti külföldi forgalmak. Ügyosztályvezető: Alexy János, felügyelő. Főellenőrök: Paszterczyk Antal, Schitter János, Berka Libor, Dinelly János, Szitár Frigyes. Ellenőrök: Hoffmann Manó, Léderer Illés. Hivatalnokok: Fritz Henrik, Pobst Miklós, Feleki Ignácz. Segédtitkár: Badó Jenő. C. II. b) ügyosztály. Keleti külföldi és az adriai kikötőkkel való forgalmak. Ügyosztályvezető: Verner Jenő, főellenőr. Főellenőrök: Badó Gyula, Shvoy Kálmán. Ellenőrök: Balla Géza, Mayer Gyula, Hennings Vil­mos, Kiss Béla. Hivatalnokok : Haffner Géza, Mallitza Elek, Walter Emil, Otte Ferencz. C. III. szakosztály. A személy- és podgyászforgalom díjszabási ügyei és kereskedelmi statisztika. (VH. Jósika-u. 26. Tel. 24—22.) Szakosztályvezető : Himmel Bezső főfelügyelő, a F J. r. 1., a bajor II. o. M. r. és a franczia becsületrend 1. Irodatiszt: Bartók Béla. C. IH. a) ügyosztály. Személy- és podgyászforgalom. (VII. Jósika-u. 26.) Ügyosztályvezető : Schóber Lajos, felügyelő. Ellenőrök: Olsavszky István, Zborovszky Andor, Gra­hoffer József, Oláh Béla. Hivatalnokok: Horváth Szaniszló, Stáhly Ödön, Szirmai István. Fligl József, Listl József. Irodatiszt: Semsey Árpád. C. IH. b) ügyosztály. Kereskedelmi statisztika. Ügyosztályv.: Hrabovsky Lajos, főellenőr. Főellenőr: Polgár Gyula.

Next

/
Oldalképek
Tartalom