Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) - R

R oth miller. Lakás-jegyzék. 1488 Lakás-jegyzék. R otte nhal le r. Raftl András, lakatos s., "VHI, Dugonics-u. 23. — István, házfelügyelő, IV, Ferencz J -rakpart 9. — József, fa- és szénkeresk., V, lipót-tér 15. Ragályi Aladár, honv számjárulnok. III, kerék-n. 48. — Béla, orsz. képv.,VHI, Reviczky-tér 5. — Elemér, máv. tisztviselő, VB, nefelejts-u. 22. — Géza, p. és táv. főtiszt, IB. kerék-u. 48. — Kálmán, p. i^. gyakornok, VBI, óriás-u. 7. — Lajos, dr., ügyvéd, IV, muzeum-körút 27. Tele­fon 901. Mária, magánzó, VB, király-u. 57. Ragány Géza, banktisztv., VB, csömöri út 52, a. — István, dr., min. titkár, VI, Eötvös-u. 25/6. — János, földbirtokos, VI, Eötvös-u. 25/6. Ragányi Géza, bankhivatalnok,VB, csömöri-út 52/«. Györgyné, magánzó, B, medve-u. 22. Ragasits József, irodaszolga, VI, Vörösmarty-u. 40. Ragátsy Béla, keresk. s., VHI, fhg. Sándor-u. 38. — László, főpinczér, VIH. fhg Sándor-u. 38. Ragazzoni Domokos, magánzó. V, Zoltán-u.'7. Räger Károly, magánhivatalnok, V, Árpád-u. 9. Rágó György, máv. mozdonyvezető, X, hölgy-u. 36. Ragovics György, kávéfőző, H, iskola-u. 52. Ragulya Berta, magánzó, IX. soroksári u. 18. Ragyák Katicza, magánzó, VIH. Mátyás-tér 13. Rahitávszky Gyula, czipész m., "VH, István-út 13/6. Rahival Heléna, magánzó, IX, Ferencz-u. 28. Ráhm József, dunagözh. hiv., I, Lógody-u. 69/6. Raich 1. Reich. Raichl 1. Reichl. Raicic Radomir, keresk. ügynök, IX, Mátyás-u. 6. Raics, (Raits, Rajcs). — András, (Raits), magánzó, H. török-u. 6. — Frigyes, rövidárúkereskedő,VBI, József-körút 53. — Józsefné. özv., háztul.. IX. mester-u. 38. — Lajos, bankhiv., VEH, Mária-u. 56. — Lázár, sertésügynök, X, állomás-u. 10/6. — Miklósné, özv., nyugdijas. IX. soroksári u. 8. — Nándornó, (Rajcs), magánzó, VH, kerepesi rít 10. — Sándor, hentes m., IX, mester-u. 38. — Tivadar, borbély, IX, Márton-u. 18. Raicsics 1. Bajcsich. Raid Konrádné, özv., varrónő, VH, dohány-u. 88. Raida 1. Bayda. Raidl Antal, gyüjtőfogh. gondn., X, újhegyi út 55. Raikovich, (Raikovits, Rajkovich, Bajkovics). - Bernát, (Raikovits), szobafestőm ,IX,üllőiút91/«. — Kálmán, posta- és táv. főtiszt, VH, Sajó-u. 10. — Koszta.(Rajkovics), sertéskereskedő, X, hölgy-u. 6. — Márkné, özv.,(Rajkovich), magánzó, IX,üllői út 21. — Tibor, (Raikovits), posta- és táv. számvizsgáló, VH, csömöri út 58. — Zvvetkó, sertéskeresk., X. hölgy-u. 8. Raiman 1. Reimann. Rain 1. Rein. Rainer 1. Reiner. Rainhardt 1. Reinhardt. Raisz 1. Reisz. Raith 1. Reith. Raitl János, pinczér, VH, István-út 33/6. Raits 1. Raics. Raitsik Ferenczné, özv., dr., magánzó, VH, dob-u. 33. Rajágh Lajos, társulati hiv., VHI. Eszterházy-u. 6. Rajáki Ferencz, hiv. szolga, VIH, kun-u. 6/8/10. Rajcs 1. Raics. Rajcsán István, kőműves s.. VIH, örömvölgy-u. 5. Rajcsányi Elekné, özv., nyugd., IX, soroksári u. 17. István, rendőr, I, budaörsi út 14122, 2. — Istvánné, házvezető, IV, muzeum-körút 33. — János, tejkeresk., I, fehérvári út 143. — Samuné, özv., magánzó, I, Krisztina-körút 167. Rajcsich, (Raicsics). — Hedvig, posta és táv. kezelő, H, Donáti-u. 18. — Jenő, posta- és táv. segédtiszt, H, bimbó-u. 22. — József, (Baicsics), szabó, VI, hajdu-u. 5. Rajczy Ferencz, ügyvédjelölt, VHI Mária-u. 7. — Vilmos, ifj., máv. hiv., VH, király-u. 73. j Rajecz István, postaszolga, VI, Lehel-u. 26. Rajeczky Ferencz, szabó m., VIH, Hunyadi-u. S. ! — Zsiga, könyvkötő s., VH, Garay-u. 35. Rajháty Ferencz, főv. hivatalnok, II, Zsigmond-u. 11. : — Győző, főv. dijnok, H. Zsigmond-u. 11. — Mór, főv. számtanácsos, H, Batthyány-u. 7. Rajházy Pál, lakatos s., VIH. losonczi u. 8. | Rajié Boskó, keresk. s., IX, Lónyay-u. 14 j — Dusán, dr., ügyvéd, IV. vámház-körút 16. Teíe­fon 751. Rajics Péter, p. ü. számvizsg., H, Batthyány-u. 52. Rajkai Jenő. magántisztv.. IX, Bákos-u. 3. — Mihály, magánzó, B, iskola-u. 36. -r- Miksa, postatakpt. tiszt, TV, Irányi-u. 1. — Mór keresk. s.. IX, liliom-u. 45. — Mór, ügynök, VII, jávor-u. 3. Bajki 1. Bajky. ! Rajkó András, asztalos s. VI, fóthi út 22. — Gábor, fütő, VH, Cserhát-u. 13. — József, kertész, I. felsőliegy-u. 112. — Mihály, bérkocsis s , VHI, práter-u. 69. ; Rajkovich. 1. Raikovich. ; Rajkovics 1. Rajkovich. I Rajky (Rajki). í — Antalné, özv., nyugdijas, VHI. vig-u. 26. I — Béla, (Rajki). kőműves m.. IH. kerék-u. 87. ! - Ferencz, kőműves s., VH, Hernád-u. 32. I — Ferencz, máv. hivatalnok, I, márvány-u. 12. — József, házmester, VIH, Eszterházy-u. 14/16. i — Salamon, (Rajki), szatócs, VH, kisdiófa-u. 7. ! Rajmon József, czipész, IV, borz-u. 9." Rajna Ferencz, hirlapiró, VI, arena-út 92. — János, hivatalszolga, I, Dezső-u. 10. Rajnádli József, bérkocsis s., IX, Márton-u. 8Ja. Rajnai Béla, dr.. nőorvos, IV, molnár-u. 13. — Gergely, nyugdijas, IV, molnár-u. 13. — Henrik, magánzó, V, akadémia-u. 5. — Jakab, posta- és táv. tiszt, VH, Csányi-u. 7. — József, ny. főhadnagy, IX, Ferencz-körút 32. — Klára, magánzó, IV, molnár-u. 13. — Lajos, nyomdász, H. Margit-körút 29. — Vilmosné, özv., magánzó, IV, molnár-u. 13. Rajnák Ferencz, csapos, IH, Lajos-u. 94. — Mihályné, özv., házmester, IH, kiskorona-u. 41. Rajner 1. Reiner. Rajnik Béla, dr., ügyvédjelölt. IV. Kossuth L.-u. 8. Telefon 746. Bajong Kázmér, házmester, VI, bajnok-u. 27. Rajos Béla, keresk. s., IV, kecskeméti u. 6. — István, munkavezető. ÍX, gr. Haller-u. 6. — István, vili. kalauz. IH, ürömi u. 37. — János, asztalos s., I, Döbrentei-u. 7. — Juliska, magánzó, VH, hársfa-u. 7. —- Lajos, magánhiv., IX, Lónyay-u. 9. Rajszky János, nyomdász, H, ostrom-u. 13. Bajtár J ános, hivatalszolga,IX, gyáli út 9631 —32— 33. Rajtay Péterné, özv., magánzó, VI, Teréz-körút 35. Rajz Béla, malomkiv.. VI, aradi u. 28. — György, vizgyógyász, IV, Károly-körút 12. — Terézia, varrónő, IX. üllői út 21. Bajzner 1. Reisner. Rajzó József, napidijas, VHI, tömő-u. 58. — József, isk. szolga, IV, szerb-u. 10. Rák, 1. Raák. Rakaczky János, kovács, VHI. szeszgyár-u. 2 6. Rakamazi József, vili. kalauz, IX, üllői út 91/a. RakasovitzWlad., gy. főhadn., H. retek-n. bosny. lakt. Rákhely János, vaseszterg. s.,VHI, szeszgyár-u. 2/6. Rakiás Fülöp, vili. kalauz, VÍ, Szondy-u. 92. Rakita Árpád, iparisk. tanitó, VIH, tavaszmező-u. ti. — Dezsőné, özv., nyugdijas, IX, Rákos-u. 3. — Géza, nyugdijas. IX, soroksári u. 32. Rakitovszky Béla, czipész s., VI, Mohács-u. 11. Bakits Gábor, egyetemi kapus, VEH, Baross-u. 27. — Györgyné, özv., magánzó, IX, Ferencz-u. 32. Rákli Róza, magánzó, ÍX, Ferencz-körút 36. Rákó Sánd..-mozd. vez.. X.keresztúri útXII..s"z.75G4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom