Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kroó—Krug. Lakás-jegyzék. 1170 Lakás-j egyzék. Kruiss—Kruys. Kroó, (Krok). — Mayer, bádogos, VH. Izabella-u. 23. — Nándor, magánhiv., YI, felső erdősor 11. — Sándor, (Kroh), hivat., VII, Eottenbiller-u. 36. Kropács Ferencz, czipész s., VHI, Dugonics-u. 14. — István, ács s.. YI, röppentyü-u. 27/29. Kropacsek Aladár, máv. vaseszterg., YI, sziv-u. 39/6. — Ferencz, géplakatos s., VHI, Baross-u. 126. — József, füszerkeresk., IV, zöldfa-u. 44. — Károly, hivat., X, máv. főműhelyi munkástelep. Kropf 1. Gál-Kropf alatt is. Kropf Géza, magánzó, IV, Mária Valéria-u. 5. — György, czipész s., YH, csömöri út 103. — Bókusz, házmester, VH, Bottenbiller-u. 30. Krosz Antal, esztergályos, D, horvát-u. 16. — Mihály, művezető, D, Margit-körút 27. Kroszer András, sütő s., VIH, Conti-u. 23. Krosznár Ferencz, kazánkovács s., VI, váczi út 91/6. Krotil Antalné, magánzó, V, váczi út 18. Krotky (Krotki). — Jakab, kádár s., X, jászberényi út 7/11. — János, (Krotki), lakatos s., V, zsilip-u. 4. — Bozina, magánzó, ID, vöröskereszt-u. 23. Krough 1. Krug. Kroutil 1. Krutil. Krováti Alajos, kézműves, VH, István-út 32/c. Kroyherr Gyula, kárpitos s., VU, Bottenbiller-u. 37/3. Krozsel Ján., id., téglaég., X, k. jászber. út 7730/33. — János, ifj., téglaégető, X, k. jászberényi út 7730/33. Krömer Gusztáv, mázoló s., IX, gyep-u. 56. — József, háztul., DI, kerék-u. 9. Krömpler Ferencz, szatócs, VHI, Bákóczi-tér 2. Kröszl Gusztávné, özv., magánzó, IX, soroksári u. 56. — Irma, szabónő, IX, soroksári u. 56. — János, kárpitos m., IX, üllői-út 9. — Mihály, szatócs, VII, Gizella-út 16. Krötzer Gyula, czukrász, VI, király-u. 78. Krövick Bona, telephon alkalm., II, Batthyány-u. 16. — Ödön, magánhiv., D, erőd-u. 12. Krövik Gyula, betűszedő, VILI, óriás-u. 26. Krpeczky Károly, betűszedő, IX, üllői út 103. Krsák István, czipész m., Y, véső-u. 4. Krska Edéné, szülésznő, VI, Teréz-körút 33. — Mátyásné, szülésznő, VH, akáczfa-u. 62. Krszka Jakabné, özv., magánzó, V, váczi út 74. Krsztekanis János, postatiszt, YD, esömöri út 56. Krsztics Jánosné, özv., háztul., I, Czakó-u. 8. Krsztic Lázár, áll. tisztv., I, naphegy-u. 47/2. Krtausch Antal, pinczér, I, Gellérthegy-u. 61. — Béla, pinczér, I, sáncz-u. 4. — Józsefné, özv., magánzó, I, sáncz-u. 4. Krtsa József, zongorahangoló, YD, István-út 32/a. Krubl Vincze, lakatos s., X, máv. főmüh. munkástp. Kruch Jónás, magánzó, DI, tél-u. 4. — Péter, fodrász, YI, Teréz-körút 35. Kruchina Károly, br., főv. tisztv., D, Donáti-u. 15. Krucs Lajos, mészáros, X, belső jászberényi út 45. Krucsay, Krutcsay, Krutsay). — András, (Krutcsay), mozdonyvez., VHI, Blés-u. 32. — Ferencz, (Krutsay), festő, VHI, muzeum-körút 10. — Lajos, honv. őrm., VHI, Orczy-út 8. Krucsoft Károly, vasöntő s., Y, váczi út 124. Krucsenszky Teofil, szabó s., IX, Erkel-u. 18. Kruczler Jánosné, özv., magánzó, VH, dob-u. 92. Krúdy Gyula, iró, VHI, József-u. 35. — Pál, állami hiv., IX, Lónyay-u. 18. Krufa Bóbert, szobafestő s., V, váczi út 124. Krug, (Krough. Krugh). — Ferencz, asztalos s., VED, sárkány-u. 12/6. — György, (Krough), liiv. szolga, IX, Lónyay-u. 9. — Hermann, mag. mérnök, VH, Damjanich-u. 45. — János, (Krugh), máv. hiv., VH, aréna-út 34/d. — Janka, magánzó, VH, Dembinski-u. 23. — Jozefa, magánzó, VH, Kazinczy-u. 48. — Józsefné, özv., magánzó, IH, ürömi u. 35. — Teofilné, főv. tanitónő, YIH, József-körút 44. — Teréz, igazgató, IV, zöldfa-u. 38. Kruiss Leopoldina, szabónő, VH, Bottenbiller-u. 7. — Mátyásné, özv., varrónő, VH, Bottenbiller-u. 7. — Viktor, épitési rajzoló, VH, Bottenbiller-u. 7. Krujacz János, betűszedő, I, Attila-körút 51. Krujber Lajos, korcsmáros, VI, Nagy János-u. 29. Kruk Jánosné, özv., magánzó, I, tárnok-u. 12. Krukár Péter, kovács s., VIH, dologház-u. 8. Krukerek Jánosné, ozv.,szül.-nő, VIH,tavaszmező-u.2. Krulich József, betűszedő, IX, kén-u. 1. Krull Emü, honv. század., IX, üllői út 91. Krumbein Leó, bádogos s., VIH, ujvásár-tér 10/a. Krumejz Péter, ács s.. VH, Dembinski-u. 21. Krumenacker Péter, füszerker., YI, szerecsen-u. 20. Krumholcz Ágoston, műépitész, IV, szervita-tér 10. — Dávid, könyvelő, VH, kertész-u. 23. Krumm Adolf, légszeszgy. hiv., VH, Dembinski-u. 8. — Aladár, magánhiv., VH, Dembinski-u. 8. — Béla, magánhiv., VH, Dembiuski-u. 8. — Ernőné, özv., magánzó, VIH, József-körút 62. Krummer József, távird. kiadó, VIH, M. Terézia-tér 5. Krumpek József, lemezelő in., VH, Miksa-u. 5. — Lajos, géplakatos s., VIH, Szerdahelyi-u. 1. Krumpholtz, (Krumpholcz, Krumpholz). — Antalné, özv., magánzó, VHI, Baross-u. 78. — István, (Krumpholz). asztalos s., VHI, óriás-u. 48. — Jakab, magánzó, VHI. Karpfenstein-u. 2/6. — Lajos, máv. hivat., VH, Dembinski-u. 22. — Mihály, ifj., cserépfedő m., VH, rózsa-u. 18/a. Krumpp Győző, szobafestő, VHI, bérkocsis-u. 23. — Károlyné, papirvirágkészitő, VIH, József-körút 64. Krumprecht Jánosné, özv.,magánzó, IX, liliom-u. 13. Krumpschnick Ede, szabó m., IV, Irányi-u. 1. Krunesenszky Ferencz czipész s., VI, Lehel-u. 15. Krunóczky Mihály, házfelügy., VHI, kerepesi út 69. Kruntorád Emil, takpt. tisztv., X, Szabóky-u. 14. Kruo Vladimár,dr.,ügyvédj el íilt, VH, Wesselényi-u.2/4. Krupa 1. Kruppa. Krupauer János, fazekas s., H, szegényház-u. 28. Krupics 1. Krupits. Krupiczer János, p.és t. altiszt, VH, csömöri út 85. Krupincza Bertalan, hiv. szolga, TV, kigyó-u. 2. Krupits, (Krupics). — Antal, sütő m., VI, szív-u. 13. — Mihály, (Krupics), kövező m., IX, mester-u. 30. Krupka Ferencz, festő, VH, Dembinski-u. 39. — Léni, fodrásznő, VH, holló-u. 12. Krupp Béla, levélhordó, VH, aréna-út 4. Kruppa Albert, asztalos s., VI, lőportár-u. 10. — Bálint, házaló, VHI, tömő-u. 27. — Károly, mészáros m., IH, vörösvári u. 43. — Nándorné, varrónő, VI, Podmaniczky-u. 67. — Wenczel, (Krupa), asztalos s., IH, Majláth-u. 56. Kruppauer Károlyné, magánzó, H, szegényház-u. 28. Krusatz József, fa- és szénker , VH, Jósika-u. 14. Krusbak Jakab, halottvirrasztó,VH, Károly-körút 11. — Márton, órás s., YH, Károly-körút 11. Krusche Ignácz, rövidáruker., VHI, Baross-u. 44. Kruschek János, nyomdász, H, csalogány-u. 12. Kruschóf Ferencz, művezető, X, kőbányai út 23. Krúsik István.bádogosp.elárusító,H,gyorskocsi-u. 28. Krusine Venczel, zenész, VHI, Berzsenyi-u. 3. Kruskovszky Alajosné, özv., nevelőnő, H, török­vész-dülő 5882. Kruspár István, nyugdijas, IX, Calvin-tér 8. Krusper Katalin, paczalárus, V, Garam-u. 34. — László, műegy. isk. szolga, VIH, Eszterházy-u. 1/6. Kruszper Sándorné, özv., a Magy. szinh. tagja, VH, Wesselénvi-u. 51. Krusztorad Imre, déli vas. hiv , I, pálya-u. 13. Krut Paula, elárusítónő, VI, ó-u. 29. Krutcsay 1. Krucsay. Krutek Borbála, házmester, VI, szerecsen-u. 37. Krutil, (Kroutü). — Antal, gőzkalapácsvez., X, főm. m. telep 7300/1. — Antalné, (Kroutü), sütő m., VH, István-út 17. Krutsay 1. Krucsay. Kruyswyk Péter, operaházi tag, VI, Szondy-u. 44/a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom