Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 449 Bejegyzett czégek. Laub Róza, czégb. Laub Móriczué, szül. Szabó Róza, vegyeskereskedő, n, Margit-körút 73. Laubál István, czégb. Laubal István, fűszerkereskedő, VI, Szondy-u. 61. Laube Ferencz, czégb. özv. Laube Istvánné, szül. Hirsch Mária, derékfüző diszitési üzlettulajdonos, IV, korona­herczeg-u. 5. Laubentracht Lipót, czégb. Laubentracht Lipót, női és gyermekfelöltő-kereskedő, VI. király-u. 38. Laufer Arnold, czégb. Laufer Arnold, vegyeskereskedő, VI, Laudon-u. 7. Laufer József és társa, társt. Laufer József és Nagy György, kávéházi üzlettulajd., a czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VHI, üllői út 46. Laufer Sándor utóda Laufer H., Alex. Laufer Nach­folger H. Laufer, czégb. Laufer Sándorné szül. Steiner Hermina kézmüáru bizományos, czégv. Laufer Sán­dor, V, nagykorona-utcza 7. Telefon 18—15. Lauffer Tivadar utóda, özv. Lauffer Tivadarné, kölcsön­könyvtártulajdonos, IV, váczi-u. 10. Laumann József, Josef Laumanu, czégb. Laumann Jó­zsef, bortermelő és terményüzlettul., n, Krisztina­körút 35 (saját ház). Lauter Manó, czégb. Lauter Manó, butorkeresk., VIH, kerepesi út 12. Lavotha Vendel, czégb. Lavotha Vendel, füszerkeresk., VIH, József-körút 59. Lavotta Lajos, czégb. Lavotta Lajos, pékmester, VIH, kőfaragó-u. 9. Lázár Gábor, Gábor Lázár, czégb. Lázár Gábor, gabona­és terménybizományos, továbbá petroleum, zsiradék, festék, vegyészeti czikkek, zsákok, ponyvák és gazda­sági czikkeket elárusító üzlettulajdonos, V, Deák Ferencz-u 12. Telefon 16—36. Lázár Gy., czégb. Lázár István, könyvkötő és vonalzó intézet tulajdonos, IV, koronaherczeg-u. 3. Lázits János, czégb. Lázíts János, élővirágkereskedő. IV, szervita-tér 10. Lazner S. és Társa, társt. Lazner Sámuel és Bischitz Salamon, kereskedősegédeket és könyvelőket elhe­lyező üzlettulajdonosok, önálló czégjegyzési joggal, V, Deák-tér 6. Lebenstein Dávidné és társa, társt. Lebenstein Dávidné, szül. Herzfeld Hermina és Klein Mór, déli gyúmölcs­és gyarmatárukéiesk. A czég képviseletére és jegyzé­sére a társtagok közül csupán Lebenstein Dávidné, szül. Herzfeld Hermina jogosult, IX, csarnok-tér 5. Telefon 60-95. Leblang Ármin, czégb. Leblang Ármin, szarvasmarha­bizományos, VI, Podmaniczky-u. 18. Lebovitsch Johanna és Társa, czégb. Blatt Bernát, de­rékfüzőkészitési és eladási üzlettulajdonos, czégvezető Lebovitsch Lipót, IV, váczi u. 7. Lechner József, Josef Lechner, czégb. Lechner József, órásiparos, IV, váczi u. 7. Lédeczy Sándor, Alexander Lédeczy, czégb. Lédeczy Sándor, zongorakészitő, IX, dandár-u. 26. Lédeczi Schenk Adolf lédeczi portland cement-gyára és mészégető müvei, Portland Cementfabrik und Kalk­werke des Adolf Schenk von Ledecz, a főtelep a tren­cséni kir. törvényszéknél van bejegyezve, főtelep Lédecz, fióktelep Budapest,V,Dorottya-u. 6. T. 30—65. Lederer Adolf és Társa, Adolf Lederer u. Co.. társti Lederer Adolf és Lederer Jakab, terménybizomány. és szállítmányozási üzlettulajdonosok, önálló képvise­leti joggal, VH, Károly-körút 13. Lederer Ernő, Ernest Lederer, czégb. Lederer Ernő, kárpitos éskárpitdiszitőüzlettulajd., IV, bécsi utcza 2. Lederer J. és Tsa, társt. Lederer Jakab és Pfeiffer Ernő, könyvkötőiparüzlettulajd., önálló czégjegyzési joggal, IV, váczi u. 13. Lederer Józsefné és Társa, betéti társaság, beltag önálló czégjegyzési joggal, Lederer Józsefné szül. Stiasser Cölestin, üveg-, edény- és rámakereskedő, czégvezető Lederer József, VI, Kemnitzer-u. 12. Lederman D., D. Lederman, czégb. Lederman Dávid, kékitő-, ténta-, rovarpor-, fém- és fénymáz és vegyi gyertyakeresk., VH, dohány-u. 81. Telefon 63—76. Czim- és lakásjegyzék. 1900. Ledermann Mór, czégb. Ledermann Mór, posztó- és gyapjukereskedő, VI, váczi körút 1. Telefon 13—36. Ledner Armin, Hermann Ledner, czégb. Ledner Armin, férfidivatárú keresk., VI, Andrássy-út 9. Ledofsky M. és Társa, magánzálog-üzlettulajch, a czéget együttesen jegyzik, VI, váczi körút 37. Lefkovits,I- és társa, társt. Lefkovits Ignácz és Strasser József Ármin, tekeasztal gyárosok, czégvezető Lefko­vits Manó, VH, király-u. 36. Telefon 14—74. Lefkovits és Kary, társt. Kary Sámuel szalag- és rövid­áru-kereskedő és Kary Sámuelné sz. Leitner Lina, kézmű és divatárukereskedő, együttes czégjegyzési joggal, V, Gizella-tér 4. Telefon 37—03. Lefkovits és Társa, társt. Lefkovits Adolf és Oppenheim Izsák, férfidivatáru-kereskedők, önálló czégjegyzési joggal, V, váczi körút 14. Legányi Lajos, czégb. Legányi Lajos, szatócs és vas­kereskedő, VH. kerepesi út 82. Légrády testvérek, Gebrüder Légrády, társ. özv. Légrády Tivadarné, szül. Légrády Berta, nyomdaüzlettulajd. czégv.dr. Légrády Imre, V, váczi körút 78.Telef. 26—40, Legrand Anna, czégb. özv. Legrand Adolfné, szül. Böhm Anna, nőiszabó és női kalap készítési és eladási üz­lettulajd., IV, váczi u. 25. Lehőcz József, czégb. Lehőcz József, liszt-, hüvelyesve­temények s ilynemű egyéb élelmi czikkekkel való ke­resk., IX, soroksári u. 9. Lehreter József, Josef Lehreter, czégb. Lehreter József, üvegkeresk., IV, hajós-u. 3. Leichtner Benő, Benő Leichtner, czégb. Leichtner Benő, bizományos és ügynök, továbbá kötött és szövöttáruk gyártási, behozatali és kiviteli iparüzlettulajd., VI, Teréz-körút 22. Telefon 22—56. Leichtner M. Miksa, czégb. Leichtner Móricz (Miksa) uri és nöi divatárukereskedő, VI, nagy mező-u. 12. Leimdörfer Lipót, Leopold Leimdürfer, czégb. Leim­dörfer Lipót, asztalos, I, fehérvári út 14. Leinkauf és Presser, Leinkauf & Presser, czégb. Presser Hermann, bútorszövet, szőnyeg, teritő, függöny, kár­pitosanyagkereskedő. VH, király-u. 15. Telefon Í3—43. Leipniker Manó és Gyula, Em. u. Jul. Leipniker, czégb. Leipniker István, díszműárukéi ., czégvezető Berkovits Adolf, VH, Károly-körút 15. Telefon 18—75. Leipziger Vilmos, Wilhelm Leipziger, czégtulajdonos Leipziger Vilmos, szeszgyáros, városi iroda V, Jó­zsef-tér 1. Telefon 39—26. Szeszgyár szt-endrei út 75. Telefon 39 -30. Lakás n. János-u. 7. Telefon 15—48. Leitenberger, Franz, a cosmanosi kartongyár gyárt­mányainak raktára, czégtulajdonos báró Leitenberger Frigyes, nagyiparos és nagybirtokos, czégvezető Lohr Alfréd, V, sas-u. 19. Telefon 39-27. Leitersdorf és Társa, társt. Leitersdorf Ábrahám Her­mann, Lerner Dávid, rövidárú kereskedők, önálló czégjegyzési joggal, V, nagykorona-u. 13. Leitersdorfer D. és fia, D. Leitersdorfer u. Sohn, társt. Leitersdorfer Dávid és Leitersdorfer Henrik, férfi- és gyermekruhakeresk., önálló czégjegyzési joggal, IV, koronaherczeg-u. 6. Telefon 24—01. Leitersdorfer Lipót ifj., Leop. Leitersdorfer jun., társt. ifj. Leitersdorfer Lipót és Wiesel Károly bizományi és szállítási üzlettulajd., önálló czégjegyzési joggal, VH, Károly-körút 15. Telefon 18—84. ' Leitersdorfer Mór, társt. Leitersdorfer Mór és Braillard Károly, borkeresk., együttes czégjegyzési joggal, IV, váczi-u. 10. Telefon 10—84. Leittier Henrik, Heinrich Leitner, czégb. Leitner Hen­rik, «Folies Caprice» tul., bor-, sör-, korlátolt pálinka­mérési és vendéglős üzlettul. VI, Bévai-u. 18. Tele­fon 14—22. Leitner M. L. és fia, M. L. Leitner & Sohn, czégb. Leit­ner Márk Lipót, papirkeresk., V, váczi körút 18. Telefon 27—82. Lemberger M., czégb. Lemberger Mór, órás, VH, kere­pesi út 4. Lemberger S. és fiai, S. Lemberger et Söhne, társt. Lemberger Samu, építőmester és fakereskedő és Lemberger József, épitési vállalkozó és fakereskedő és Lemberger Alfréd, építőmester, önálló czégjegyzési joggal, X, monori út 8624. Telefon 51—83. 29

Next

/
Oldalképek
Tartalom