Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora - B

Bacl i—Ba ck. Lakás-jegyzék. 694 Lakás-jegyzék. Ba c k—Bacs. Baity Iván, házmester, IX, Drégely-u. 7. Baitz, (Bajtz). — József, százados, I, Pauler-u. 5. — József, (Bajtz), kőműves s., YHI, bérkocsis-u. 41. Bajai, (Bajay). — András, keresk, ügynök, VII, ovoda-u. 31. — Jánosné,(Bajay), özv.,magánzó, VII,Almássy-térl7. — Márton, kovács s., VII, hársfa-u. 33. Baják István, kapus, V, k. váczi út 76. Bajáky Ferenez, főv. szolga, VII, alsó erdősor 7. Baján János, magánmérnök, VI, Izabella-u. 47. — Mihályné, dr., özv., mag., VII, dohány-u. 40. Bajári Pál, vili. kocsivezető, VIII, örömvölgy-u. 7. Bájas Józsefné, özv., kávémérés tul.,VIH,tömő-u.60. Bajcs István, kovács s., VHI, sárkány-u. 1. Bajcsai János, lakatos s., V, k. váczi út 98. Bajcsuk István, czipész, VH, Csengery-u. 15. Bajcsy, (Bajcsi). - Antal, czipész s., VIH, kender-u. 16. — Imre, műegyetemi alkalm., IV,muzeum-körút 13. — Imre,(Bajcsi),vill.-vas. kalauz,VI,Bulyovszky-u.35. — István, könyvkötő s., VH, Aréna-út 58. József Árpád, déli vas. hiv., I, Karácsonyi-u. 6. Bajday Györgyné, özv., magánzó, IX, Lónyay-u. 28. Baj er 1. Bayer. Bajerle 1. Bayerle. Baji 1. Bay. Bajkay András, gyári munkás, VI. dalnok-u. 21. — Endre, dr., kir. aljárásbiró, VIH, József-u. 10. — József, máv. hiv., I, névtelen-u. 13309/5. — Sándorné. özv., nyugdíjas, VH, Erzsébet-körút 4. Bajkó János, czipész, H, kapás-u. 26. Bajkovecz Mihály, fametsző s., VIH, práter-u. 39. Bajkovits János, háztul., VI, szt László-u. 75. Bajler 1. Bayler. Bajlesz Lipót, malommunkás, VI, Lehel-u. 27/29. Bajlos Sándor, magánzó, VH, király-u. 25. Bajnák József, gyári munkás, IX, angyal-u. 8. Bajnóczi Ferenez, vasúti munkás, VH, mexikói út 5. — Gábor, lakatos s., VIH, óriás-u. 34. — Sándor, asztalos s., VHI, óriás-u. 34. BajnóczyAntal, műkertészs.,X.k.jászberényi út 7734. — Bóza, kávémérés tul., IX, soroksári u. 59. Bajnok György, pék s., IX, mester-u. 61. Bajnos Józsefné, özv., nyugdíjas, I, Attila-körút 25. Bajnovics János, molnár s., V, visegrádi u. 22. Bajó Istvánné, özv., nyugdíjas, IX, üllői út 79. — Károly, keresk. s., IX, üllői út 79. — Pál, közúti vasp. tisztv., VH, nyár-u. 17. Bajomi Pál, bérkocsis s., IX, Szvetenay-u. 7/b. Bajor, (Bayor). — Ármin, magánhiv., IX, üllői út 21. — Ignácz, vaskeresk., V, nádor-u. 59. — Károly, (Bayor), keresk. ügynök, V,váczi körút 54. — Lajos, áll, hiv., VI, sziv-u. 6. — Mih. Márton, bir. becsüs, VIH, népszinház-u. 18. — Sándor, hiv., VH, Károly-körút 13. Bajos Nénád, kőműves s.. VHI, Mátyás-tér 6. Bajsánsky Pál, fodrász, VI, Vörősmarty-u. 51/a. Bajtay (Baitai, Bajtai, Bajthay). — György, könyvkötő s., I, lepke-n. 5. — Ign.-né, (Bajtai), kávémérés tul., VI, gyár-u. 48. — János, reszelővágó s., IX, soroksári u. 58. — Péter, (Bajthay), r. kath. hittan., IV, Iiányi-u. 6. — Zsigáné, (Baitay), özv., mag., V, hold-u. 15. Bajtzár Jánosné, özv., mag., VH, Izabella-u. 36—38. Bajucz János, házmester . I, őrmező 10072/19. Bajusz Árpád, állatorvos, VILI, Hunyadi-u. 5. — Bálintné, magánzó, V, váczi út 96/8. — Béla, dijnok, VIH, Hunyadi-u. 5. — Gizella, varrónő, VH, Wesselényi-u. 70. — György, hordár, V, Tisza-u. 4. — Istváu, vásárcs. őr, VI, Dessewffy-u. 47. — Ján., posta- és táv. főtiszt, Vili, Hunyadi-u. 5. — János, czipész, VI, sziv-u. 3. — Károly, tisztv., H, Donáti-u. 12. — Sámuel, lakáskiadó, IX, Ferencz-u. 16. Bajusz Sándor, p. és t. szolga, VH, csömöri út 89. Bajza Aladár, VI, Bajza-u. 8. Bajza Fer., p. ü. min. számv., I, Krisztina-körút 69_ — György, érczöntő, VI, Lehel-u. 12. — István, dr., áll. tisztv., VHI, üllői út 36. — István, bolti szolga, V, vadász-u. 34. — József, máv. hiv., VHI, József-u. 16. — József, czipész, VH, Csengery-u. 28. — Lajos, főmérnök, VI, Izabella-u. 72Ib. — Mihály, kovács s., VI, Lehel-u. 12. Bajzaü Jánosné, szabászati int. tul., IV,Kristóf-tér 2­Bajzák Lajos, máv. raktárnok, IX, védgát-u. 2c— </„ Bajzáth László, asztalos s., VIH, n.-templom-u. 12/b\. Bak 1. Back. Baka Albert, postatakp. számvizsg., VI, új-u. 45//y. — Ferenez, bádogos s., IX- bokréta-u. 34. — György, házmester, VH, Elemér-u. 13.' — István, asztalos m., VIH, gólya-u. 50. — Károly, órás s., VI, rózsa-u. 107. — Lajos, czipész, IV, sütő-u. 6. — Lajos, kocsis, VIH, Kisfaludy-u. 37. — Mihály, bank alkalm., VH, Wesselényi-u. 8. — Sándor, czipé;z s., VI, sziv-u. 44. Baka-Baitz Irma, zeneszerző, VI, új-u. 45Ib. Bakács, (Bakáts). — Józsefné, (Bakáts), özv.,varrónő,VIH, József-u.109.. — Lajos, mészáros s., VI, Izabella-u. 67. — Laj.,(Bakáts), légszeszgy.tisztv..VH,nefelejts-u.21.. Bakai 1. Bakay. Bakány József, máv. kalauz, VIH, Dugonics-u. 7. Bakányi István, aranyműves s., VIH, József-körút 2.. — János, fogház őrm., V, Lipót-körút 26. Bakáts 1. Bakács. Bakay, (Bakai). — Dániel, főv. hiv., VH, Garay-tér 16. — Jak., (Bakai),népszinh.zenész, VH,Wesselényi-u.27 — József, magántisztv., VH, Peterdi-u. 35. — László, zenész, IX, soroksári u. 34. — Lőrinczné, özv., mosónő, IX, Lónyay-u. 38. — Mária, gyümölcs keresk., IV, szerb-u. 17. — Menyhért, kocsi m., X, jászberényi út 27. — Pál, szabó s., VH, Kazinczy-u. 10. Bakcsányi József, gyári munkás, VH, nefelejts-u. 27. Bakcsi Antal, posta és távíró főtiszt, IV, Lipót-u. 43­Bakcsy Benő, posta főtiszt, IX, Ferencz-körút 19. — Pál, kórházi biztos, IX, Ferencz-körút 19. Bakh 1. Back. Bakheimer Imre, szabó s., I, kürt-u. 1. Baki 1. Baky. Bakics Imre, mészáros s., IX, gát-u. 7. — Károly, posta és táv. alkalm., IX, üllői út 95. — László, honv. száz., VIH, Erdélyi-u. 4. Bakits János, bizt. felügy.. VIH, József-körút 58. — Melánia, magánzó, IX, Lónyay-u. 9. — Sándorné, özv., nyugdíjas, IX, Lónyay-u. 9. — Szvetolik, hív., IX, Lónyay-u. 43. Bakk 1. Back. Bakó Ferenez, gyári munkás, V, váczi út 96Ib. — Gábor, gymn. tanár, VI, rózsa-u. 62. — Gyula, dr., tvszki biró, V, sólyom-u. 16. — Imre, bérkocsis, IX, viola-u. 3. — Imre, hiv. szolga, IX, védgát-u. 12. — István, kávémérés tul., VIH, Mátyás-tér 2. — Istvánné, özv., takarítónő, IX, gyep-u. 26. — Istvánné, gyümölcsárus, VH, ovoda-u. 45. — János, ifj., bérkocsis, IX, viola-u. 3. — János, háztul., IX, viola-u. 3. — József, kádár s., VILI, nagytemplom-u. 13. — József, (Hekli), vasúti munkás, VH, százház-u. 2. — József, raktárnok, VI, Szabolcs-u. 29. — Józsefné, özv., mosónő, VI, Hungária-körút 59/6­— László, színész, VH, dobány-u. 5. — Mihály, utazó, VIH, Esterházy-u. 20. — Sándor, dr., orvos, IV, kecskeméti u. 5. Bakody János, gépész, IH, Calvin-u. 4 — Lajos, zenész, VHI, tömő-u. 5. — Mátyás, házmester, H, fő-u. 89. Kádár Mihály és Társa, műszaki nagykereskedők, YI., Teréz-körut 28 WF~

Next

/
Oldalképek
Tartalom