Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora - G

Gmelil — Godor. Lakás-jegyzék. 902 Lakás-jegyzék. Godor— Gold. Gmehling Hermann, bőrip., YH, Damjanich-u. 6. Gmelin Ottó, dr., orvos, VIH, József-körút 50. — Kezső, áll. hiv., VIH, József-körút E0. Gmenwieser Ferencz, kőmiv., H, Batthyány-u. 28. Gmideliusz Lajos, pinczér, VHI, vas-u. 12. Gmózer Ferencz, vendéglős, VH, Kazinczy-u. 53. Gnädig Ottó, vegytiszt., H, csalogány-u. 53. Gnädig Benedekné, özv., IV, F. József-rakpart 23. Gnatkovszky János, lakatos s.. VHI, örömvölgy-u. 18. Gnatt Szaniszló, dohánymunkás, IX, Tompa-u. 23. Gnau János, György, asztalos s., VI, röppentyü-u. 22. Gnedt József, korcsm., VH, Damjanich-u. 41. — Lipót, vendéglős, X, k.-kerepesi-út 45. Gneist Ferencz, ácsm., V, váczi út 44. Gneisz Lajos, gyári munkás, VI, rózsa-u. Gneizenau Bódogné, özv., zong. tan., IH, bécsi u. 18. Gneizer Ferencz, kutcsináló s., VH, Barcsay-u. 8. Gnöbel Antal, lakatos s., IX, páva-u. 30/6. Gobbi, (Góbi, Góby). — Alajos, zene tanár, TV, magyar-u. 36. — Dezső, Lajos, f. ker., VHI, fhg. Sándor-tér 4. — Henrik, zenetanár, V, akadémia-u. 13 — Imre, (Góbi), gymn. ig. tan., VI, Hunyady-u. 11. Góber Mihály, czipész s., VIH, Déry-u. 7. Gobetzkv Elemér, áll. tiszt., IX, vámház-körút 9. Góbi 1. Gobbi. Gobonya János, hiv. szolga. IX, Banolder-u. 14. Gobos Péter, lakatos s., in, n. Bókus-u. 26. Goes, (Gótsch). — Ede. (Gótsch), bizt. hiv., YIH, szigony-u. 14. — Edéné, özv., magánzó, VI, nagymező-u. 23.| Gócs József, könyvk. s., VI, epreskert-u. 33. — József, dr., ügyvéd, VI, k. János-u. 6. — Mihály, (Gótsch), kályhás, H, iskola-u. 46. Gócsa Károly, pinczér, VH, Wesselényi-u. 46. Gocsal, (Gotscháll), Gocsál Károly, gyári munkás, IX, Vendel-u. 9. — Manó, (Gotscháll), nyelvt., VI, Kmetty-u. 24. Gocsmann Zsigmond, asztalos m., VH, Ilka-u. 35. Góczán János, szabó s., VHI, Baross-u. 52. Goczán Lajos, vili. kocsi vez., VI, Szondy-u. 79. Góczi, (Gótzy). — János, serf, kocsis, X, halom-u. 1. — Józsefné, özv., varrónő, VI, sziv-u. 35. — Nándorné, özv., festékker., IX, soroksári u. 16. Goczigh József, trvsz. biró, I, Krisztina-körút 121. Goda Ferencz, polg. biztos, II, Toldy Ferencz-u. 38. — Ferencz, lakatos s., X, füzér-u. 22. — Ferencz, kovács s., VIH, Lujza-u. 17. — György, korh. kazánfűtő, IX, gyáli út 9631—33. — Gyula, asztalos, X, kőbányai út 31. — István, vonatkísérő, VHI, gólya-u. 50. — Jakab, szabó s., VHI, József-körút 44. — János, asztalos s., nagyfuvaros-u. 8. — János, házm., X, Orczy-u. 23. — Mihály, gyári munk., IX, soroksári u. 41. — Orbán, zenész, IX, Ferencz-körút 10. Godál Árpád, férfiszabó s., VH, Barcsay-u. 8. — Ferencz, férfiszabó s., VH, Peterdy-u. 34. Godalik István, bolti szolga, V, nádor-u. 14. Godán Gyula, lakatos s., IX, Ferencz-tér 11. Gódány Péter, keresk., IX, Ferencz-u. 26. Godány Vincze, férfiszabó, IX, csillag-u. 10. Godár Béla, m. hiv., VH, szövetség-u. 5—7. — László, czipész s., VIH, losonczi u. 8. Godava János, napsz., X, óhegy 8049/50. Goderbach Mihály, gyári munkás, IX, mester-u. 30. Godnautz Károly,kőműves m.,VIH,népszinház-u. 30. Godó György, szabó s., VIH, József-u. 70. — János, ács s., Vili, szigetvári u. 3. — József, vili. k. vez., VHI, Bezerédi-u. 11. — Mihály, szolga, VHI, óriás-u. 6—8. Gódor István, lakatos s., IX, soroksári u. 17. — József, napszámos, X, pékerdő 7291. Godor Mihály, kintornás, IH, lilatori dülő 1822la. — Mihály, mészáros s., VHI, tömő-u. 8. — Mihály, kocsigy. s., VIH, szigetvári-u. 17. Godor Schweiger János,szabó m.,VH, Kazinczy-u.28L Godova Lőrincz, napszámos, X, óhegy 8049/50. — Pál, házm., X, hölgy-u. 23. Godra Sándor, rézműves, VI, váczi út 87la. Goebel 1. Göbel. Goetz 1. Götz. Góg Bókus, kőmives s., VI, Szabolcs-út 28. Góga András asztalos s„ IX, Csepel-rakpart 16. Gogel Adolf, betűszedő, VHI, József-u. 50. Gogela Gergely, posta és táv. főt., VH, aréna-út 4. Góger Francziska, magánzó, VH, nefelejts-u. 56. — Francziska, kiszolgálónő, H, Margit-körút 51. Goger József, házfelügy., V, Csáky-u. 4. — László, min. s. titkár.,'VIH, zerge-u. 4. — Mári, magánzó, V, Garam-u. 34. Gogesch Lajosné, magánzó, VI, f. erdősor-u. 5. Gogoja György, házfelügy., VH, király-u. 29. Gogola Ferencz. asztalos m., VH, csömöri út 79. — János, hajógépész, IH, kórház-u. 31. Gogolák György, kath. leik., I, szarvas-tér 6. — József, államrend. gazd. tanácsos, I, pálya-u. 7. — Károly, belügym. számell., I, országház-u. 5. Göhl, (Göll). — Antalné, özv., magánzó, IV, magyar-u. 11. — Janka, mosónő, VIH, óriás-u. 26. — János, (Göll), czipész m., V, Koháry-u. 19/a. — János, (Göll), tanár, VI, Lázár-u. 18. — Ödön, m. nemz. muz. tisztv., IV, magyar-u. 11. — Bezső, (Göll), teknik. tanár s., VI, Lázár-u. 18. Gohlmann, (Golmann). — Béla, férfiszabó m., V, Gizella-tér 3. — Jenő, (Golmann), magánhiv., VI gyár-u. 13. Goigner Fer.-né,özv.,magánzó,I,Krisztina-körút 151. Goigy Mátyás, salonmatróz, IH, szentendrei lit 24. Goitein Benedek, hiv., VI, Teréz-körút 40—42. — Henrik, nyelvtanár, VI, Teréz-körút 32. — Ignácz, kaparász, VI, Teréz-körút 40—42. — Jakab, ügynök, VH, István-tér 16. — Zsigmond, ker. m. tanár, VH, Bottenbiller-u. 27/&. Goj, (Gojj). — József, kovács s., VHI, Stáhly-u. 7. — Szaniszló, (Gojj), lakatos s., VI, Bulcsu-u. 9. Gojdics Antal, tanitó, IX, soroksári út 25/a. Golács (Goláts). — Károly, lakatos s., VTH, örömvölgy-u. 10/a. — Antal, (Goláts), sütő s., VHI, Staffenberger-u. 14. Golany István, kocsirendező, VH, aréna-út 6/8. Golasik Antal, vasöntő, V, váczi út 148/C. Golaudi Guidó, czementmunk., VH, Elemér-u. 5. Golcz József, bádogos s., IX, védgát-u. 21. Gold Ábrahámné, magánzó, VH, szövetség-u. 30/6.. — Adolf, czipész, VI, ó-u. 40. — Alajosné, varrónő, IH, kis-czelli u. 6. — Antal, timár, Hl, Lajos-u. 173. — Antal, lemezelő m., IX, Ferencz-u. 23. — Béla, keresk. ügynök, VI, Hunyady-tér 1. — Béla, bankhiv., VI, uj-u. 34. — Benő, szobafestő, VI, Vörösmarty-u. 57. — Ede, házmester, VH, szövetség-u. 31. — Ferencz, házfelügyelő, VIH, Bökk Szilárd-u. 24. — Ferencz, szolga, H, csapláros-u. 4. — Győző, postatakp. s.-tiszt, H, Toldy Ferencz-u. 26. — Hermann Sámuel, ócskavaskeresk.,VHI, vig-u.10. — Ignácz, mészáros, VIEl, fecske-u. 37. István, min. számtanácsos, I, pálya-u. 11. — Jakab, szabó s., VI, szerecsen-u. 13. — Jakabné, özv., házmesternő, VI, n. János-u. 14. — János, fodrász, IH, Lajos-u. 193. — Jánosné, özv., nyugdijas, H, Toldy Ferencz-u. 26. — Jenő, magánhiv., V, váczi körút 22. — József, kereskedő s , VH, Kazinczy-u. 30. — József, kutmester, H, szegényház-u. 38. — József, szerszámgyáros, VTH, Bökk Szilárd-u. 16. — Kornél, magánhiv., II, lánczhid-u. 12. — Lipót, esztergályos m., IX, bokréta-u. 27. — Lipót, irodaszolga, H, Ganztel., k. Bókus-u. 7. — Lipót, mázoló s., VHI, nagyfuvaros-u. 10. Kádár Mihály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28 WtT

Next

/
Oldalképek
Tartalom