Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

1. rész - B) Ház- és telekjegyzék - VI. Kerület. (Terézváros)

Terézváros. Ház- és telekjegyzék. 78 VI. Kerület. Terézváros. 38 Wollner Hirsch Sa­lamon 3522 439 Ozv. Kohn Ignáezné szül. Kohn Mathild 3517 40 Back Fülöp és neje 3523 41 Özv. Porst Józsefné és Kölber Lajosné 3516 42 Goldschein Károlyné 3524 43 Özv. Pfligler Ignáezné 3515 44 Katzer József 3525 45 Preyer Józsefné és gyer­mekei 3514 46 VI. és VH. ker. kisded­óvoda-egyesület 3526 •47 Rothstock Kár. és neje 3513 48 Pucher Józsefné 3527 49 Szerényi Ferenczné sz. Maguscher éstestv. 3512 50 Gyár-u. 32. 51 Szentmihályi Fichtl János 3511 Palócz-utcza. (Külterület.) 1 Gömb-u. 96. 3 Hoffmann József czég 1553-1560/ fS 5 Hoffmann József czég 1553-1560/79 6 Szedlaki József és neje 1553—1560/33 8 Mezey Zsigmond 1553-1560/34 9 Király János, 1553—1560/3/ 10 Beckmann Ádám és neje 1553—1560/35 11 Georgovics Miklós 1553-1560132 13 Diós-u. 1 Petneházy­utcza. (Külterület.) 2 Dutkievicz Tamás 1587—1588//3 4 Dutkievicz Tamás 1587—1588//2 6—8 Brittania magyar fémárúgvár r.-t. 1587—1588/5—9 7 Frohner János hagya­téki tömege 1590—1597/4 9 Frohner János hagya­téki tömege 1590—1597/53 10 Frohner János hagya­téki tömege 1590—1597/5 11 Frohner János hagya­téki tömege Í590 -1597/59 12 Frohner János hagya­téki tömege 1590—1597/5 13 Frohner János hagya­téki tömege 1590- 1597/60 14 Frohner János hagya­téki tömege 1590—1597/57 15 Frohner János hagya­téki tömege 1590—1597/3/ 16 Frohner János hagya­téki tömege 1590—1597/54 17 Röppentyű-u. 18. 18 Frohner János hagya­téki tömege 1590-1597/53 19 Röppentyű-u. 19. 20 Frohner János hagya­téki tömege 1590—1597/52 21 Ifj. Kály Gábor és neje 1641 Frohner János hagya­téki tömege 1590—1597/5/ Ifj. Kály Gábor és neje 1642 Frohner János hagya­téki tömege 1590—1597150 Kmiatovszky Albert 1643 Böppentyű-u. 20. Hannák Ferenczné 1644 Röppentyű-u. 21. Lehmann Bezső 1645 Zsuzsántzky Péter 1617 Lantos Antalné és dr. Bihari Mór 1646 Klepatsch József és neje 1616 Krakauer Samu és neje 1647//3, 1678—1679//3 Özv. Czorny Gáborné 1615 Schläger Lajosné, sz. Sorger Bozália 1614 Richter Károly 1613 Hromacsek István és neje 1612 Konrád Pál és neje Borbála 1611 Űteg-u. 40. Krausz Mayer örökösei 1529-1530,1532, 1539 75 47 Krausz Mayer örökösei 1529-1530, 1532, 1539 49 Krausz Mayer örökösei 1529-1530, 1532, 1539 51 Krausz Mayer örökösei 1529-1530, 1532, 1539 73 54 Üteg-u. 45. 56 Krausz Mayer örökösei 1529­1530, 1532, 1539 95 58 Krausz Mayer örökösei 1529-1530, 1532, 1539 101 60 Krausz Mayer örökösei 1529-1530, 1532, 1539 102 62 Bodánszky Jakab 1529­1530, 1 532, 1539 108 63 Klein József 1540lb la/10 64 Béke-u. 11. 66 Beich Anna és Mária 1540lbla/1/i 68 Stettner Adolf és neje 1540lbla/15 79 Csasznek Kár. és neje 1548-1 549, 15 50—1552/a a/53 81 Simig Vendel és neje 1548—1549, 1550—1552/a a/82 90 Kattausch József 1548-1549, 1550—1552/a a/35 JPetöfl-ntcza,. 1 Király-utcza 34. 2 Király-utcza 32. 3 Özv. Blum Henrikné 3883 4 Özv. Fröhlich Jánosné 3846 5 Pollák Manó és neje 3882 6 Fröhlich Jánosné' 3847 7 Köbeit Gyula 3881 8 Orosz Sámuel és neje 3848 9 Weszelovszky Karolin és Vigassy Jánosné 3880 10 Wagner Salamon 3849 11 Singer Sándor és neje 3879 12 Preisz György örökösei 3850 13 Andrássy-út 21. 14 Szerecsen-u. 25, 27. 16 Conrad, szül. Hétsey Julia 3866 18 Andrássy-út 19. Podma ii i czky­utcza. 1, 3 Dr. Bersuder Lajos Lipót 3595 2 Weisz Berthold és Manfréd 3634 4 Weisz Berthold és Manfréd 3632 5 Lederer Gusztáv 3596 6 Mogvoróssy Lipótné 3630, 3631/6 7 Özv. br. Hornig Vil­mosné 3599 8 Déry Károly és neje 3628 9 Oesterreicher Miksa 3600/a 10 Özv. Vak Alajosné 3627 11 Dr. Kaldrovits Gézáné 3602 12 Váczi körút 55. 13 Kisk. Bauscher test­vérek ^ 3603 14 Weisz Nándor és Schwartz Samu 3615 15 Boronkay Ignáezné, sz. Bischitzky Berta 3606 16 Langenfeld Frigy., Vag- \ ner Sándor ós társaik 3614/6: 17 Dr. Rottmann Armin 3607 18 Özv. Machlup Lajosné 3614la 19 Mendl István és neje 3612-3613/6 20 Teréz-körut 54, 56, 58. 21 Bródy József 3612—3613/a 22, 24 Teréz-körút 45, 47, 49. 23 Gyár-u. 45. 25 Teréz-körút 52. 26 Budapest szék. föv. 2982/5 27 Id. Luczenbacher Pál 3453—3454/«//; 28, 30 Aréna-út 100. 29 Beuter Nándor 3453—3454/0/4 31 Jellinek Adolf és neje 3453—3454la/5 33 Kisk. Molinári testvé­rek ^ 3378 35 Kálmán Gusztáv és neje 3377, 3380, 3381/6 37 Klein Károly 3377, 3380—3381/« 39 Dr.Ulmer Lázár, Mann József 3369—3376/3 41 Ligetv Siegfr. és neje 3369-3376/5 43 Vörösmarty-u. 66. 45 Magyarországi symbo­likus nagypáholy 3282-3292/3 47 Beich Mór 3282-3292/2 49 Zipernovsky Károly 3282-3292// 51 Özv.Bernauer Lajosné 3281 53 Klein József és Adolf 3280 55 Rózsa-u. 98. 57 Breslmayer Kálmán és neje 3189 59 Stadler Benedek 3190 61 Dr. Widder Győző és Britt Ferencz 3090// 63 Fuchs Dávid és Jüng Ödön 3090/2 65 Özv.FerjanicDánielné 3089 67 Dr. lovag Floch Rei­chersberg Henrik Ján. 3088 69 Grün Miksa és neje 3074 71 Fellner Sándor 3073 73 Strasser E. Adolf 3072 75 Dr. Toldi Ármin és Folkmann Salamon 3057 77 Dr. Toldi Ármin 3056 79 Kisk. Fejérváry Sarolta és társai 3055/6 81 Kaufmann Józsefné 3055/« 83—93 M. kir. államvas­utak 2983/c 95—109 M. kir. államvas­utak nyugdíjintézete 2983/6 111—119 M. kir. államvas­utak 2983'/«. Próféta>utcza. 1 Irgalmas nővérek 3933 2 Érsek-u. 4. 3 Friedmann Lajos 3934 4 Budapest szék. főv. 3924 5 Pozsgay Tivadarné, sz. Jeszenszky Terézia 3938 6 Strebina Nándor 3923 7 Neumayer Ede és neje ' 3939—3941/a 9 Eötvös Károlyné 3939-3941/6 Révay-utcza. 1 Andrássy-út 2. 2, 4 Váczi körút 15. 3, 5 Andrássy-út 4. 6 Leitner Márk Lipót 3786 7, 9 Andrássy-út 6. 3805 8 Engel J. Frigy, és neje 3787 10 Prónay Istvánné 3788 11 Andrássy-út 8. 12 Steiner Mihály 3789 13, 15 Andrássy-út 10. 14 Lederer Gusztáv 3790 16 Schottola Ernő 3791 17 Andrássy-út 12. 18 Schweiger Gyula 3792 19 Andrássy-út 14 3800 20 Franki Bozália örö­kösei 3793 21 Andrássy-út 16. 22 Franki Rozália örö­kösei 3794 23 Andrássy-út 18. 24 Bauscher János Emil 3795 25, 27 Andrássy-út 20. 26 Dalszinház-u. 8. Bóna-atoza. (L. a VH. ker. is.) (Külterület.) 22 Erzsébetkirályné-út 28. 24 Kisk. Ensel Réső Hor­tensia, Kálmán és Sze­réna 1901—1904/3 Kádár Mihály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28 S0T

Next

/
Oldalképek
Tartalom