Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

10. rész. Lakás-jegyzék (Budapest) - K

Kep—Ker. Lak-jegyzék. 858 Lak-jegyzék. Ker—Kern. Kepes Imre, kőmivesm.,AH, Csengery-u. 72. — Jenő, magánhiv., YI, eskü-tér 5. — József, pestm. számvevő, YHI, üllői út 14. — Józsefné. özv. doh.-tőzsdés, YI. Andrássy-út 7. — Kálmán, gabonabizom. YII, dohány-u. 80. — Kálmán, borügynök, YI, lovag-u. 7. — Lajos, magánzó,YI, sziv-u. 28. — László, magánhiv., VI, Podmaniczky-u. 31. — László, dr., orvos, II, török-u. 32. — Miklós, keresk.-segéd.YII, Erzsébet-körút 19. — Pál, dr., ügyvéd, IV, borz-u. 9. Kepess Józsefné, özv., doh. tőzsdetul.,VI,Révay-u. 8. Képessy Árpád, dr., min. titkár, IV, Lipót-u. 48. — István, dr., máv. fogalmazó, VIII, József-körút 36. — Jakab, nőszabó, IV, koronaherczeg-u. 11. — József, dr. ügyvéd, YHI, József-körút 36. Kepf Manó, ügynök, V, alkotmány-u. 15. — Mór, keresk.-segéd.YI, Podmaniczky-u. 5. Keppich Alaj., tőzsdeügyn., YI, Podmaniczky-u. 15. — Arnold, dr., orvos,VI, Teréz-körút 25. — Béla, tőzsdeügynök,VI, Podmaniczky-u. 15. — Emil, földbirt., YI, szobi-u. 3. — Emil, dr., orvos,VI, Podmaniczky-u. 15. — Ferencz, ügyvédsegéd, TV, kalap-u. 9. — Ferencz Frigyes, ügynök, IV, Kossuth Lajos-u. 3. — Ferencz, dobozgyáros, VI, Dávid-u. 9. — Gyula, dr., ügyvéd, YTH, József-körút 30—32. — József, keresk. hiv., IY, Gizella-tér 2. — Lipót, magánzó, V, Árpád-u. 6. — Miksa, magánhiv.,VI, Dávid-u. 9. — Ödön, magánhiv., V, Árpád-u. 6. — Vilmos, füszerk.,VI, Dávid-u. 8. — Zsigm., szobafestő. III, Lajos-u. 233. Keppik Ármin, magánhiv..VIII, Bezerédy-u. 3. Kepplinger József, kőfaragóm., II, Zsigmond-u. 28. Keptenbaum Henrik, keresk. alkalm.,VI, gyár-u. 48. Kerber Henrik, ablaktiszt, vál.,ATH, József-körút 64. — Jánosné, háztul., H, daru-u. 20. Kerbler Ferencz, borbély, VI, rózsa-u. 70. — Gyula, postafőnök, Vn, k. kerepesi út 13. — Lajos, számvizsgáló. I, úri-u. 19. Kercser Károly, ifj., statiszt, főtiszt, IH, bécsi út 27. Kerecsényi Ferencz, számtiszt, IX, Erkel-u. 10. — Sándor, vendéglős, VH, Gizella-út 31. Kerécz István, szabó,ATH, n. templom-u. 31. Kerek Ferencz, máv. hiv.,AHI, csömöri út 14. — Irma, magánzó, IV, ujvilág-u. 2. — Jánosné, özv., szabónő,A'H, Károly-körút 7. — Lajos, főv. kézbesítő,AHH, Hunyady-u. 39. Kerekes Ágoston, magánhiv.,ATI, Izabella-u. 8. — Antal, építőmester, IV, képiró-u. 6. — Aurelné, magánzó, A T, sólyom-u. 18. — Erzsébet, varrónő,AH, szerecsen-u. 22—24. — Gábor, majoros, X, cserkesz-u. 8. — Gézáné, özv., magánzónő,A'H, hajcsár-u. 24. — Gusztáv, máv. ellenőr,A'I, Csengery-u. 86. — Gyula, czipészm., H, hattyú-u. 21. — Istvánné, özv., mag.,A'H, Erzsébet-körút 56. — János, fa- és szénárus, IX, Czuczor-u. 10. — Jánosné, magánzónő, H, kapás-u. 50. — József, ny. máv. főfelügyelő, IX, vámház-körút 15. — József Emil. keresk.-se'géd, IV, váczi-u. 19. — Lajosné, magánzónő, I, uri-u. 72. — László, tisztviselő,AHH, József-körút 68. — Mátyásné, özv.. kifőző, IA'. képiró-u. 6. — Pál, korcsmáros, IX. mester-u. 61. — Péter, gépfelügyelő, H, csalogány-u. 1. Kerékgyártó Árpád, dr., egyet, tan.', TV, sörkáz-u. 6. — Árpád, p. ü. m. számvizsg., I. sz. háromság-tér 9. — Béla, dr., leányisk. tanár, IX, vámház-körút 15. — István, máv. főellenőr. H. lánczhid-u. 1—3. — Elek, dr., főv. polg. isk. tanár, X, Héderváry-u. 29. — József, kir. főerdőőr, H, k. Bókus-u. 11. — Károly, főv. hiv.,VH, hársfa-u. 18. Kerényi Ábrahám, fuvaros.VH, kerepesi út 71. — (Kohn) Arnold, szállító.AHH, kerepesi út 71. — (Kohn) Emil M., hivatalnok, AHH, kerepesi út 71. Kerényi Gyula, máv. hiv., A'I, sziv-u. 18. — János, pü. min. számt., A'II, Vörösmarty-u. 2. — Bezső, főv. közp. pénzt, tiszt, IX, Lónyay-u. 26. Kerepesi István, postaaltiszt, AHH, Baross-u. 73. Kerese Gábor, tvszki biró, VH, Erzsébet-köiút 14. Kereső Jánosné, korcsmáros,ATH, práter-u. 9. Kerestyén Jánosné, magánzónő, H, török-u. 73. Kérész Ferencz, korcsmáros,A'I, rózsa-u. 71. Keresz János, p. ü. m. számell., IX, Kinizsy-u. 14. Keresztély Sándor, zongoragyáros,VI,váczi körút 21. Keresztény István, füszerker.. H. lánczhid-u. 6. Keresztényi Dániel, mozdonyv.,VIH, Lujza-u. 27—29. Keresztes A. B., vas. ellenőr,A'I, lovag-u. 17. — A. Gyula, kiskeresk., IX, tüzoltó-u. 25. — Antal, keresk., IA 7, városház-tér 2. — Béla, id., magánzó,AHI, nefelejts-u. 48. — Béláné, özv., magánzónő,A'H, Damjanich-u. 43/a. — Dénes, kovácsm ,VHI, szigony-u. 10. — Domonkos, áll. hiv.,AHI, Barcsay-u. 3. — István, dr., alorvos, IX, sz. István-kórház. — István, főmérnök, VI, Teréz-körút 33. — János, vasúti, AHH, k. kerepesi út 15/4 — József, dr.,úgyvéd, IA 7, zöldfa-u. 40. — Kálmán, máv. hív.,A'I, Podmaniczky-u. 17. — Károly, földbirt., I, Mészáros-u. 11. — Károly, ny. főv. hiv.,A'H, Erzsébet-köriít 15. — Károly, honv. ezredes, hadbíró, H, lánczhid-u. 2. — Lajos, háztul.,VH, csömöri út 48. — Terézia, fa- és szénker.,AHH, szüz-u. 1. — Zsigmondné, özv., mag., IX, üllői út 23. Keresztesi Samu, ev. ref. vallástan.,A'H,Dembinszky­utcza 30. Keresztessy György, mozdonyv.,A'H, utász-u. 8. — József, dr., ügyvéd, V, sas-u. 6. — Lajos, magánhiv.,A 7IH. Pál-u. 6. — Pál, kir. bír. becsüs, IX, Ferencz-körút 44. — Vilmos, tvszéki hiv., YH, dob-u. 49. Keresztszegi Lajos, curiai biró,AHH, vas-u. 8. Keresztúry Ferencz, postatiszt, X, f. rákosi rét. 7599. — Imre, czipészm.,AHI, szövetség-u. 39. — Istvánné, magánzó,A'H, István-út 26. — Pál, czipész, AHH, üllői út 52. — Sándor, postatiszt, VI, Csengery-u. 72. Kereszty István, muzeumi hiv.,AHII, Bethlen-u. 8. — Sándor, min. osztálytanácsos, I, tárnok-u. 12. Kerger József, korcsmáros, IX, soroksári u. 94. Kéri Antal, szatócs,AHH, n. templom-u. 29. — Gizella, varrónő,A'I, epreskert-u. 33. — Imre, háztul., X, Apaü'y-u. 12. — Márk, dr., ny. tvszéki biró, A 7I, lovag-u. 15. — Sándor, ügynök,AHI, király-u. 73. Kerka József, magánhiv.,A'H,Kazinczy-u. 6IB. Kerkápoly Károlyné, magánzónő, IX, csillag-u. 8. Kerkovits Antal, könyvelő,AH,Andrássy-út 4. Kermann József, máv. raktárnok,A'I, Bajza-u. 40. Kermpotich Frigyes, cs. és kir. alezr.,V, sólyom-u. 18. Kern Arthur, magánhiv.,AHI, holló-u. 10. — Aurél, iró, A 7I, gyár-u. 14. — Emil, rézműves, H, kapuczinus-u. 16. — Ernő, lámpagyári irodafőnök, X, állomás-u. 5. — Fer., korcsmáros, IV, bástya-u. 25. — Ferenczné, háztul.,ATH, zerge-u. 21. — Géza, dr., orvos, IY, kigyó-u. 2. — Gusztáv, vasúti felügyelő,V, Erzsébet-tér 10. — Györgyné, magánzónő, IX, soroksári u. 39. — Henrik, ügynök, IV, Gizella-tér 2. — Ilka, magánzónő, H, fő-u. 28. — Jenő, mérnök,V, váczi út 50. — József, főcsirázóm., X, k. jászberényi út 11. — Lajos, magánhiv..VI, váczi körút 17. — Lipót, fakeresk.. V, váczi körút 60. — Miklós, kalauz, IX, Lujza-u. 34. — Miksa, földbérlő, Y, Béla-u. 4. — Bóbert. marhakeresk.. Y. váczi körút 28. — S. Ferencz, háztul., AH, városligeti fasor 36. — S. Ferencz, magánzó, X, hölgy-u. 16. — Sándor, tőzsdefutár, AH, váczi körút 17. TÖRÖK A.és TÁRSA a m. kir. szab asziáíysorsjáték főelárusítója,Y. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom