Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

7. rész. Lak-jegyzék - B

Bad—Baj. Lak-jegyzék. 542 Lak-jegyzék. Baj —Bak. Badavinsky P., fényképész, I, Döbrentey-u. 9. Baday Dániel, posta-távirdatiszt, VII, csömöri-út 23. Bade Mihály, kárpitos, VII, akáczfa-u. 26. — Mihályné, borbély, VII. akáczfa-u. 14. Badegruber József, vendégl., IV, magyar-u. 3. Bader, Baader. — Adolf, utazó, VII, Csányi-u. 3. — Antal, posta altiszt, II, csalogány-u. 39. — Ignáczné, Vili, Bezerédy-u. 13. — János, posta-táv. s. tiszt, VI, Andrássy-út 48 . — Jakab, fűszeres, VIII, népszinház-u. 26. — József, szijgyártó, IX, soroksári-u. 96. — József, szabó, VI, -ziv-u. 34. — Mór, ügynök, VI, Teréz-körút 25. Badics, Badits. — Ferencz. dr., főgymn. igazg., I, várfok-u. 10. — János, házt., Újpest, nádor-u. 2. Baditz Ottó, festőművész, VI, felső erdősor 16. Bádonyi Mihály, mozdonyvez., VHI, k.-kerepesí-út 8 ház, IV. szám. Bados Antal, szabó, VIII, futó-u. 14. — Zsigm., pénztárnok, VI, hajós-u. 9. Badoviczky Pál, isk. gondnok, I, egyház-tér 6. — Pál, fényképész, I, Czakó-köz 4. Badrach Károly, kereskedő, V, akadémia-u. 14. Baer lásd Beer között. Baeuml lásd Beimel között. Bagaméry Károlyné, vendéglős, IX. soroksári-u. 67. Bagi Antal dr., titkár, ügyész h., IX, üllői-út 19. — Antal, hiv., IV, egyetem-utcza 6. — László, fog. gyakorn., VH, Erzsébet-körút 22. Bagin József, VIH. Karpfenstein-u. 22. Bagó Alaj., nyomdász, II, ponty-u. 4. — Francziska, özv., háztul., II, iskola-u. 26. — József, posta^zolga, VIH, kőfaragó-u. 8. Bagoly Kálmán, VH, Erzsébet-körút 23. — Sándor mérnök. I, Pauler-u. 3. Bagoméry Károly, kocsmáros, IX, soroksári-u. 67. Bagonyi Adolf, tanitó, VHI, nap-u. 21. — G. gyári hiv., VIH, József-körút 81. — Gizella, magánzó, VIH, József-körút 18. Bahel Bezső, sütő, H, retek-u. 37. Bahr Vilmos, kávés, VH, csömöri-út 16/a. Bahunek Béla, p.-ü.-őri biztos, IX, liliom-u. 38. Bai lásd Bay között. Baich Jeane Varadie, IV, Petőfi-tér 1. — Milós, br., orsz. képv., földbirt., IV, bécsi-u. 8. Baidacs Zsuzsatna, varrónő, VH, nefelejts-u. 50. Baier lásd Bayer között. Bainrohr József, czipész, IV, Ferencz-József-rakp. 22. Baintner Barnabás, tak. pénzt, számt., VI, hajós-u. 1. — Imre, ügyvéd, VI, hajós-u. 1. — Tivadar dr., jegyző, H, fö-u. 15. Bainville Ján., földbirt., VI, Lendvay-u. 2. Baisák Juliánná, magánzó, VI, n. János-u. 5. Baiser Pál, borbély, VIH, tömő-u. 24. Bait József, VI, Hunyady-tér 7. Baitek Ferencz, kávés, H, fő-út 9. Baitz Irma, zeneszerző, VI, Teréz-körút 28. — Józs., honv. gy. főhadn., H, Krisztina-korút 89. — Karoly, vasügynök, IV, városház-u. 4. — Bomán, vasügynök, IV, városház-u. 4. Baj lásd Bay között. Bajai Béla, főrendiházi hiv., VIH, muzeum-épület. Bajczi Imre, czipész, VH, Klauzál-u. 6. Baják János, VI, Dávid-u. 7. Baján János, m. á. v. portás, VII, közp. p. udvar. — János, építész, VI, Izabella-u. 47. — János, hivat., IX, soroksári-u. 10. Bajári Jánosné, magánzó. VH, Almássy-tér 17. Bajcs Ivánné, báró özv., IV, Petőfi-tér 10. Bajcsy József, d. v. hiv. I, Krisztina-u. 20. Baj er lásd Bayer között. Baji lásd Bay között. Bajkay Endre, dr., kir. alj. biró, VHI, József-u. 10. — István, szolga, \TH, vig-u. 4. — József, m. á. v. ellenőr, VI, felső erdősor 12. Bajkay József, máv. hív., VH, Wesselényi-u. 46. Bajnóczi Józsefné, magánzó, VHI, Mária-u. 21. Bajom Pál, asztalos, VHI, práter-u. 39. Bajor Ignácz, vaskereskedő, VHE, Stáhly-u. 7. — Istvánné, özv., magánzó, IX, üllői-út 79. — Kár., ügynök, V, váczi-körút 56. Bajovisch György, asztalos, VI, bajnok-u. 1. Bajtay Péter, h. kath. hittanár, H, török-u. 4. Bájtom Jakab mag. hivatalnok, IX, k. soroksári-u. 9642 IB. Bajusz Bálint, háztul., Újpest, gyár-u. 89. — Ján., posta táv. főtiszt, VIH, ílunyadi-u. 5. — József, háztulajdonos, IX, páva-u. 11. Bajza Ferencz, p. ü. min. számvizsgáló, H, Krisztina­korút 35. — Istv., eh'., min. s. titkár, I, úri-u. 4. — József, m. á. v. hiv. és hirlapiró.VH, Trefort-u. 4. — József, czipész, VH, Csengery-u. 28. — Lajos, mérnök, VI, Izabella-u. 72. Bak lásd Back között. Baka Albert, p. és t. tiszt, VI, Teréz-körút 28. — Endre, s. tiszt, IX, Ferencz-körút 40. — Mihály, bankszolga, VIH, Bökk Szilárd-u. 14. Bakács Józsefné, Ida, nyugdíjas, VHI, József-u. 109, — Lajos tisztviselő, H, fő-u. 76. Bakay, Bakai. — János, házt., Újpest, tél-u. 24. — József, füszerkeresk., VI, Izabella-u. 50. — József, utazó, VI sziv-u. 33. Bakajsza Imre, bognár, VHI, aggteleki-u. 19. Bakcsy Antal, postatáviró főtiszt, IV, Lipót-u. 43. — Benő, p. és távirdatiszt, VHI, Sándor-u. 17. Bakéra Fülöp, bognár, VIH, Karpfenstein-u. 24. Bakicsné, kifőzőnő, IV, kecskeméti-u. 9. Bakk lásd Back között. Bakó János, mészáros, VIH, Mátyás-tér 7. — Gyula, dr., keresk. és váltó tvszki biró, V, sólyom-u. 18. — János, kávémérés, VIH, Mátyás-tér 5. — Kálmán, műszerész, VIH, József-korút 22—24. — Lajos, mag. hivatalnok, VI, Teréz-körút 24/a. — László, szinész. — Mária, keresk., Újpest, fő-u. 113—115. — Sánd. dr.,orvos, egyet, tan., IV, kecskeméti-u. 5. — Lajos, zenetanár, VlH, tömő-u. 5. I. em. Bakody Tiv., dr., egyet, tanár, kórházi főorv.,, IV, muzeum-körút 7. Bakofen lásd Backofen között. Bakonyi Alb., asztalos, VH, Garay-tér 2. — Elek, dr., ügyvéd, VI, lövölde-tér 4. — Géza, p. ü. min. oszt. tanácsos, V, Arany János­utcza 34. — István, súgó, VH, Wesselényi-u. 19. — Kálmán, dr., alügyész, VH, Csengery-u. 20. — Lukács, gazda, X. «Grund» szállás. Bakos Bold., nyug. százados, VH, alsó erdősor 5. — Gábor, vas. vállalkozó mérnök, VHI, József­körút 15. — István, hentes, VI, lőportár-dülő 1732. — István, lakatos, X, felső vaspálya-u. 29. — János, műszaki tanácsos, VHI, Bökk Szilárd­utcza 16. — János, kir. táblai biró, IX, Ferencz-körút 40. — József, oki. gyógysz. VH, kerepesi-út 12. — József, lottohiv., Erzsébetfalva. — József, elölj, kézbesítő, VHI, kis-stáczió-u. 3. — Juha, divatárus, VHI. Szentkirályi-u. 22. — Kálmán, mozdonyvezető, VI, Podmaniczky-u. 1. — L., női divatáruk., IV, kecskeméti-u. 9. — Laj., hivatalnok, VIH, Szentkirályi-u. 22. — Laj., kovács, IX, üllői-út 99. — László, asztalos, VIH, Szentkirályi-u. 22. — Mihály asztalos, VIH, német-u. 8. — Ödön, dr orvos egyet, gyakornok, IX, Ferencz­körút 39. — Pál, máv. ellenőr, VILI, kőfaragó-u. 5. — Pál, szobafestő, VH, Bottenbiller-u. 29/6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom