Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke

Szilvórium. C-ím-jegyzék. 496 Czím-jegyzék. Szóda. Szilvórium íermelö. Hermann A., szilvórium termelő, Varasd, fiókja: horvátországi szil­vórium csarnok, VH, Erzs.-körút 22. Szinliázjegy elárusító irodák. Városi szinházjegyiroda, IV, korona­herczeg-u. 8 és IV, k.-hid-u. 5. Városi szinházjegyiioda, VI, Andrássy­út 2. Szitakötők. Dworsák Pál, VHI. kerepesi-út 51. Hiker Antal, IV, Lipót-u. 54. Jávorniczki Jáno Újpest, fő-út 81. Kollerich Pál és tiai, iroda és raktár : IV, Fer. József-rakp. 21. Gyár : IX, Márton-u. 15. L. hirdetést. Schaller Ján., IX. soroksári-u. 7. Singer Antal, H, fő-u. 67 Stadler Mihály, Újpest, fő-u. 135. Urmáuczy és Tsa, IX, k.-soroksári-út 56. Zimmermann Gyula és fia, VIH, Rá­kóczy-tér 18. Sziva cs-raktár. Kardhordó Árpád, VI, Andrássy-út 17. Nagy Ignácz, VH, Károly-körút Watterich Arnold, VH, dohány-u. 5. L. hirdetést. Szivarka-papir- és liüvcly-gyár. Halász Ferencz, VI, király-u. 10. Szivarka-papir _éa hiivel.v, valamint szi­varszipkagyár. Különlegességek: «Be­form • szabadalmazott nicotinfogó papir­szipkák é-i Salisburryi szabadalmazott corkszopokáju hüvelyek. «Cbansonett» franczia szivarkahüvelyek. «Club»" szi­varkapapir és hüvely vezér gynöksége az egész osztiák-magyar birodalom, Bosnia­Herczegovina és Románia számára. Gigarettenpapier=$ülfen unb Gigarren* fpiHen=gabrit. Specialitäten : • ÍR e f o r in» pat. nicotinf äuger Gignrreiifpi§en unb «Salisbury» pat. GigarettenljiUíen mit Goi fmunbftütfen. «G t; a n f o n e 11» hülfen au§ fran;. Gigarettenpapier. ®ene* raheprejeutan, pom patentirten Gigaretten* papier «G l u 6> für Deftei-rei^=Ungam, 33oönten=§erjpgoriua unb Diumänien. Rabiner Bernát, VI, szerecsen-u. 7/9. Szivattyú-gyárak és raktárak. Brauner J. L. és Tsa, V, váczi-körút 46. Hasenörl Ede, VI, Teréz-körút 34. Kádár Mihály, VI, Teréz­körút 34. Schottola Ernő, VI, váczi-körút, (Fon­ciére palota). L. hirdetést. Sturzer József, IX, tüzoltó-u. 7. L. hirdetést. Ulrich B. J., VI, Andrássy-út 28. Worthiugton, szivattvu-gépgyár r. t., VI, Teréz-körút 37." Szivattyú és vízveze­ték berendezések. Hottelmann Á., V, váczi-körút 28. Szobafestők. Adelmann J., VH, dob-u. 78. Auer testvérek, VI, rózsa-u. 62. Austerweil L., H, fő-u. 56. Baczkó Ján..VHI, futó-u. 32. Bonná Aladár, IH, Majláth-u. 14. Bleier Ant., VH, Csányi-u. 10. — Gyula, V, Zrinyi-u. 9. — Henr., 1, árok-u. 67. Brachfeld Lip., VH, dob-u. 10. Braun Adolf, IH, k.-korona-u. 33. — Lip., VI, Eötvös-u. 26. Breitner Laj., VI, király-u. 14. Brüll Samu, VH, kerepesi-út 64. Buchsbauni S., V, hold-u. 27. Burián Mih., I, Att la-u. 13. Dantsch Ant., II, szalag-u. 3. Dattner Adolf, VI gyár-u. 20. Deinbek Ján., II, medve-u. 36. Eckstein H., IH, k.-korona-u. 4. Eichhorn Vilm., VH, holló-u. 5. Eisenbach S., VH. király-u. 2L Eller Ignácz, VI, szerecsen-u. 18. Erhardt Laj., VH, diófa-u. 17. Fantó J., VH, kis-diófa-u. 16. Fischer Vilmos, VIH, kerepesi-út 65. Fried Mór, VII. Bem-u. 44. Friedmann Izsák, YH, Vörösmarty­utcza 4. Frisch M., I, aranykakas-u. 21. Futsek Kár., n, ostrom-u. 12. Fürst Sám., VHI, Szilágyi-u. 4. Gáspár József, IX, tüzoltó-u. 64. Glass Salamon, VH, holló-u. 13. Glattstein Adolf, IX, liliom-u. 26. Goldschmidt Jak., VI, bajnok-u. 31. Gottlieb Náthán, VI, ó-u. 18. Götz Aelolf, VH, dohány-u. 44. Griibel J., VH, Klauzál u. 8. Guttmann B. Izidor, VIH, József­körút 42. Hatsek Mór, VH, Kazinczy-u. 4. Heiler testv., VH, kerepesi-út 8. Hesser A., H fő-u. 63. Hurni J., I, Gellérthegy-u. 51. — B., I, úri-u. 24. Hüttener Ágost, IV, muzeum-körút 17. Jahn Ferencz József, I, Attila-u. 19. Kálmán Sándor, VIH, Stáhly-u. 73. Kavarnyik János, I, görög-u. 1. Keppich Zsigm., IH, Lajos-u. 233. Klein József, VH, Jósika-u. 7. Korn Salamon, VI, király-u. 40. Kramer Mór, VI, Lázár-u. 11. Krausz Illés, VI, Bévay-u. 10. Kretsch M., VH, hársfa-u. 3. Krivai Máiton, VHI, Vörösmarty-u. 7. Kröszl Gusztáv, IX. üllői-út 23. Kiinzlinger Zsigm., VH, Almá=sy-tér 12. Langfellner Venczel, VIH, k.-kerepesi­út 8 ház 5. Lisy F., IH, k.-korona-u. 56. Lorenz Bernát, IX, tompa-u. 28. Lötz Antal, IX, Csepel-rakpart 12. Löwinger Lipót, V, Kálmán-u. 24. Lusztig Ign., VI, hajós-u. 19. Mandl Lipót, VI, Eötvös-u. 23. Mann Jakab, VHI, Szilágyi-u. 4. Maszt Vilmos, VIH, kosz -ru-u. 30. Matyeka Fer.-né, VH, Csengery-u. 6. May Ferencz, VH, rózsa-u. 16." Mihályi Antal, VH, Huszár-u. 4. Modler J., VIH, Mária-u. 5. Moskovics Mór, VI, n.-mező-u. 45. Mühlhauser Alaj., VH, Klauzál-u. 21. Nádor Istv., VHI, Szentkirályi-u. 44. Neumann Henr., VH, Kazinczy-u. 18. Nieger Károly, V, vadász-u. 13. Oblath Ign., IH, mókus-u. 4. Pakos Pá,, VII, Bottenbiller-u. 29/b. Paul Ferencz, VIH, kerepesi-út 13. Poór Bódog, IX, angyal-u. 3. Pollák Samu, Újpest, Beniczky-u. 7. Beichart Antal, H, csalogány-u. 53. Beichmann József, VH, Csányi-u. 10. Beitzer F., VI, rózsa-u. 72. Rosenfeld Lip., VH, csömöri-út 65. — Zsigmond, Újpest, fő-út 49. Roth Zsigmond, IX, mester-u. 16. Ruszoyák Hermann, VH, király-u. 95. Sattler Mór, IH, Lajos-u. 152. Schacliter Mór, VIH, József-u. 91. Schaumann Dávid, VI, lovag-u. 20. Schlesinger Bernát, VI, Józsika-u. 11. Schmidt József, VIH, prater-u. 14. Scholtz Róbert, VIH, Baross-u. 34. Schuller Mór, VIII, Szentkirályi-u. 6. Schwartz Ábrahám, V, tükör-u. 5. — Ármin, V, tükör-u. 5. — Márton, I. Döbrentey-u. 40. Szabó Antal, VI, bajnok-u. 6. Szlvátsek Ferencz, ifj., H, iskola-u. 37. — János, n, iskola-u. 38. Spitz Mór, V, Erzsébet-tér 2. Spitzer József, VIH, Szentkirályi-u. 16. Steiner Izidor, IH, Lajos-u. 174. Stern Henr., VH, nyár-u. 17. Strenger Ephraim, Vn, holló-u. 15. | Tomy Lajos, VHI, Baross-u. 99. Vass László, VH, kerepesi-út 8. Vidasics István, VIH, Baross-u. 75. Weisz Mózes Sámuel, IH, Laj< s-u. 175. Wejroda Ign., VH, dohány-u. 45. Weninger N., H, fő-u. 28. Winter Sándor, VH, Kazinczy-u. 52. Zimmermann Bt rn., VH, Almássy-tér 16 — Mór, VI, Eötvös-u. 45. Szoba tisztítók. Dietrichstein M., V. Erzsébet-tér 13. WF" L. hirdetést. , Festor.izzi Péter, V, Széchenyi-u. 10. Horváth Fer., VI, uj-u. 31. i Kornya Sándor, VI, király-u. 52. Medien Istv., H, halász-u. 1. Morgós József, VIH, Berzsenyi-u. 5. Szobrász és mii­aszlalos. (L. képfaragók és sz brászok). Jaiser Gyula, VH, nefele ts-u. 26. Szobrászati műterem. Hahn J. < s testvére, VH, Rottenbiller­utcza 5/a. t&F L. hirdetést. Szóda kereskedő (mosó). Winternitzné és Társa, Ujp.-st.

Next

/
Oldalképek
Tartalom