Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

BUDAPESTI Í, c ZIM- ÉS LAKJEGYZÉK HITELES ADATOK ALAPJÁN SZERKESZTETTE JANSZKY ADOLF. * KILENCZEBXK ÉVFOLYAM. 1896-97. Ára vá ts/ójibí» kör ve 6 frt. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom