Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

4. rész - Budapesti czégek - I. A budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéknél bejegyzett czégek

Bejegyzett czégek. 282 Pénzintézetek. "Vecsei Karolina férfiszabó-üzlettulajd., czégv. Yécsei Antal. Végassi János István füszerkeresk. Vehner József szücsárú- és kalap-keresk. Veisz Adolf füszer-keresk. Velvart és Werber, társ. Velvart Lipót és Werber Ber­nát papir-keresk., Y, váczi-körút 8. Yértesi M. fehérnemű- és férfi-divatáru-keresk., Y, Do­rottya-u. 11. Vértessi Sándor illatszer-keresk., IV, Kristóf-tér 8. Veszprémi Samu vegyészeti termékekre ügynökségi üzlettulajd., IV, Károly-u. 1. Vidor István és fia, czégb. Vidor István arany-, ékszer­és ezüstáru-bizományi üzlettulajd., VII, király-u. 26. Vidor, Jákob, órás. Vidorfalvy Bódog füszer-keresk., VII, akáczfa-u. 31. Vigassi János István füszer-keresk. Villheim Lipót, szabó-üzlettulajd. Vimental Antal szabó-mester, IV, városház-tér 9. Viola Anna, czégb. Viola Józsefné szül. Potin Anna női divatáru-keresk. Viola Bertalanné szül. Stein Róza vegyes-keresk., czégv. Stein Mór. Viola Bertalan és Társa, társ Vio'a Bertalan és Weszter­mayer Ignácz, gépeladási és berendezési üzlet. Virág Menyhért széna-, szalma- és zab-keresk. Vitthalm Z., czégb. Vitthalm Zsófia sajt-keresk., czégv. Gálbávy Márton. Vizy Mátyás mészáros-mester., IX, mester-u. 18. Vlassek Ede gyógyszerész, I, Szt.-János-tér 1. Vogel, M., czégb. Vogel Márkus üveg-keresk., VHI, ke­repesi-út 41. Vogl Jenő rövidáru- és szalag-keresk., IX, üllői-iit 57. Vörös Kálmán bizománzi és szállítmányi üzlettulajd. V,, Arany János-u. 7. Vörösváry B., czégb. Vörösváry Bernát liszt-keresk., ITT, Lajos-u. 143. Vörösváry Mih. vegyes-keresk. Vörösváry Vilmos, czégb. Vörösváry Vilmos helyeseb­ben Izsák Farkas szatócs, III, laktanya-u. 32. Vuk M. és fiai, társ. Vuk Alajos, Vuk LajosésVuk Gyula kádár-mesterek és kádárfa-keresk., V, kült. váczi-út. Waczula Ant., czégb. Waczula Antal lánczkovács-üzlet­tulajdonos. Wadisteiner F. és társa, társt. Wadisteiner Ferdinand és Horn Frigyes Lajos üveg-, porczellán- és chinaezüst­áru-keresk., V, nádor-u. 13. Wagner Albert kárpitos. Wagner András füszer-keresk., V, Árpád-u. 6. Wagner, Anton, szűcs-mester. Wagner Ármin mérnöki vállalkozó, VI, Hunyadi-tér 4. Wagner Dániel dr. id. gyógyszerész, VI, váczi-körút 17. Wagner János épitő-mester, VI, hatvani-u. 16. Wagner József gyógyszerész. Wagner, Jos., füszer-keresk. Wagner Jenő dr. és Emil, vegyészeti ipar-üzlettulajd., IX, soroksári-u. 96. Wagner és Scliön, czégb. Wagner József és Schön Bezső kőműves- és építőmesterek., VI, bajnok-u. 9. Wagner, W., czégb. Wagner Venczel szabómester, VH, hársfa u. 9—11. Wagner & Hoffmann, társ. Wagner Gyula és Hoffmann Henrik varrógép-, ház- és szoba-távirdai eszközök el­adási, felszerelési és kijavítási üzlettul. Wahl Bernhart, kézmüzeti vegy. keresk., VI, király-u. 6. Wahrmann & Sohn, czégb. Wahrmann Mór nagy­keresk. Waizenkorn, C. & Söhne, társ. Waizenkorn Károly, Waizenkorn Bódog nagy-keresk. Czégv. Müller Lajos, V, Dorottya-u. 3. Waizner S. férfiruha-keresk. Waizner S. ifj., czégb. Waizner Samu bank- és bizo­mányi üzlettul. Wald Mihály rövidáru-keresk., VH, király-u. 21 és VI, Teréz-körút 18. Wald testvérek bizományi és szállítási üzlettulajd., VH, király-u. 3. Waldhauser A. G., czégb. Waldliauser Adolf György vas-keresk., VH, dohány-u. 6. Waldmann Lipót vászon-keresk., V, nagykorona-u. 9. Walentini Károly kávéházi üzlettul. Walla József czementöntő, VH, Bottenbiller-u. 13. Wallenfeld János útépítési vállalkozó. Wallenfeld, Kari, termény-keresk., VI, Andrássy-út 91. Wallner, Johann, kávéházi üzlettul., Vn, akáczfa-u. 40. Walser Ferencz első magyar gép- és tüzoltószerek gyára, harang és érczöntődéje Budapesten, czégv. Kankovszky Antal. Fióktelepe «Kolozsvárt», czégv. Picliler János,. VH, Bottenbiller-u. 66. Walser János fia, czégb. Walser Jakab kádármester. Walter Kár.dy vegy. keresk., n, szénatér 1. Walter Mihály rövidáru-keresk. Waltersdorfer, J., czégb. Waltersdorfer János füszerker.. Waltersdorf és Stein, társ. Waltersdorf Gábor, Stern Sa­lamon hirdetések felvételére iroda-tul. Waltz József bor-keresk. Wanitsch, Kari Wittwe szül. Veith Anna sárgarézön­tőde-tul. Wanke Gusztáv Örökösei, szerszám- és lakatosáru-üzlet­tul., czégb. özv. Wanke Gusztávné szül. Hajek Irma,. IV, kigyó-u. 10. Wassermann J. & Comp, czégb. Wassermann Jónás ék­szer-keresk., V, Dorottya-u. 12. Wassermann Jónás kocsma-üzlettul., VII, Kár.-körút 19. Watterich, Arnold, bizományi üzlettul., VH, dohány-u. 1. Watzke, Ede. késmüves, VI, nagymező-u. 21. Wawra & Pfeifer, Wawia Kelemen és Pfeifer Vilmos épitési vállalkozók, V, vadász-u. 42. Weber, A., czégb. Weber Antal vaskeresk.,HI,tavasz-u.4. Weber G., czégb. Weber Gusztáv aranymüves-üzlettul., VH, király-u. 24. Weber Károly virág- és termény-keresk., V, fürdő-u. 2. Wechsler, Ignatz, szabó-üzlettul., czégb. Wechsler Sa­lamon. Wechsler I., czégb. Wechsler Izsák órás-üzlettul. Czégv. Eisner Samu, VH, kerepesi-út 27. Weck, A., czégb. Weck Adolf, pip fedelező és selmeczi piparaktár-tul., VH, dob-u. 22. Wegerer András szén-keresk. Welirmann, Fr. és fia, társ. idősb. Wehrmann Frigyes és ifj. Wehrmann Frigyes szabómesterek, Wehrlieim, Josefine, müszerszám- és anyag-keresk. Weicher Ede füszer-keresk. Weicher Ede nejének szül. Föglein Erzsébetnek 3500 forint hozománya bej egyez­tetett, H, országút 3. Weiner K., czégb. Weiner Sámuelné szül. Weisz Karo­lin pénzszekrény és wattabizom. üzlet. Weihs, Leopold, ruha-keresk. Weil's, Eduard Söhne, társ. Weil Adolf és Weil Dávid hentes-üzlettnl., VII, király-u. 1. Weil C., czégb. Weil Sarolta, bizom. és vámoztat. üzlet, IV, szervita-tér 9. Weil Ede leánya AVeil I., Sounenfeld Miksáné szül. Weil Ilona füstölt liusárulási tul. Weil és Hadi, czégb. Hadi Izidor férfiszabó-üzlettul., VI,. király-u. 46. és VI, nagymező-u. 14. Weil József kézmüáru-keresk., V, bécsi-u. 10. Weil, Moritz, bizományi és ügynökségi üzlettul. Weil S., czégb. Weil Sarolta bizományi és vámozási üzlettul. Weil, Simon & Jacob, czégb. Weil Jakab terményker. Weiller, J. S., czégb. Weiller Josef liszt-keresk , VTH, kerepesi-út 45. Weiler és Schlesinger, társ. Weiler Sándor és Schlesin­ger Gyula bank- és tőzsdeérték-bizományi üzlettul. Weinberger Adolf kávéházi üzlettul., V, József-tér 5. Weinberger Bernáth kézmű- és rőfös-keresk. Weinberger Gusztáv füszer-keresk., IX, soroksári-u. 2.. és IX, calvin-tér 10. Weinberger I., czégb. Weinberger Isidor diszmü- és lát­szer-keresk., IV, hatvani-u. 19. Weinberger Jakabné szül. Bosenstock Mária férfiszabó­üzlettul. Czégv. Weinberger Jakab, VH, király-u. 31. Weinberger, Ignátz, női ruhadivatáru-keresk., VH, ki­rály-u. 11. és TV, hatvani-u. 3. Weinberger Isidor mindennemű áruezikkekre nézve be­és kiviteli üzlettul., IX, Lónyay-u. 30. Weinberger, Em., czégb. Weinberger Manó hites alkusz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom