Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

5. rész. Lak-jegyzék - X - Y - Z, Zs

Zerlein—Ziegelsson 678 Ziegelwagner —Zilzer u. = utcza = ©äffe rakp. — Duai Kiividítések magyará- ©rflärung ber Slbiürjunqen Seite V, Ueberfefcung fcimmtlidier körút = Souleuarb tér = ípia^ zatát lásd V-ik lapon. ©affennamen Seite 1, (Dfficielle S8e;eid)nung 11 u r ungarifd)). Zerlein Jos., kertész, Gärtner, YI, Hermina-út 1534/A. Zetl Ernő, Ernst, bankhivatalnok, Bankbmt.,VH, nyár-u. 30. — Ernő, Ernst, könyv- és papírkereskedő, Buch- und Papier­händler, VI, Bákosárok-u. 52. Zetlmeier Jos., majoros, Milchmeier, VIH, tömő-u. 27. Zettelmann Rud., kalapos, Hutmacher, Vü, Valero-u. 5. Zettl Ján., Joh., vasuti hivat., Bahnbmt,. H, iskola-u. 6. Zettner Ede, Ed., háztulajd., Hausbes., VI, mozsár-u. 8. — Ede, ifj., Ed. jun., tanár, Professor, Vü, k.-dob-u. 12. Zettwitz Miki., Nik., mészáros, Fleischhauer, VH, Kazin­czy-u. 12. Zetyko Ján., Joh., kávémérő, Kaffeescli., ATH, nap-u. 39. Zeuch Dániel, rézöntő, Gelbgiesser, VD, Kazinczy-u. 44. Z euner Laj., Ludw., hirlapiró, Journalist,VD, Rákosárok-u .25. Zewén Gyula, Julius, aranyműv., Goldarbeiter, TL, iskola-u. 37. Zeyk Daniel, orsz. képv., Beiclist.-Abg., IV, Nemzeti szál­loda, Hotel National. — Kár., Carl, alsó-fehérm. főisp., Obergespan des Alsó-Fe­hérer Com., IV, Nemzeti szálloda. Hotel National. Zeylen Emilia, van, özv., IVwe, földbirtokos, Gutsbesitzerin, IV, zöldfa-u. 42. [u. 25. Zezula Istv., Stef., czipész, Schuhmacher, VID, n.-templom­Zialkovszky Flor., czipész, Schuhmacher, ID, Lajos-u. 254. Zichler Ant., háztulajdonos, Hausbes., D, országút 23. — Jak., kocsmáros, Gastwirth, D, hattyú-u. 21. — Kat., Kath,, özv., Wwe,háztul.,Hausbes., H, Donáti-u. 632. Zichy Ágost, gróf, Aug., Graf, orsz. képviselő, Reichstag­Abgeordneter, IV, koronaherczeg-u. 14. — Ant., földbirtokos, Grundbesitzer, VIH, muzeum-u. 19. — Ármin, gr., Hermann, Graf, főrendiházi tag, Mitglied d. Oberhauses, IV, Nemzeti szálloda, Hotel National. — Béla, gr., Graf,földbirt.,Grundbes.,VID,muzeum-körút 15. — Fer., gróf, Franz, Graf, főasztalnokmester, kön. Ober­Truchsess, IV, koronaherczeg-u. 14. [gár-út 82. — Dezső, gr., Desiderius, Gra*', földbirt., Grundbes., VI, su­— Ferraris Bódog, gróf, Felix, Graf, földbirtokos, Grund­besitzer, VILI, Eszterházy-u. 30. — Ferraris Laj., gróf, Ludw., Graf, földbirtokos, Gutsbesiz­zer, VID, főhg-Sándor-u. 4. — Ferraris Manó, gr., Eman., főrendiházi tag, Mitglied d. Oberhauses, VID, Eszterházy-u. 30. [V, nádor-u. 13. — Francziska, grófnő, Gräfin, földbirtokos, Gutsbesitzerin, — Gabriella, grófnő, Gräfin, földbirt., Grundbes.,1, úri-u. 66. — Géza, gr., főrendiházi tag, Mitglied d. Oberhauses, I, or­szágház-u. 19. — Henr., gr., Heinr., főrendiházi tag, Mitglied des Ober­hauses, IV, Nemzeti szálloda, Hotel National. — Hippolyt, gróf, Graf, pápai egyháznagy és apát, päpstl. Prälat u. Abt, I, városmajor-u. 46. [u. 34. — Imre, gróf,Emer., Graf', magánzó, Privatier, II, Zsigmond­Zichy Ján., gr., id., Joh., sen., frdházi tag, Mitglied d. Ober­hauses, I, Verbőczy-u. 23. [hauses, I, Verbőczy-u. 23. — Ján., gr., ifj., Joli., jun., főrendiházi tag, Mitglied d, Ober­— N. Ján., gróf, Joh,, N., Graf, földbirtokos, Grundbesitzer, ATD, muzeum-u. 7. [I, Verbőczy-u. 21. — Jenő, gr., Eugen, főrendiházi tag, Mitglied d. Oberhauses, — Jenő, gr., Eugen, orsz. képv., Reichst.-Abg. IX, csillag-u. 8. — Jos., ifj., jun., gr.,főrendiházi tag, Mitglied des Oberhauses, IV, koronaherczeg-u. 14. — Leona, grófnő, Gräfin, földbirt., Gutsbes., V, nádor-u. 13. — Nánd., gr., Ferd., főrendiházi tag, Mitglied des Oberhauses, I, Verbőczi-u. 23. — Mária, grófnő, Gräfin, földbirt., Gutsbes., V, nádor-u. 13. — dön, gr., id., Edm., sen., főrendiházi tag, Mitglied des Oberhauses, I, Verbőczy-u. 21. — Ödön, gr., ifj., Edm., jun., főrendiházi tag, Mitglied des Oberhauses, I, Verbőczy-u. 21. — Ödön, gr., Edm., orsz. képv., Reichst,-Abg., IV, Hungaria szálloda, Hotel Hungaria. [IV, papnövelde-u. 6. — Pál F., gróf, Paul F., Graf, földbirtokos, Grundbesitzer, — Sánd., gi-., Alexand., főrendiházi tag, Mitglied des Ober­hauses, IV, váczi u. 24. — Tiv., gr., Theod., főrendiházi tag, Mitglied d. Oberhauses, IV, koronaherczeg-u. 14. Ziegelmann Mih., Mich., házaló, Hausirer, VH, holló-u. 12. Ziegelsson Veronika, özv., Wwe, szülésznő, Hebamme, ATH, kalvária-u. 3. Ziegelwagner Mária, szatócs, Greislerin, I, Attila-u. 125. Ziegler Ant., szőlőműv., Weingärtner, ID, vöröskereszt-u. 21. — Erzs., Elisab., özv., Wwe, háztul., Hausbes., IL, tölgvfa-u. 16. — Fer., Franz, bérkocsis, Fiakerm,, H, kapás-u. 32. — Fer., Franz, szőlőműves, Weingärtner, I, Attila-u. 376. — Fer., Franz, vasuti hivataln., Bahnbmt., VI, sugár-út 96. — György, Georg, háztul., Hausbes., ID, kórház-u. 3. — György, Georg, szőlőtulajdonos, Weingartenbesitzer, IB, szőllő-u. 33. — György, Georg, vendéglős, Gastwirth, N, váczi körút 48. — Gyula, Julius, ügynök, Agent, VT, hajós-u, 6. — Istv., Stef, bérkocsis, Fiakerm., I, úri u. 68. — Jak., szőlőbirtokos., Weingartenbes., ID, szőllőkert-u. 4. — Ján., Joh,, szőlőműves, Weingärtner, ID, Lajos-u. 225/227. — Ján., Joh., szőlőműves, Weingärtner, ID, Miklós-u. 29. — Ján., Joh., zongoramester, Claviermeister,NI, király-u. 82. — Jos., czipész, Schuhmacher, IX, fehér hajó vendéglő 828. — Keresztély, Christ., hajóskapitány, Schiffscapitän, D, bomba-tér 2. ' [u. 45. — Krisztina, keztyűtisztitó, Handschu'hputzerin, ATI, hársfa­— Márkus, szabó, Schneider, VI, hajós-u. 6. — Mátyás, háztulajd., Hausbes., IB, szTlő-u. 27. — Miki., Nik., bádogos, Spengler, I, Attila-u. 43. [u.1389. — Mór, Moritz, könyvtárnok, Bibliothekar,NYU, Ludoviceum­— Pál, Paul, cs. kir. kat. hivat., k. k. Mii.-Bmt., I, úri u. 38. — Pál, Paul, szőlőműves, Weingärtner, ID, Lajos-u. 225/227. — Sebestyén, Sebastian, szőlőműves, Weingärtner, ID, vö­röskereszt-u. 179. — Simon, pipametsző, Pfeifenschneider, ATH, víg-u. 30. Zielbauer Gyula, Julius, államhiv., )Staaís&mí.,IX,csepel-rak­part 5. — Kár., Carl, főv. hivatalnok, hauptst. Bmt., IX, Imre-u. I. Zielinszky Fer., Franz, államhiv., Staatsbmt,, I, Mikó-u. 1. — Szaniszló, Stanislaus, nyug. liiv., pens. Bmt,, I, Attila-u. 47. Zier Andr., építőmester, Baumeister, V, alkotmány-u. 21. — Andr., építőmester, Baumeister, A TD, rózsa-u. 37. — Kár., Carl, háztulajdonos, Hausbas., ID, K.-Czell-u. 61. Zierer Aladár, min. számtiszt, Min.-Rechnungsofficial, I, országház-u. 16. — Kár., Carl, plébános, Pfarrer, I, fehér sas-u. 2. Zierler Ján., Joh., nyug. cs. kir. kapitány, pens. k.k, Haupt­mann, I, Attila-u. 413. Zierlich Jak., szabó, Schneider, VD, Rottenbiller-u. 56. Zierwein Ant., háztulajdonos, Hausbesitzer, IV, kötő-u. 10. — Lídia, kifőző, Auskocherin, IV, kötő-u. 10. Ziffer Ede, Ed., keresk. utazó, Geschäftsreisender, VI, váczi körút 1. — Jak., ügynök, Agent, AT, király-u. 86. — Jos., szabó, Schneider, VI, gyár-u. 5. — Kár., dr., Carl, orvos, Arzt, V, váczi körút 28. Zifferblatt Jak., sapkakészítő,Kappenmacher,N,váczi körút 52. Zigány Laj., Ludw., kovács, Schmied, IX, viota-u. 47. Zigic Péter, főhadnagy, Oberlieutenant, H, várkert-rakpart 3. Zigler Francziska, bérkocsitul., Fiaker-Inli., I, lovag-út 2. —• György, háztulajdonos, Hausbes., IH, Miklós-u. 32. — Mih., Mich,, majoros, Milchmeier, ID, laktanya-u. 13. Zilahy Pál, dr., Paul,lapszerkesztő, Redacteur,NI,\irály-u.54. — Sam., könyvárus, Buchhdl., V, Mária-Valéria-u. 12. Zillich Róza, özv., Wwe, liáztul., Hausbes., ATD, Práter-u. 5. Zillzer Mór, Moritz, biztosító hív.,Assec.-Bmt.,\ 11,király-u.38. Ziltzer Ign., zálogközvetítő, Versatzvermittler,VHI.üllői út 6. — Jak., bérkocsis, Fiakerm., IX, csillag-u. 10. — Laj., Ludw., ügynök, Agent, IX, üllői út 67. — Mór L., Moritz L., ügynök, Agent, VI, váczi körút 53. Zilzer Adolf, kereskedő, Kaufmann, D, fő-u. 35. [u. 42. — Bern., Bernh,, üzletvezető, Geschäftsführer, ATI, dohány­— Erzs., Elisab , özv. Wwe, szatócs, Greislerin, ID, k. ko­rona-u. 4. — Jos., ügynök, Agent, V, váczi körút 56. — Lip., Leop., háztulajdonos, Hausbes., NI, hajós-u. 35. — Mór, Moritz, ékszerész, Juwelier, IX, üllői út 9. — Mór, Moritz, hivatalnok, Beamter, VI, király-u. 38. — Salamon, ruhakeresk., KlHderhdl., V, váczi körút 24. —- Sam., aranyművész, Goldarbeiter, IX, üllői út 9. — Sím., magánzó, Privatier, D, fő-u. 35. — Teréz, özv., Wwe, libahusárus, Gansfieischverschl., VD, dob-u. 35.

Next

/
Oldalképek
Tartalom