Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

2. rész - Ház-jegyzék - A) BELTERÜLET - VI. Kerület

pni VIII.- Kerület. Házjegyzék. 45 Häuser-Schema. VI II. Bezirk. A házszámot lásd a bal, a helyrajzi számot a jobb oldalon. Síelje bie £au§nutrtmer art bei- littfert, bie ^arjellenniitnmer art ber redeten Seite. Í;0 ÖZV. Ebner Kat., szül. Unterberger, kisk. Eb­ner Anna és Ferencz 2989 92 Janovitz Zsigmond és Spitzer Jozefa, bitest. 2988 94 Madarász Zsigmond és Ede ^ 2986 96 Madarász Zsigmond és Ede 2985 98 Madarász Zsigmond és Ede 2984 ICO Cs. kir. szab. osztr. ál­lamvasút társaság 2983 102 Cs. kir. szab. osztr. ál­lamvasút társaság 2982/b 104 Blabnnka Ferencz 2899 106 zv.Hübel Julia, szül. Németh 2£ Baj nok-utcza. 1 3. L. aradi-utcza 54. 3143 2 L. aradi-utcza 52. 3165 4 Haas Jakab és Stern Ignácz 3166 5 L. felső erdősor 30. 3131 (» Schlesinger Ignácz és Hubert Ernesztina, hi­testársak 3167 7 L. felső erdősor 32. 3130 X Chlumszky János 3169 9 Niklitsek Karolina és Nóhlhaft Mária, szül. Holczer, kisk. Holczer Gizella 3119 10 Básel Sal. és Náthán Sarolta, hitestársak 3170 11 Wilsch Márton s Holil­dampf Ilona, lritestár­sak 3118/a,b 12 Dömötör Kálmán 3173 13 Jeszenszky Laj., Jam­niczky Lajos és özv. Neugebauer Teréz, sz. Senger 3117 Ii Özv. Loidhold Katal., szül. Kuchta 3174 15 Groszmann Zsigmond 3099 16 Luidor Jozefa, Ste­nitska Ede, Ján, Pau­lina, férj. Keintz Fer.­né, Borbála, férjezett Hutter Jánosné, kisk. Keintz Jozefa, kiskorú Stenitska Ágost, Bóza, Hermin és Erzsébet 3176 17 Tringl Ant. és Fonber­ger Borbála, hitest. 3098 18 Budapest főv. együttes gyámpénztári tartalék­alap 3177 19 Dr. Grünhut Fülöp 3096 iO Szollás József 3179 21 Grünhut Sámuel 3095 22 Mayer Kár. és Heringer Jozefa, hitestársak 3180 23 Grünhut Sámuel 3094 24 Hammel A utal, Anna és Graf Ferencz 3181 25 Very Kár. és Karolina 3093 26 Schier János és Weigl Erzs., hitestársak 3182 27 Wage Vilmos és Harn Bozália, hitestársak 3092 28 Volkmann Henrik 3183 29 Kulm Jakab és Bach­mann Anna 3091 30 Schlesinger Sámuel 3184 31 L. felső erdősor 54. 3087 32 Deutsch Mór s Bäumel Fülöp 3185 33 Stadler Ignácz és Neu­li aus er J. 3090 34 Brikovits Márton és Strikker Anna, hitest. 3186 Bajza-utcza. 1—10. Fleiscliman és Vé­ber czég 4191 11 Albrecht Julianna, sz. Manzer 4185 12 Toperczer János 4127 13 Szemléi- Mihály és Trecskay Bóza 4131 14 Beicbart Emil és Fi­scher Karolina, hitest. 4128 15 Főv. közmunka-tan. 4130 16 Főv. közmunka-tan. 4129 17 Fővárosi közmunka-ta­nács 3041,3042 17 L. Lendvay-utcza 1. 3043 18 Föv. közmunka tan. 3152 19 L. Lendvay-utcza-2. 3047 20 L. aradi utcza 69. 3151 21 Madarász Zsigm.. Ede 2987 22 L. aradi utcza 70. 3135 23 L. aréna-út 94. 2986 24 Naleszny Gyula, Má­ria, férj. Fenninger és kisk. Hermina, Emilia 3134 25 L. aréna-út 96. 2985 26 Fábry János 3l24 27 L. aréna-út 98. 2984 28 Brachfeld Siegfried és Neugebauer Miksa 3123 29 31. L. aréna-út 100. 2983 30 Grossinger Ede, Imre, Lipót, Vilmos, Emilia, férj.Pscliikal, Erzsébet, férj. Schvachhofferné és Teréz, férj. Glatzné3122 32 Bosits Szaniszló és Schuster Adolf 3112 34 Schillerwein Jozefa, Anna, Ign.,kisk. Erzs., Aloyza és Borbála 3111 36 Tafler Kálmán 3048 38 Tafler Kálmán 3050 40 Very Károly és Karo­lina " 3051 42 \szy. Szendeffy Sarolta, szül. Hajóssy 3052 44 Koller Lürincz és Beitl Teréz, hitestársak 3053 46 Kund Vilm, és Gabler Borbála, hitestársak 3054 48 Karta János 3055 Bakouy-utcza. 3 L. délibáb-utcza 23. 4168 4 L. délibáb-utcza 21. 4171 5 L. délibáb-utcza 22. 4151 6 L. délibáb-utcza 20. 3148 7 L. sugár-út 135. 4150 8 L. sugár-út 133. 4149 9 L. sugár-út 140. 3024 10 L. sugár-út 138. 3025 11 Főv. közmunka-tan. 3023 12 L. Lendvay-utcza 19. 3026 13 L. Lendvay-utcza 21. 3021 14 L. Lendvay-utcza 12. 3010 15 L. Lendvay-utcza 14. 3011 Bárány-utcza. 1 Beüss Károly 3595 2 Pesti építő társaság 3634 3 Dr. Sztroiny Sándor 3596 4 Pesti építő társaság 3632 5 Földesy József és Szelt Hermina, hitestársak 3599 6 Korányi Adolf és Bónis Mária, hitestársak 3631 7 Szénásy Miksa 3600 8 Buclita Borbála, szül. Wagner 3628 9 Zarzeczky Jos. és Zsó­fla, férj. Vigassyné 3602 10 Wolilfarth Jos., Csillag Antonia, szül. Wolil­farth, Weisz Károly és kisk. Weisz Karolina 3627 11. Özv. Feichtinger Thek­la, szül Gieszrigl 3603 12 Flesch Alajos 3626 13 zv. SicliardtnerErzs., szül. Wagner 3606 14 Langenfeld Frigyes 3615 15 Nicholson W. Fülöp 3607 16 Langenfeld Frigyes 3164 17 Zerzetzky Jos. és Zsó­fia, férj. Vigassyné 3613 Bulcsu-utcza. 1 Özv. Erényi Jozefa, szül. Buday, Erényi Antal. ' 2968 2 Cs. kir. szab. osztrák államvasút társulat 2982/1 3 Kohlbacher Paulina 2969 4 Cs. kir. szab. osztr. ál­lamvasút társulat 2970 5 Szőke Imre 2942 6 Cs. kir. szab. osztr. ál­lamvasút társulat 2971 7 Özv.BeichertKárolvné, szül. Polónik ' 2941 8 Cs. kir. szab. osztr. ál­lamvasút társaság 2972 9 Vage Vilmos és Háren Bozália hitestársak 2940 10 Plachy Teréz, szül. Jentner,BernhardtFer. és Liptav Karolin,hites­társak " 2973 11 Beisz Teréz, szül. Fucbs 2939 12 Cs. kir. szab. osztr. ál­lamvasút társulat 2974 13, 15 Patits Ferencz 2938 14 Cs. kir. szab. osztr. ál­lamvasút társulat 2975 16 Kisk. Joó Mária, Joó Istvánné, szül. Lu­binger 2976 Dalnok-utcza. 4 Bauer Jozefine, szül. Denk, ifj. UauerGyörgy3127 5 L. Bajza-utcza 26. 3124 6 Kmethy-utcza 11. 3126 7 Bauer György és Uhl Teréz hitestársak 3125 16 L. Szondy-utcza 56. 3065 17 L. Szondy-utcza 58. 3064 18 Paál Gergely és Erdős Zsuzsánna,hitestársak 3067 19 Tafler Kálmán 3062 20 Vérv Kár. és Karolina 3068 21 Véry Kár. és Karolina 3061 22 Szenyovszkv Henrik és Bang Jozefa, hitest. 3069 23 Dr. Häuser Henrik 3060 24 Ivanovits B. M. 3070 25 Ivanits K. M. 3059 26 Kund Vilmos és Gabler Borbála hitestársak 3071 27 Kund Vilmos és Gabler Borbála hitestársak 3058 28 L. Podmaniczky-u. 41. 3072 29 L. Podmaniczky-u. 43. 3057 l)alszinha/;-u. 1 M. nemz. dalmű alap 3773/a, 2 L. Béva.-utcza 25,27. 3797 4 L. Bévay-utcza 26. 3796 6 L. Lázár-utcza 17. 3774 Dáyid-utcza. 1 Braun Arnold W. és Griin Gizella, hitest. 3592 2 Schneider Gvula és Ágoston " 3593 3 Braun Arnold W. és Griin Gizella, hitest. 3590 4 Miinzberg Magdolna 3597 5 Schich Anna, Mária, férjezett Markóczy, és Schich Károly " 3589 6 FöldessyHermina,szül. Szelt, Földessy József 3598 7 Takácsy Anna, szül. Wawerka, Takácsy Jos., Mária, férj. Miillerné 3588 8 L. bárány.utcza 7. 3606 9 Deutsch Andor és Ma­gos Anna, hitestársak 3587 10 Oetl Antal 3601 11 Koitay Jakab 3586 12 Hecht Benedek és Hey Katalin hitestársak 3604 13 Bozenthal Ottó és Jo­akhim Josefa, hitest. 3585 14 Gendischer Ján., kisk. Dopita Hildegard, Her­mina, István, és Klára 3605 15 Özv. Tandl Katalin, sziil. Götze, Szénássy Katalin, szül. Tandl, kisk. Lujza és Teréz 3584 16 Szénássy Miksa 3608 18 ToiinerBenedikta,sziil. Biedl 3609 20 eisz Jakab és Jalioda Sarolta, hitestársak 3616 Deák-Fer.-tér. (L. IV. és V. kerület. S. 1 V. und T'. Bezirk.) 6 Gr. Nákó Berta, szül. bobdai Gyertyánffy 3826 Délibáb-utcza. 1 L. Bajza-utcza 11. 4185 2 L. Bajza-utcza 13. 4131 3 L. nagy János-u. 20. 4184 4 Főv. közmunka tanács 4132 5 ÍJ. nagy János-u. 22. 4183 6 Hoffmann Illés 4135 7 L. nagv János-u. 24. 4182 8 Iloffmann Illés 4136 9 L. nagy János-u. 26. 4181 10 L. epreskert-utcza 4. 4139

Next

/
Oldalképek
Tartalom