Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

4. rész. Ipar és kereskedelmi czímjegyzék

D oli Czím-jegyzék. 260 Adressen-Anzeiger. D oli Kút-raktárak. Briiimeri­Niederlag en. Gabler J., V, n. korona-u. 19, és n, fő­u. 52/53. Geittner & Rausch, VI, sugárút 12. Srumtenpuntpertfabrií : V, ná(lor-u. 46. S)a= felbft Slíetaltgiejjerei u. Sprifcenfabrif. 2J!ü£)I= fteinfabrü: V, Markó-u. 7. Sager uott Sfum= pen für alle 3 roecf e» für bicfe, bttnne, falte unb ijeifie glüffigfettert. L. Hirdetést. S. Inserate, Grossmaun Emil, VI, váczi körút 29. Moskovits M., VI, váczi körút 47. Kehember C. és fiai, C. Schember tű Söhne, VI, Lázár-u. 1. Kücheng ärtner, s. Kertészek, a) Kücheng eräthe, s. Háztartási és konyhaszerek. Haus- und Kiichengerüthe. Kürschner, siehe : Szűcsök. Lackirer, siehe : Fényezők. Lackirte Metallwaaren, siehe : Bádogosok. Spengler. Láda-gyartók és rakt. Kisten-Erzeuger Sf Niederl. Auth Fer., Franz, IV, váczi u. 17. Bauer H., V, Széchenyi-tér 7. Bilek V., IV, régi posta-u. 4 és városház­tér 2. Bindinger A., IV, kalap-u. 11. — A., utóda, Nachfolg.,IV, aranykéz-u.2. Chabada testvérek, Gebrüder Chabada, V, Erzsébet-tér 8 és VH, Kazinczy­u. 3. Grünwald & Polonvi, IV, Deák-Ferencz­u. 17. Moser M , IV, hajó-u. 5. Müller Vilm., Wilh., VI, Dessewffy-u. 2. Boll & Spitzer, V, sas-u. 12. Bozinsky Pál, Paul, IV, kötő-u. 1. Techert Sim., VI, ó-u. 6. I^ahatoso I<. Schlosser. (L. vasbútor - gyártók. S. Eisenmöbel­Erzeuger.) Budapesti egyesült lakatos-, puskamű­ves-, sarkantyús-, reszelő vágó-, csiga­és lánczműves-ipartársulat, Buda­pester vereinigte Schlosser-, Büchsen­macher , Sporer meister-,Feilenhauer-, Windenmacher- und Kettenschmied­Genossenschaft. Elnök, Präses : Ko­rompay Ágost, Aug. Alelnökök, Vice­präses : Schübik Dávid, Schmelheg­ger Nánd., Ferd, Titkár, Secretär : Áltenburger Gusztáv. Iroda, Kanzlei: VIH, gyöngytyúk-u. 3. Aczél Ján., Joli., VIH, külső-stáczió-u. 7. Árkay S., VI, Bákosárok-u. 57. — Sánd., Alexand., VIH, üllői út 48. Arnold Márt., IH, serfőző-u. 12. Balog Mili., Mich., IV, új-világ-u. 6. Bardaun Fer., Franz, VI, rózsa-u. 72. Bardaun Fer., Franz, VI, n.-mező-u.11. — Kár., Carl, VH, külső-dob-u. 6. Barna Márt. VH, akáczfa-u. 57. Bartlia Miki., Nik., IV, hajó-u. 6. Baumgarten B., VH, Klauzál-u. 15. Bende Józsefné, özv., Josefs Wwe, VIH, Mária-Terézia-tér 1. Berkes Kálm., Kolom., IV, koronaher­czeg-u. 9. Bognár Fer., Franz, H, vitéz-u. 17. Bornhauser M„ VH, n.-diófa-u. 12. Brucky Jos., IV, haltér 4. Brückmann Teréz, özv., Wwe, NVA, kere­pesi út 40. Bründl A., V, n.-korona-u. 22. Büchler Fülöp, Philipp, IH, Lajos-u.142. Burghoff er J., H, iskola-u. 44. Császár Márt., VIH, stáczió-u. 4. Császnek Kár., Carl, IV, régi posta-u. 2. Dávid Mili., Mich., VI, Dessewffy-u. 34. Devinkovszky Jos., VIH/kült., Extrav., kőbányai út 1582/.E. Dunai György, Georg, VI, ó-u. 50. Eckstein Jos., IX, tűzoltó-u. 4. Fábián Ant., IV, Lipót-u. 4. Fischer Jos., H, Irma-tér 4. Fischer Henr., Heinr.,VH,Rombach-u.3. — Mór, Moritz, VI, király-u. 14. — Budolf, VIH, fecske-u. 23. Földesy Istv., Stef, VH, király-u. 95. Friedmann Armin, Herrn., VH, király­u. 43. Fuchs Kár., Carl, VI, szerecsen-u. 22. Fülöpp F., H, Batthyány-u. 16. Gabrielisz Gáb., Gabr., IV, zöldfa-u. 11 Gáspár Mih., ifj., Mich., jun,, VHI, Jó­zsef-u, 61, és VIH, k.-templom-u. 4. Gesrély Nánd., Ferd., H, fazekas-u. 7. Gratzl Ján., Joh,, X, jászberényi út 7338. Grossmann Mór, Moritz, VI, szerecsen­u. 41. Gyarmos Vilm., Wilh,, IX,Knezits-u.lO. Haasz Fer., Franz, IX, angyal-u. 8. Held Ján., Joli., VH, óvoda-u. 9. Hantar Isv., Stef, VIH, gyöngytyúk-u. 10. Haubelt Jos., V, Zrinyi-u. 7. H arai Mih", Mich.,VIH, k.-templom-u. 7. Haraszti J., IV, Deák-Ferencz-u. 15. Hlavács Laj., Ludw.,VII, nyár-u. 33. Horváth Andr., VIH, Práter-u. 70. — Antal, Ant., V, harminczad-u. 4. — Istv., Stef, VIH, ősz-u. 15. Huber György, Geo?y/,I,Döbrentey-tér3. — Laj., Iyiidw., I, görög-u. 1. Hummek Ede, Ed., VH, százház-u. 3. Huszár Ján., Joh., VI, Teréz-körút 17. Jablonszky Ján., Joh., V, sas-u. 18. Jakab Andr., IX, uyul-u. 24. Jaworszky Szaniszló, Stanisl., X/kült., Extrav., jászberényi út 1710. [u. 4. Jungfer Gyula, Julius, VIH, Berzsenyi­-— Nánd.,Ferd., IV., Deák-Ferencz-u. 17. Kalamáznik Ant., V, Árpád-u. 6. Kaltenstein N., VI, új-u. 15. Karge Kár., Carl, VIH, bodzafa-u. 25. Karkovszky Gusztáv, VH, István-tér 12. Katona László, Ladisl,, VH, kerepesi út 54. Kirchmayer Fülöp, Philipp, VIH, Prá­ter-u. 25. Klein F. W., VIH, felső vámvonal-u. 29. Knausz V., IX, üllői út 75. [u. 6. Kobera Manó, Eman., VHI, örömvölgy­Koller Nánd., Ferd., H, Toldy-Ferencz­u. 59. Komlósi M., H, csalogány-u. 45. Koi-ch Kár., Carl, V, nádor-u. 16. Korompay Ágost, Aua., VI, király-u. 38. Krempl Jos., VH, százliáz-u. 21. Kretsclimeyer Kár., Carl, X/kült., Ex­trav., kápoliia-út 7993. Kudicli J., IX, soroksári u. 7. Kugler F. J., VI, próféta-u. 5. Küzmös Sánd., Alexand,, VHI, őr-u. 6. Lakos Laj., Ludw., IV, kalap-u. 13. Laufer S., VH, király-u. 73. Leder Jos., IX, nyúl-u. 26. Lochner H., IV, kecskeméti u. 4. Mateyka A., Hl, Lajos-u. 231. Mauritz Vilm., Willi., IV, zöldfa-u. 36. Mester Jos., IX., pipa-u. 24. Metszősi K., VIH, Hunyady-u. 8. Minyó Mih., Mich,, VHL k.-fuvaros-u,12. Mohilla K., V, váczi kör-út 36, és V, fő­út 11. [u. 5. Moschanczki Laj., Ludw., VI, n.-mező­Molnár Ign., I, Attila-u 36. —- Laj., Ludw., VH, Miksa-u. 7. Musi F., VH, kertész-u. 20. Müller J., VH, kerepesi út 34. Nagy Fer., Franz, VHI, Mária-u. 6. — Imre, Einer., VI, új-u. 36. — Ján., Joh,, VH, Csányi-u. 8. Nemes György, Georg, VH, Kazinczy-u.6. Neubauer Fer., Franz, IX, Tompa-u.15. Nóvák Ant., ezelőtt Fanda Fer., Ant. Novak, vormals Franz Fanda, VT, Lá­zár-u. 11. Novotny Istv., Sie/.,Hl, Zsigmond-u.43. Periscli Kár., Carl, VI, Dessewffy-u. 17. Pethely Sánd., Alexand,, VH, n.-diófa­u. 12. Petrovalsky Mátyás, \TH, külső stáczió­u. 18. Pick Ede, Ed., VI, váczi körút 17. Plakwitz J. Gyula, J. Julius, IV, gr.­Károlyi-u. 16. Pozsgai Lip., Leop., VHI, német-u. 5. Primus Istv., Stef, VH, dob-u. 7. Proiszel Jos., VHI, bodzafa-u. 29. Beitter Mátyás, I, horgony-u. 68. Bili Laj., Ludw., VHI, fhg-Sándor-u. 18, azonkívül bádogos-munkák, távirdai készülé­kek, csatornázások, víz- és légszesz-vezetékek, köagyag-csövek. L. Hirdetést. S. Inserat. Boch F., H, csalogány-u. 28. [19. Bosenauer Bezső, Rud,, VIH, József-u. Rosentlial Frigyes, Friedr., VHI, kis­fuvaros-u. 8. Schäffer K., H, jégverem-u. 12. Schlesinger Mór, Moritz, VH, külső­dob-u. 33. Schmellliegger N., I, országház-u. 101. Schmid K. I]., IV, Lipót-u. 45. Schreiber Ján., Joh,, I, Attila-u. 58. Schröder K., IV, Ferencz-József-rak­part 9. Schultlieisz J., "VTH, gyöngytyúk-u. 10. Schváb László, Ladisl,, VI, rózsa-u. 53. Schwarz Ant., VH, külső dob-u. 17. Sebestyén D., IX, soroksári u. 45. Sieber F., IH, Zsigmond-u. 52. Sirch Kár., Carl, VHI, stáczió-u. 48. Sommer Jos., YÍn, zerge-u. 15. Spitzl A., H, szalag-u. 18. Steiner Ánt., V, váczi körút 54. — Jak., VHI, Berzsenyi-u. 8. Streit J., H, medve-u. 17. Studnitzka J., VIH, Conti-u. 28. Swadlo Fer., Franz, VH, a. erdősor 3. Szabó S., IX, pipa-u. 7. Szarvas Márt., V, József-tér 1. Terták Béla, VH, kerepesi út 46. Trittner Fer., Franz, VHI, víg-u. 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom