Újjáépítési Bizottság jegyzőkönyvei, 1946-1951

1946. december 23. (1)

műegyetem UjMéP'TÉSÉNEK T I Vi; ZÖI Ki ü N KjAKÖIÖSS EGE LCD. PE..T, X!., MÜEGYE-EM KP. EP. I. 35. TCLErCN: 463-317. FELJEGYZÉS a Műegyetem újjáépítésével kapcsolatban alakult tervezési épitőbizott ság 1946.évi XII.23-án tartott üléséről. Az' ülés alábbi döntéseit tudomásul vettük: 1. / Az üvegezés sorrendje a/déli szárny, mint fűtési egység,- b/ nyugati szárny, c/ déli szárny folyosói, d/északi szárny helyiségei, e/ észa­ki szárny folyosói, f/ egyéb épületek, g/ K.ép.III.em., h/ második réteg üvegezés a fenti sorrendben. 2. / A fenti sorrenden kivül a bizottság elrendelheti, sürgős esetben va­lem.ely helyiség soron kivüli üvegezését. 3. / Az összes 4o éves régi bádogszerkezet kicserélendő. A bontott bádog a Műegyetem tulajdona marad, amit a G.-ti. értékesíteni fog. 4. / A kémiai épület főbejárat feletti tetőzeteideiglenesen sürgősen befö­dendő. 5. / Az üvegfedelek vas szerkezetének átvizsgálására Szemere vera a Munkás­Tudós akció keretén belül szakértő művezetőt fog kihozni, aki a hibá­kat felveszi és u.ezen akció keretén belül a kijavítást vezeti. A kö­zösség sürgeti ezt a munkát. 6. / A közösség kéri, hogy rektori körözvény minden tanszéktől és intézmény tol kérjen nyilatkozatot, hogy helyiségeikhez hány kémény és hány. szel lőző tartozik és hogy azok üzemképesek-e vagy el vannak-e dugulva. 7. / Literáthy -iXáldi ^yula jelenti ő.ooo drb. kisméretű tégla érkezését. 8. / A közösség ezentúl hétfőnként Írásbeli jelentést tesz az elmúlt hét munkájáról és az épitőbizottság határozatairól, mely egyúttal a bizottság jegyzőkönyvéül szolgálhat' 9. / A bizottság ezentúl minden hétfőn, rendszeresen tart ülést reggel 8­órakor. Budapest,1946.december hó 24-én. MŰEGYETEM ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK TERVEZŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE

Next

/
Oldalképek
Tartalom