Gépészmérnöki Kar jegyzőkönyvei, 1957-1959

1957. június 14. (78-88)

. - 9 Elnök a&Sár&g«#, Zilohj' prof* Basa prof* Elnök ti sálás tárgykör is. Ezt e tárgyat mint kötele tárgyat aost fogják először előadni* véleménye, hogy tankönyv nőm is lehet fcft^keu, műimben 1b q lektorok megírás közben még kijavítják az esetleges hibákat* A Minisztériumhoz felküldik a tematika bírálatokat,vala- mint Bass professzor itt felolvasott és a bírálatokra vo­natkozó észrevételeit a szénteysVegyipari Gépek szerkasz- W«*»’ valamint EassjVegyipari Gépek teakönyvekkel kapcso­latosan* felfigyelt Basa professzor megjegyzé aóre, amely szerint tagozatukon előadásra kerül az un* Műszeresbe ős Automa­tizálás c* tárgy* Ez a tárgy mint fakultativ tárgy igen érdekli a textiltagozatot ie* közli, hogy a tárgyat e IQ.félévben 2+2 órában adják elő-. véleménye, hogy a tárgyat fontosságánál fogva a nzabacloa- választott kötelező tárgyak közé kell felvenni* A Búzás:Mechanizmusok és Gépok Elmélet© tankönyv temati­káját alkuidt© bírálatra lerplán miskolci egyetemi tanár- aak* Víg fiam kapta meg a bírálatot. Úgy tudja Terplán pro­fesszor szerkeszti cá bou készül most egy hreoaló.. tárná jó tankönyv 3a a Miskolci Egyetem részére, i/' *l.\ kai ma lesz Torplán professzor nak, rJLnt bi* uzczeha­sonlitást tenni. Ezzel a 4* napirendi pontot la lezárja, közli, hogy való­színűleg junius ae.-án egy rendkívüli kéri ülést kell a mg függőben lévő kérdések miatt tartani. Bejelenti az £•- -har 1 rendi pontot* Bej elöntő seit-efc. 1«/ üchrodt Istvánnak van itt sála agy kérése, hogy tárgyé* fakultativ tárgynak vegye fel a kar tantervébe. Véleményt kér erre vonatkozóan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom