Gépészmérnöki Kar jegyzőkönyvei, 1957-1959

1959. február 21. (369-386)

Rudnai prof. Elnök TÖrös prof. Elnök földi István osztályvezető- * Jurek prof.­•‘A* •'* . ' Elnök • > érdeklődik, hogy a fakultatív tárgyakra a jelentkezések hogyan oszlanak meg. úgy tudja, hogy igen kevés fi jelentkezők szálas, bár konkrét statisztikai felmérést nem végeztek. kérése a rajztermi oktatással kapcsolatosan, hogy a rajz­termekbe lehetőleg ugyanazt az évfolyamot osszák be és ne keverjék az I.évfolyamot a Ill.évfoly ammal, mert Így nem alakulhat ki az a helyzet, hogy az egyes évfolyamoknak ál­la arid rajztermi helyisége van. <3 szeretné azt is, ha min­den évben minden évfolyam ugyanazt a rajztermi helyiséget kapná meg, mert ez lenne annak a rnédja, hogy odaszoktassák őket. Igyekeznek 2-2 haligaté részére egy záros szekrényt biztosítani a rajzfelszerelésük számára, kéri a KISZ se­gítségét ezeknek a problémáknak a megoldásához, valamint, hogy tudatosítsa a hallgatókkal azt, hogy órarendi oktatá­son túlmenően a rajzterem is az ő munkahelyük. Szeretné el­érni, hogy a hallgatók feladataikat Itt végezzék el, Így otthon nem kellene dolgozatok rajta, illetve biztosítva volna, hogy- a hallgató maga készíti feladatát oktatói fel­ügyelet mellett. Ismételten kéri, hogy az oktató személyzet követelje meg a tanrendi óra alatti gyakorlati munkát. közli, hogy az órarend elkészítése i£en nehéz, bár a Dé­káni Hivatal mindig a tanszéki Oktatási felelősökkel készí­ti el az órarendet és igyekszik - lehetőség szerint -min­den kívánságnak eleget tenni. szeretné tudni, hogy* a fakultativ előadásoknál mennyi az a minimális létszám, mely mellett az előadást meg kell tar­tani és, hogy az osztályzat beleszórnit-e az előmenetelbe. véleménye, hogy 2 hallgató megjelenése esetén már meg kell tartani az előadást, rálvel a tárgy fakultatív, tehát ősz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom