Gépészmérnöki Kar jegyzőkönyvei, 1957-1959

1958. április 25. (239-251)

7 Macskásy prof. Sünök t / Lettner prof. Sünök Toldi István osztályvezető Sünök vélemény« is az, hogy a diplomaterv elkészítése a hallgatók egyetemi tanulmányainak legfontosabb állo­mása, azonkívül vannak nehezebb és könnyebb tervek, tehát valami kedvezményt kellene nyújtani azoknak a hallgatóknak, akik jó munkát végeztek, csupán- sokszor saját hibájukon kívül - határidőre nem tud­tak elkészülni tervfeladatukkal. Természetesen nem vonatkozhat ez a kedvezmény a hanyag hallgatókra,de a jó munkáról volt alkalma a tanszéknek meggyőződni a diplomatervezés alatt. közli, hogy a tervbeadási határidőt a Minisztérium szabályozta. A tanszék véleménye alapján kisebb mér­tékben haladékét tud adni, de csak egyéni elbírálást vehet figyelembe. így az ilyen egyéni kér érseket terjesszék fel az illetékes tanszékek a Dékáni Hiva­talhoz. javaslata, hogy a tanszékvezető egy listán közölje azoknak a hallgatóknak a nevét és kérését, akik- az elmondottak alapján - jogosultak lehetnek a ké­sedelmi díj befizetésének elengedésére* szeretné egyénenként elbírálni ezeket az eseteket és nem együtt. javasolja, hogy a hallgató egyénenként kérvényezze a késedelmi dij befizetésének elengedését és a tanszék est a kérvényt lássa el javaslatával. ■ • .. nem kívánja megszabni a felterjesztés formáját, csupán az a kérése, hogy a kérelmeket egyénileg indokolják. Megjegyzése még, hogy a heti négy alkalom vizsgaidő­pontjának kitűzése természetesen a nagyiétszámú tan­székeknél fontos, de igen helyes a hallgatósággal megbeszélni az időpontokat. Ezzel az 1. napirendi pontot lezárja és rátér a 2. napirendi pontra;a Módszertani Bizottság jelen­tésére az Ábrázoló geometria Tanszék felülvizsgála­táról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom