Magyar Királyi József-műegyetem vegyészeti és egyetemes osztályának ülései, 1904-1909

1904-09-07. rendkívüli ülés

M Á 3 0 L A T. Magyar királyi vallás és közoktatásügyi Minister. 53683 szám. A \ir.József-műegyetem vegyészeti szakosztályának azon határozatát, mely szerint a Szönyi Paulina féle műegyetemi ösztöndíj alapítvány kamatait az idén Lád Károlynak a mérnöki szakosztály Irr. éves hallgatójának adományozta, jóváhagyó tudomásul veszem.. Miről Nagyságodat hivatkozással folyó évi junius hó 16-fkán 1148 sz.a. kelt felterjesztésére további eljárás végett értesítem. Budapesten, 1004 julius 15. A minister meghagy fsából: ír.Tóth Lajos s.k. osztály- tanácsos. Nagyságos Nauszmann Alajos árnak a kir. József-műegyetem rektorának. A másolat hit el edd: Buda}'esten, 1004. augusztus 83-íkán. titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom