Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1959-1960

1960. junius 6. (88-92.)

2 6. / Mészáros István tanársegéd részére /Mezőgazdasági Gép­tan Tanszék/ a Mezőgazdasági Gépkisérleti Intézetnél i960. május 15-től augusztus 31-ig a korábban kiadott 5o6-os számú engedély alap­ján másodállás vállalását engedélyezte. 7. / Pálfalvi István tanársegéd részére /Műszaki Mechanika Tanszék/ a Hőtechnikai Kutatóintézetnél 196o. junius 1-től december 31-ig havi looo forintos illetmény mellett másodállás vállalását engedélyezte. ^Tudomásul szolgál. 5*3o-;Dr.Elek Tibor tudományos rektorhelyettes előterjesztése alapján elnök a Tanács javaslatára hozzájárul ahhoz, hogy a követ­kező oktatók külföldi kiutazási kérelmét a KK terhére történő úti­költség támogatással terjesszük fel engedélyezésre a Művelődésügyi Minisztériumba; 1. / Halász László Kalórikus Gépek Tanszék tudományos osz­tályvezető a KGST belgrádi konferenciájára 2.ooo.- Ft. útiköltség támogatással, 2. / A gazdasági mérnökszakos hallgatók két kísérőjének csehszlovákiai tanulmányútjához 4.ooo.- Ft. útiköltség támogatással, 3. / Varga Imre főelőadó csehszlovákiai kérelmét kiutazási költségeinek támogatására 2.ooo.- Ft., 4. / Alemann Frigyes Gépgyártástechnológiai tanszék adjunk­tusa athéni nemzetközi kongresszusra 3.328.- Ft. költség támogatással, 5. / Szilas Elemérné adjunktus Élelmiszerkémia Tanszék drezdai kiutazásához 2.112.- Ft. és Berndorffer Alfrédné tanársegéd Élelmiszerkémia Tanszék ^drezdai kiutazási kérelmét 2.112.- Ft. útiköltség támogatással.-i'jDr.Elek Tibor tudományos rektorhelyettes bejelenti, hogy egyéb intézmények kérése alapján, vagy önköltségen a következő okta­tók kértek külföldi kiutazási engedélyt; 1. / Füves Ödön és 5 lektor a nyí^vi lektorátusokról NDK-ba, önköltségen, 2. / Dr.Heller László tszv. Csehszlovákiába KGST kiküldetés­ben, 3. / Brodszky Dezső tszv. Csehszlovákiába KGST kiküldetésben, 4. / Dr.Rázsó Imre tszv. Földmüvelgsügyi és Külügyminiszté­rium megbízásából ENSZ bizottsági tagként Genfbe, 5. / Kardos Árpád Gépgyártástechnológia tanszék adjunktusa kulturegyezmény alapján történő utazása, 6. / Frey Tamás adjunktus MTA kiküldetésében NDK-ba, 7. / Mányi Béla tanársegéd Különleges Villamosgépek és Auto­matika tanszék IBUSZ szervezésében Csehszlovákiába, önköltségen, 8. / Kovács Lászlóné Testnevelési tanszék, Magyar Torna Szövetség kiküldetésében Csehszlovákiába, 9. / Mohácsi Sándor tanársegéd Műszaki Mechnaika Tanszék Gheorghiu Dej Hajógyár kiküldetésében Földközi tengeri hajóutra, 10. / Benedek Zoltán adjunktus^Műszaki Mechanikaf^Tanszék Gheorghiu Dej Hajógyár kiküldetésében Földközi tengeri hajóutra, 11. / Dr.Proszt János tszv. egy.tanár MTA kiküldetésében Bécs­be, 12. / Nagy József docens MTA kiküldetésében Szovjetunióba, 13. / Kolos László tud.munkatárs, Általános Kémia tanszék, MTA kiküldetésébe NDK-ba, 14. / Majos József tanársegéd, Élelmiszerkémia tanszék MTA kiküldetésében NDK-ba, 15. / Rudnai Guidó egyet.tanár Külügyminisztérium kiküldeté­sében New-Yorkba,

Next

/
Oldalképek
Tartalom