Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1959-1960

1960. április 25. (76-79.)

- 3 ­A Vegyészmérnöki karra: Grsi Ferenc, élelmiszerkémia tanszékre, Barta István és Kalmár Anna a Szerves Kémia Technológia tan­székre, Klatsmanyi Ottó, Műanyag és Gumiipari tanszékre, ifj.Tóth Mihály és Friedmann Zsuzsa a mezőgazdasági Kémia Technológia tanszékre. A Villamosmérnöki karra: Bzábó Imre, Különleges Villamosgépek tanszékre, Gembiczky Erzsébet, Vezetéknélküli Híradástechnika tanszékre, Gordos Géza és Varga András, Vezetékes Híradástechnika tanszék­re* Adám Pál, Villamos Mechanika tanszékre es Rozsondai Anna a Fizika tanszékre. Elnök felkéri Dr.Varsányi György dékánt, hogy a személyzeti előadóval együtt a Rektori Tanács álláspontját figyelembevéve be­széljenek a Szerves Kémia Tanszék vezetőjével Föcze Lajos gyakornok kinevezésének lehetőségéről. Dr.Elek "**'ibor tudományos rektorhelyettes ismertetését a jóvá­hagyott külföldi utazási engedélyekről elnök a Tanács javaslatára ^tudomásul veszi. Elnök bejelenti, hogy május 7-én Lodzba és előreláthatólag júniusban és szeptemberben Moszkvába, illetve ^eningrádba utazik az Akadémia kiküldetésében. Tudomásul szolgál. hassanak oda, hogy az egyetem oktatói kara és hallgatósága május I- ét méltóképpen megünnepelje. A május 1-i felvonulásra a szakszer- erezet mozgósítsa az egyetem oktatóit és dolgozóit. Soós Pál KISZ VB.titkár ismertetését a Jövő Mérnöke április II- i, 18-i és 25-i számáról elnök köszönettel tudomásul veszi. Vajda Lázár gazdasági rektorhelyettes előterjesztése alapján elnök a Tanács javaslatára a Gépelemek tanszék kérésére a fogaskerék körelosztást mérő készülék beszerzésére a közös tanszékfejlesztési alapból 50.000 Ft. kölcsönnek felhasználását i960, december 31-éig ^történő visszafizetéssel engedélyezi. Elnök a KISZ VB. kérése alapján folyó hó 29-én 24 órái^ az Ifjúsági Klubban a tavaszi hál megtartását engedélyezi. Tudomásul ^szolgál. Vajda Lázár gazdasági rektorhelyettes előterjesztése alapján elnök a Tanács javaslatára hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolci Nehéz­ipari Egyetem 81 hallgatója május 1-től 6-ig az R.épület két helyi­ségében elhelyezést nyerjen. Elnök a Hazafias Népfront budapesti Bizottságának kérése alap­ján hozzájárul ahhoz, hogy a küldött választó közgyüléd május 21-én a Központi épület dísztermében rendezze meg. ***udomásul szolgál. ^9?/ Kozmann György oktatási rektorhelyettes előterjesztése alap­ján elnök a Tanács javaslatára elfogadja a végző hallgatókat tájé­koztató kiadvány megjelenésére előterjesztett javaslatot. A kiadvány költségeit az egyetemi költségvetésből kell fedezni. Tudomásul szol­Elnök bejelenti, hogy a KISZ VB. előterjesztése alapján az ^'Elnök felkéri a dékánokat, hogy a tanács tagjain keresztül

Next

/
Oldalképek
Tartalom