Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1959-1960

1960. április 11. (72-75.)

- 2 ­Elnök felkéri a dékánokat, hogy a még jelentés adást el­mulasztó tanszékeket a legközelebbi alkalommal csökkentett mérték­ében részesítsék jutalomban. Vajda Lázár gazdasági rektorhelyettes bejelenti, hogy a karok előléptetési lehetőségeinek elégtelen kihasználása miatt a Bérosztály havi 21.000 Ft béralapot fizet vissza. Elnök megbízza a Személyzeti Osztályt, hogy Lenhardt Dezső- vel, a Bérosztály vezetőjével készítsék elő az előlépteséteket és a dékánok a személyi javaslatokat terjesszék az április 25-én tartandó ^Rektori Tanács elé. A Vegyipari Műveletek és Gépek Tanszék 200.000 Ft-os hitel­igénylésével kapcsolatban az elnök úgy intézkedik, hogy a tanszék készítse el a beruházási programot és terjessze a Gazdasági Igaz­gatóság elé, amelyet a Művelődésügyi Minisztérium jóváhagyása után ^az 1961. évi költségvetési tervezetbe fel kell venni. Elnök bejelenti, hogy a tudományos ülésszakkal kapcsolatos megbeszélések alkalmával Kovács István élelmezésügyi miniszter és Dabronaki Gyula élelmezésügyi miniszterhelyettes vállalták, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem részére, amennyiben helyiséget biztosítani tud, mezőgazdasági es élelmiszeripari tanműhelyt rendez be. Az Élel­mezésügyi Minisztérium vállalta, hogy javaslatot tesz a Művelődésügyi Minisztérium felé Élelmiszergépész Tanszék felállítására. Tudomásul ,szolgál. Vajda Lázár gazdasági réktorhelyettes előterjesztése alap­ján, elnök a Tanács javaslatára a Jövő Mérnöke anyagi támogatására /útiköltség, adminisztrációs költség/ az 196o-as évben 4.000 Ft fel- használását engedélyezi a rektor rendelkezésére álló KK 5 %-os alap jterhére. 4^) A Veszprémi Vegyipari Egyetem kérése alapján Vajda Lázár gazdasági rektorhelyettes előterjesztésére, elnök a Tanács javas­latára hozzájárul^ahhoz, hogy Varga József professzor síremlékének felállításához a budapesti Műszaki Egyetem, a rektor rendelkezésére álló KK 5 %-os alapból 5*000.-Ft-al hozzájáruljon. Elnök megbízza Vajda Lázár gazdasági rektorhelyettest,hogy készítsen felterjesztést a Magyar Tudományos Akadémia felé Pattantyús A. Géza és Zemplén Géza professzorok síremlékének anyagi támogatása gügyében. Dr.Elek Tibor tudományos rektorhelyettes bejelenti, hogy előterjesztésünkre a Művelődésügyi Minisztérium hozzájárult ahhoz, hogy dr.Gruber József egyetemi tanár /Áramlástani Tanszék/ a Zuglói Gépgyárnál mint szaktanácsadó, havi 8oo.- Ft-os díjazással i960.már­cius 1-től másodállást vállaljon. Dr.Holló János tanszékvezető egyetemi tanár /Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék/ a Zöldség- Gyümölcs Értékesítő Szövet­kezeti Központnál havi 1.500 Ft-os díjazással i960, december 31-ig másodállást vállaljon. Dr.Elek Tibor tudományos rektorhelyettes bejelenti, hogy a rektor az alábbi másodállások engedélyezéséhez járult hozzá: 1. / Sándor János adjunktus részére /Fizikai Kémia Tanszék/ a Budapesti I.István Gimnáziumban heti 13 órai elfoglaltsággal, havi l.loo Ft díjazással^ i960, január 1-től junius 3°-ig visszamenőleges hatállyal másodállás vállalásához, 2. / Mészáros István tanársegéd részére /Mezőgazdasági Gép­tan Tanszék/ a Mezőgazdasági Gépkisérleti Intézetnél i960, március 15-től május 15-ig Í.300 Ft havi díjazással, másodállás vállalásához,

Next

/
Oldalképek
Tartalom