Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1958-1959

1958. szeptember 1. (1-4.)

Jegyzőkönyv. Készült a Budapesti Műszaki Egyetem Rektori Tanácsülésén, 1958.szep­tember 1-én. Jelen vannak: . Dr.Csűrös Zoltán egy.tanár, rektor, Kozmann György egy.tanár, rektorhelyettes, Hajnóczy László egy.tanár, rektorhelyettes, /csak az első na­pirendi pontnál/ Dr.Elek Tibor docens, rektorhelyettes,. Vajda Lázár rektorhelyettes, Rácz Elemér egy.tanár, a Gépészmérnöki Kar dékánja, Dr.Barta István egy.tanár, a Villamosmérnöki Kar dékánja, Dr.Varsányi György egy.docens, a Vegyészkar mb.dékánja, Román Sándor főmérnök, Tóth János PB. titkára helyett, Dr.Zilahi Márton egy.tanár, SZB. elnök, Szőke Ulbert szem.őszt.vez., Soós Pál tanársegéd, KISZ titkár, Jegyzett: Sándor Imre adj., Rekt.hiv.vez. Az Elnök üdvözli a megjelenteket, az ülést megnyitja és a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Barta István dékánt kéri fel. Napirend előtt Kozmann György egy.tanár, rektorhelyettes kér szót. Üdvözli Dr.Csűrös Zoltán rektort, rektorrá történt kinevezése alkalmá­ból. Röviden értékeli az elmúlt tanév munkáját és további sikereket kíván egyetemünk vezetésében a Rektornak mind maga, mind az Egyetem Tanácsa, mind az oktatók nevében. Továbbiakban Román Sándor főmérnök a Pártbizottság helyettes titkára, üdvözli a Rektort a MSZMP Egyetemi Szervezete és a Pártbizottság nevében. A KISZ szervezet és az egyetem ifjúsága nevében Soós Pál, a KISZ-Bizottság titkára üdvözli a Rektort. Dr. Csűrös Zoltán Rektor üdvözlésekre válaszolva kifejti, hogy további­akban is szeretné az egyetemet azon az utón vezetni, amelyen elkezdte 1957/58. tanévben és továbbiakban is az egyetem Pártbizottságának, KISZ-Bizottságának, Szakszervezetének, ill. az Egyetem Tanácsának ja­vaslataira támaszkodva kívánja munkáját végezni. 2, Elnök, - az Egyetem Tanácsának javaslatára - közli, hogy a tanácsülés után Dr. Benedikt Ottó egy.tanár, távozó rektort keresi fel, megköszön­vén az elmúlt évben személyesen a megbízott rektornak adout támogatá­sát és kérni fogja, hogy a közeljövőben is legyen az egyetem vezetősé­gének segítségére. 3. Fentiek után az Elnök röviden méltatja Hajnóczy László egy.tanár, rektor­helyettesi munkáját, megköszöni 3 éven keresztül kifejtett igen értékes tevékenységét és kéri, hogy a későbbiek folyamán, különösen a közel jövőben nyújtson segítséget eddig nyert tapasztalata alapján az egyetem vezetőségének. Az MSZMP Egyetemi Szervezete ill. Pártbizottság nevében Román Sándor főmérnök, a Pártbizottság titkárhelyettese méltatja Hajnóczy László egy.tanár, rektorhelyettesi munkáját. Hajnóczy László távozó rektorhelyettes válaszol és ígéretet tesz arra, hogy bármikor, bármilyen munkában segítséget nyújt az egyetem vezetősé­gének, majd a tanácsülésről eltávozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom