József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - rektori tanácsülések, 1947-1948

1947. szeptember 18. (1-16.)

Készült.Budapesten 1947. évi szeptember hó 18-án a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektori tanácsának ülé­séről. Jelen vaniak: dr. Csűrös Zoltán rektor, elnök, dr.Heller Farkas prorektor, Németh Endre, dr. Plank Jenő, Sébor János ég dr. Egyed István dékánok. Jegyzett; dr. P'lkovics Pál tanács jegyző. Az elnök a folyó 1947/48. tanév első ülésén a rektori tanács előtt is köszönetét fejezi ki a folyó tanévre történt rek- .torrá választásáért, amely csak úgy volt lehetséges, hogy két kar mondott le rektoradási jogáról. ígéri, hogy miként a múltban, min­den igyekezetével, tudásával és munkaerejével a romjaiból újjáépü­lő Műegyetem és nehéz körülmények között lévő tanártársai érde­keiért fog harcolni. E nehéz munkájához kéri a rektori tanács tá­mogatását. Üdvözli a Tanácsban megjelent uj tfgokat dr. Plank Jenő és Sébor János dekán urakét. 1./ Az elnök jelenti, hogy a Köztársasági Elnök 1947. évi augusztus hó 13. napján kelt elhatározásával dr. Bérlés? Jenő egyetemi magántanárt és intézeti tanárt a köz­gazdaságtudományi karhoz tartozó "Magyar gazdaságtörténeti és történeti segédtudományok" cimü tanszékből átszervezett "Egyetemes gazdaság- és társadalomtörténet" cimü tanszékre egyetemi ny.rk.tanárrá és augusztus hó 26. napján kelt el­határozásával dr. Kárász árthurt, a Nemzeti Bank volt el­J c " y_z 3 k ö n y y

Next

/
Oldalképek
Tartalom