József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - rektori tanácsülések, 1946-1947

1946. szeptember 13. (1-10.)

Jegyzőkönyv, készült Budapesten, a m. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektori tanácsának 1946. évi szeptember hó 13-án tartott ülé­séről. Jelen voltak: dr. Csűrös Zoltán rektor,elnök; dr. Heller Farkas prorektor, Németh Endre, Vajda Ödön, dr. Proszt János és dr. Márffy Ede dékánok. Jegyzett: dr.Badics Aurél műegyetemi tanácsjegyző. 1./ Az elnök örömmel jelenti, hogy a köztársasági elnök 1946. évi augusztus hó 22. napján kelt elhatározásá­val dr. Komondy Zoltán laboratóriumvezetőt a gépész- és vegyészmérnöki kar I.sz.gépszerkezettani, Varga László oki. gépészmérnök, miniszteri tanácsost pedig a repülőgépek tan­székére egyetemi ny.r.tanárrá nevezte ki. Az elnök melegen üdvözli a rektori tanács előtt be­iktatásuk végett megjelent dr. Komondy Zoltánt és Varga Lászlót és felkéri őket a hivatali eskü letételére. Az eskü letétele után az'elnök'a 2-2 példányban ki­állított esküokmimyt az érdekeltekkel aláiratja./96.758., 96.757-1946.VI., 1732.,1734/1^46.rekt.sz./ A rektori tanács dr.Komondy Zoltán és Varga László kinevezését és eskütételét tudomásul veszi. 2./ 84.300/1946.VI.sz.a.értesiti a T nácsot, hogy a köztársasági elnök dr.Hil eher Rezső jogakadémiai ny. r.,mű­egyetemi A.tanárnak, dr.Sándorffy Kamill kúriai tanácselnök, műegyetemi m. tanárnak, dr.Schranz András kér.főisk.r.tanár, műegyetemi m.tanárnak, dr. Theiss Ede min.tanácsos,műegyetemi

Next

/
Oldalképek
Tartalom