M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - rektori tanácsülések, 1945

1945. április 5. (1-2.)

Jegy z ő k ö n y v , készült Budapesten, a m.kir. József Nádor Műszaki és Gazda­ságtudományi Egyetem rektori tanácsának az 1945. évi április hó 5-én tartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Doby Géza prorektor, dr. Kotsis Endre, dr. Liska József és dr. Guoth Gy. Endre dé­kánok, dr. Csonka Pál, dr. Csűrös Zoltán, dr. Surányi János és dr. Vonház István prodékánok. Jegyzett: Dr. Badics Aurél műegyetemi tanácsjegyző. Elnök az-ülést megnyitja, s jelenti hogy a mai ülés­re a prodékánokat is meghívta, hogy az összes tisztséget vi­selők jelen legyenek. JelertL továbbá, hogy a műegyetemi tanács ülésén dr. Kotsis Endre dókán ur javasolta, hogy a tisztséget vise­lők mondjanak le. A Tanács ezt a javaslatot nem fogadta el, s a ta­nács tagjainak bizalmat szavazott. A mélyreható politikai vál­tozásra való tekintettel azonban javasolja a lemondást. Ez nem zárja ki, hogy a lemondottak újból megválasztassanak. Dr. Csűrös Zoltán szintén javasolja a lemondást, alkalmat kell adni az újabb időknek megfelelő újabb megnyi­latkozásnak. Dr. Surányi János nem helyesli a lemondás t. Az Igazoló bizottsággal hozzuk kapcsolatba ezt a kérdést. Dr. Liska József nem tartja szükségesnek a lemon­dást. A tanács bizalmat szavazott, tehát a lemondás feles­leges. Ha lemond, s újból nem választják meg, ferde világi­Q>

Next

/
Oldalképek
Tartalom