Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1932-1933

1932.09.05. 1. ülés

fo'bl - W J e g y z ő k ö n y y, felvétetett Budapesten, a m. kir. József-m'.egyetem rektori tanácsának 1932. évi szeptember hó 5,-én tartott 1.üléséről. Jelen voltak: Söpkéz Sándor e.i.rektor,elnök ; Dr. Hiiltl Dezső prorektor, Rohringer Sándor, s. Pöschl kire, Dr. Varga József és Zeiovich Kornél e. i. dékánok. Jegyzett: Dr.Badics Aurél íiniszteri o. t anácsos ,m.>egy .tanács jefy 1. / Elnök megnyitván az iiiést.üdvözli a megjelenteket, majd mindenekelőtt arra kéii legközelebbi raunkrtársait, a rektori tanács tag­jait, hogy a rektori tisztség betöltésénél jó- akaratu ta. ogatásukban szíveskedjenek őt része­síteni. Ezután áttér a napirendre. 2. / Elnök jelenti, hogy a vkir.úr jóvá­hagy von műegyetemünk 1932/33. tanévi progra rajá­nak kefelenpnatát, a prograramot a műegyetemi nyomdában kinyomattűk. /1578.-1932*/ Tudomásul szolgál. 3. / Elnök jelenti, hogy umber Nándor nyug. f ^reáliskolai igazgató 323 kötetből álló / értékes könyvtárát műegyetemünk könyvtárának ajándékozván, nevezettnek e nagylelKii cselekede­téért a tanacs nevében köszönetét mondott./1544.-19J2i/ Tudomásul szolgál. 4. / Elnök jelenti, hogy abból az alk - lomból, hogy a Kormányzó 'Jr J Főméit ósága dr. Riffa Aurél főbany; tanácsos, műegyetemi c.ny.rkiv. tanárnak a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül n m. kir.gazdasági főtanácsosi címet adományozta, nevezetthez a mű­egyetomi tanács nevében üdvözlő iratot intézett.A576.-1932./ Tudomásul szolgál. ■ i á G>

Next

/
Oldalképek
Tartalom