Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1931-1932

1931.09.03. 1. ülés

Jegyzőkönyv. mi felvétetett Budapesten a m. kin. JŐzsef-müegyetem rektori tanácsának 1931. évi szeptember hó 3.-án tartott 1. üléséről. V’alder Gyula, PöscLl Imre, dr. Varga József és Zelovich Kornél e.i. dékánok. Távolmaradását kimentette: Dr.Szarvasy lm e prorektor. Jelzett: Dr. Badics Aurél miniszteri oszt tanácsos, tanács jegyző. Elnök a f. tanév első rektori tanács­ülésének megnyitása alkalmával melegen üdvözli a rek<* tori tanács tagjait, s külön Pöschl i-mre uj dékán urat. Az Ég áldását kéri működésűkre. Nehéz tisztében, külö­nösen a jelenlegi súlyos időkben, fokozottabb mértékben szüksége van a rektori tanács tagjai részéről a támoga­tásra, s kéri őket, hogy őt működésében a legmesszebbme- nöleg támogatni sziveskedjenek.­tot, amit dr. Szily Kálmán államtitkár, műegyetemi ny. r. tanár úrhoz intézett a műegyetemi tanács nevében abból az alkalomból, hogy neki értékes szolgálata elis­meréséül a miniszterelnök előterjesztésére a Kormányzó Ur Ö Főméltósága a II. osztályú Magyar Érdemkereszthez a csillagot adományozta. /1331/1931./ Jelen voltak: Dr. Hültl Dezső e.i.rektor, elnök; 1./ Elnök bemutatja azt az üdvözlő ira­Tudomásul szolgál 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom